Strona główna Handel Akribos – licznik przepływu osób

Akribos – licznik przepływu osób

Marlena Witkowska


O konieczności zbierania danych nt. ruchu klientów w placówkach handlowych nie trzeba już nikogo przekonywać. Proste systemy zliczania są standardem.
Bardziej zaawansowane rozwiązania dają szersze możliwości analizy, co w efekcie może przełożyć się na większą liczbę odwiedzin i zwiększenie obrotów.

Rejestrację liczby klientów w centrach handlowych oraz analizę tych danych wykorzystują zarówno wynajmujący, jak i najemcy. Wynajmujący na podstawie analizy przepływu klientów mogą wyróżnić miejsca najbardziej atrakcyjne, co pozwala im odpowiednio strukturyzować stawki czynszu i uzasadniać najemcom proponowane warunki najmu. Zarządzający centrami handlowymi uzyskują wiedzę, czy inwestycje w poprawę estetyki obiektu, akcje marketingowe i dodatkowe wydarzenia przekładają się na zwiększenie odwiedzalności. Ponadto mogą wykorzystywać dane z liczenia klientów do sprawdzania, jak radzą sobie poszczególni dzierżawcy. W razie problemów któregoś z najemców mogą zareagować, oferując mu inną lokalizację w obiekcie, która będzie lepiej odpowiadała jego potrzebom. Korzystniej jest wesprzeć w ten sposób najemcę, niż go stracić.

Zarządzający centrami handlowymi mogą, dzięki systematycznej i dokładnej analizie danych przepływu osób, opracować bardziej precyzyjne prognozy frekwencji i przewidywać zbliżające się szczyty handlowe. Najemcy mogą te dane wykorzystywać do ustalania liczby personelu, dostosowując grafik do bardziej i mniej ruchliwych okresów w ciągu dnia.

Akribos – nowoczesny licznik przepływu osób
Uzyskanie precyzyjnych danych dotyczących przepływu osób jest trudne bez zastosowania odpowiednich technologii. Jednym z najskuteczniejszych produktów do liczenia przepływu ludzi jest Akribos – wewnętrzny czujnik firmy OPTEX, wykorzystujący modelowanie 3D do analizy obrazu wideo w czasie rzeczywistym. Jego poprawne działanie nie wymaga dodatkowego osprzętu. Kamera dozorowa zlicza, zapisuje i automatycznie przekazuje dane do zewnętrznego komputera lub oprogramowania przeznaczonego do sporządzania analiz i wykresów zachowania klientów ze skutecznością 97%, zapewniając automatyczny transfer danych przez TCP/IP w formacie XML lub TXT. Akribos zapisuje w pamięci wewnętrznej dane ze zliczania z okresu do 30 dni. Zaletą urządzenia jest przede wszystkim wielokierunkowe zliczanie przepływu osób w czasie rzeczywistym. Czujnik jest w stanie śledzić złożony ruch nawet wtedy, gdy osoby zliczane stoją, zatrzymują się czy idą w grupie. Rozpoznaje kształt i kierunek ruchu, odfiltrowując dzieci czy wózki. Tym, co wyróżnia Akribos od innych dostępnych na rynku rozwiązań, jest możliwość zastosowania jednej kamery do monitorowania dwojga drzwi otwierających się na dwie różne strony, a także uzyskania bardzo szerokiej sceny zliczania (do 5 m), co minimalizuje koszt inwestycji w technologię liczenia ludzi. Ponadto wykazuje dużą odporność na zakłócenia spowodowane cieniami lub zmianami oświetlenia.

Zalety instalacji
Akribos jest niezwykle prosty w konfiguracji, która odbywa się za pomocą przeglądarki www. Ułatwieniem są dostępne gotowe szablony strefy ruchu. Urządzenie można z łatwością dopasować do specyfiki lokalu, aby uzyskać prawidłowy obraz wejść i wyjść. Standardowa wysokość montażu wynosi 4 m, możliwe jest jej zwiększenie do 6 m za pomocą dodatkowej licencji. Akribos pracuje jako pojedynczy licznik lub w grupie liczników. Obsługa urządzenia jest intuicyjna.

Sposób analizowania wejść i wyjść klientów
Przykładowy obszar zliczania przedstawiono na rys. 1. Ogólna zasada działania polega na tym, że definiujemy w oprogramowaniu kierunek ruchu, który nas interesuje.

