Strona główna Bezpieczeństwo biznesu Bezpieczeństwo i czystość zdrożeją!

Bezpieczeństwo i czystość zdrożeją!

Wzrost stawki minimalnej zapowiadany przez rząd spowoduje znaczne podwyżki kosztów usług ochrony i sprzątania. Czy w związku z tym w 2023 r. pracę straci 35 tys. pracowników? Czy szpitale, urzędy, muzea, ZUS-y, sądy, prokuratury, ministerstwa i jednostki wojskowe zostaną bez ochrony? – Na pewno będzie drożej – ostrzega Polski Związek Pracodawców Ochrona zrzeszający największe firmy z branży.

Choć podwyżka minimalnej stawki wynagrodzenia (właściwie będą to dwie podwyżki: pierwsza od stycznia, druga od lipca 2023 r.) może wydawać się dobrą wiadomością dla pracowników, to jej skutkiem będą zmiany, które mogą pogorszyć sytuację wielu pracowników branży ochrony i sprzątającej.

– To niepotrzebna w obecnej sytuacji rynku pracy ingerencja państwa, która uderzy zarówno w prowadzących firmy usługowe, jak i w klientów oraz instytucje publiczne korzystające z usług agencji ochrony i firm sprzątających – mówi Tomasz Wojak, prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona (PZP Ochrona).

Dlatego Związek i firmy w nim zrzeszone uruchamiają kampanię informacyjną, która ma na celu uświadomienie zainteresowanym stronom, zarówno klientom, jak i przedsiębiorcom z branży, jak poważne skutki dla rynku będzie miała ta regulacja.

– W następstwie podwyżek firmy zrzeszone w PZP Ochrona już rozpoczynają proces renegocjacji stawek, by zwaloryzować kontrakty – zauważa Kinga Korzybska, sekretarz generalny PZP Ochrona.

Wpływ zmiany stawek na branżę będzie ogromny. Rynek wart jest 11 mld zł, z czego spory odsetek stanowią zamówienia z sektora finansów publicznych.

– Jednostki budżetowe korzystające z usług ochrony stanowią istotną część rynku. Wojsko wydaje na ochronę ponad 500 mln zł rocznie, a rynek cywilny jest kilka razy większy. W sumie w grę może wchodzić kilka miliardów złotych – podsumowuje Tomasz Wojak.

Dwukrotna w ciągu roku waloryzacja może stanowić poważny problem z zaplanowaniem budżetów wydawanych na zakup tych usług. Będą się zdarzać przypadki konieczności ogłoszenia nowego przetargu, a kwoty zaplanowane na ten cel okażą się niewystarczające, by opłacić drożejące usługi.

Wiele instytucji publicznych, a także firmy działające w obszarze infrastruktury krytycznej, znajdujące się na liście wojewodów, która kwalifikuje je do obiektów obowiązkowej ochrony, jest zobligowanych do kupowania usług ochrony świadczonych przez kwalifikowanych pracowników ochrony, często pracujących z bronią. A ponieważ brakuje ich na rynku pracy, zarobki tych pracowników też idą w górę.

Podwyżek mogą spodziewać się również mieszkańcy osiedli mieszkaniowych, których wspólnoty zatrudniają pracowników ochrony. Ochrona, sprzątanie już dziś stanowią znaczącą pozycję w czynszu obok kosztów ogrzewania, gazu i prądu. Teraz ich cena wzrośnie o co najmniej kilkanaście procent.

Usługi ochrony i sprzątania kupują także sieci handlowe i zakłady produkcyjne, można więc zakładać, że ostatecznie waloryzacja wpłynie na ceny produkowanych i sprzedawanych w nich dóbr.

– Przy rosnących kosztach pracy i towarów firmy muszą podnosić ceny. Jeśli usługobiorcy nie są w stanie tych podwyżek zaakceptować, to agencje przestają inwestować, zaczynają oszczędzać. Wzrasta wtedy ryzyko, szczególnie w branżach usługowych, że część biznesów zacznie działać w szarej strefie – komentuje Tomasz Wojak.

Według szacunków polska branża ochrony zatrudnia dziś 250 tys. osób (podobnie blisko z nią związana branża utrzymania czystości). Jej specyfiką jest to, że większość kosztów stanowią koszty pracy fizycznej. Jedną z konsekwencji zbilansowania wzrostu stawki minimalnej może się okazać konieczność zwolnienia blisko 14% pracowników, czyli ok. 35 tys. osób. Ich miejsce stopniowo będzie zapełniała technologia.

– Koszty instalacji systemów zabezpieczenia technicznego są coraz niższe. Myślę, że wielu naszych klientów, którzy zastanawiali się nad tym rozwiązaniem, teraz się na nie zdecyduje – twierdzi Jarosław Kot, prezes regionu dolnośląskiego i członek Zarządu PZP Ochrona. – Ponadto nasi klienci na coraz większą skalę wykorzystują inteligentne systemy bezpieczeństwa do wspierania procesów sprzedażowych. Systemy te mogą np. na bieżąco informować o liczbie klientów w sklepie czy wysyłać spersonalizowane reklamy w zależności od preferencji zakupowych klienta.

Dodaje jednak, że technologia jest skuteczna jedynie w połączeniu z człowiekiem. Pracownicy ochrony zajmują się dziś nie tylko ochroną przed kradzieżą. Bardzo często ratują życie w nagłych wypadkach czy też zdarzeniach losowych, które przydarzają się klientom sklepów czy urzędów. O tym bardzo często zapominamy, a technologia jeszcze tego nie potrafi.

Polski Związek Pracodawców Ochrona
ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa
biuro@pzpochrona.pl
www.pzpochrona.pl