Rys. 1. Analiza wejść i wyjść w czujce Akribos

Przeanalizujmy sytuację przedstawioną na rys. 1. Chcemy policzyć, ile osób będzie wchodziło do centrum, a ile z niego wyjdzie. Nie chcemy liczyć ludzi, którzy przechodzą obok drzwi, ale nie opuszczają centrum (przemieszczają się wewnątrz niego). Osoba A zamierza wejść do budynku. Przeszła przez niebieską linię (wyjście) do różowej linii (wejście) i została policzona. Osoba B przeszła tylko niebieską linię, natomiast zrezygnowała z wejścia i wyszła – nie została policzona. Osoba D chce opuścić budynek. Przeszła przez różową linię (wejście) do niebieskiej linii (wyjście) – została policzona osobno. Osoba C porusza się po centrum handlowym – nie została policzona. Przedstawiona na rys. 1 analiza jest jedną z najprostszych opcji zliczania. Akribos umożliwia również analizowanie bardziej złożonych ruchów (rys. 2).

Rys. 2. Akribos umożliwia liczenie ruchu osób na linii wejść i wyjść w różnych kierunkach

Na rys. 2a przedstawiono proste zliczanie wejść i wyjść, na rys. 2b – bardziej zaawansowane możliwości Akribosa: zliczanie wejść i wyjść, monitorowanie przepływu ruchu w lewo i w prawo. Na rys. 2c pokazano konfigurację, w której Akribos jest zastosowany do analizy ruchu osób poruszających się po schodach. Dzięki temu nadzorujemy, ile osób znajduje się na konkretnym piętrze. Konfigurację czujki Akribos, w której są monitorowane informacje o liczbie klientów wchodzących do sklepu i przechodzących obok niego, przedstawiono na rys. 2d. We wszystkich bardziej zaawansowanych aplikacjach zasada działania Akribosa jest taka sama. W oprogramowaniu definiujemy interesujący nas kierunek ruchu (przekroczenie dwóch linii o różnych kolorach).

Xenometric – oprogramowanie do analizy danych
Akribos jest czujnikiem, który z dokładnością 97% zlicza osoby poruszające się w zdefiniowanych przez użytkownika kierunkach. Do sporządzania analiz i wykresów zachowania klientów służy dedykowane oprogramowanie analityczne. Głównym celem tego typu programów jest przedstawienie danych zebranych przez czujniki w sposób, który umożliwi użytkownikom podejmowanie decyzji (dane są prezentowane w formie grafów, wykresów, tabel itp.). Akribos zaprojektowano w sposób zapewniający maksymalną elastyczność stosowanego oprogramowania analitycznego. Można go zintegrować z każdym programem przyjmującym dane w formacie XML lub TXT.

OPTEX, chcąc przedstawić klientom gotowe rozwiązanie, nawiązał współpracę z firmą Xenometric, która specjalizuje się m.in. w tworzeniu oprogramowania do analizy informacji dotyczących handlu detalicznego, biznesu i zachowań klientów. Xenometric oferuje trzy pakiety oprogramowania do analizy danych: XenoView, Z-server oraz X-cloud. Różnią się one m.in. liczbą obsługiwanych kamer, rodzajami raportów czy miejscem przechowywania danych. Można więc znaleźć rozwiązanie, które najbardziej pasuje do potrzeb konkretnego użytkownika.

Nie tylko handel
Akribos jest produktem skierowanym nie tylko do zarządzających obiektami handlowymi. Wiedza wynikająca z analizy przepływu ruchu może być przydatna także do sprawniejszego zarządzania automatyką budynkową. Monitorując dane ze zliczania osób, można łatwo ustalić miejsca najbardziej zatłoczone oraz podejmować działania na rzecz poprawy komfortu i bezpieczeństwa osób przebywających w danym obiekcie. Przy większej reorganizacji budynku dane te można wykorzystać do wielu zmian, takich jak poszerzenie korytarzy czy tworzenie nowych wind i przejść. Warto podkreślić, że informacje z analizy przepływu osób mogą okazać się kluczowe przy organizowaniu ewakuacji budynku.

W dalszym ciągu wyzwaniem technologicznym dla producentów jest opracowanie urządzenia do zliczania przepływu osób na zewnątrz pomieszczeń. Potencjalnym zastosowaniem takich urządzeń byłby monitoring otwartych imprez plenerowych czy analiza ruchu pieszych na ulicach miast. Dostępne na rynku urządzenia nie radzą sobie jednak z dużą liczbą potencjalnych zakłóceń występujących na zewnątrz.

Właściciele placówek handlowych mogą wykorzystać nowoczesne technologie zliczania ludzi do tworzenia wartości dodanej dla swoich klientów. Analizując wejścia i wyjścia, dostarczają detalistom informacje, które mogą zostać przez nich wykorzystane do bardziej efektywnego zarządzania sklepami i osiągania lepszych wyników sprzedażowych.

Optex Security
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b
02-366 Warszawa
www.optex.com.pl