Strona główna Handel Głos branży – bezpieczeństwo w handlu

Głos branży – bezpieczeństwo w handlu

Jak branża security może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa w obiektach handlowych w dobie pandemii?
Głos zabierają przedstawiciele różnych sektorów gospodarki.

Systemy zabezpieczeń z walce z pandemią

Krzysztof Poznański Polska Rada Centrów Handlowych
Krzysztof Poznański
Polska Rada Centrów Handlowych

Podstawowym zadaniem systemów zabezpieczeń technicznych, takich jak kontrola dostępu, CCTV czy systemy włamaniowe i pożarowe, jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w obiektach, również w centrach handlowych. Systemy te sprawdziły się także w czasie pandemii, wspierając ich zarządców we wdrażaniu i egzekwowaniu zaleceń sanitarnych.

Szczególną rolę odgrywają tu systemy telewizji dozorowej, popularnie nazywane systemami CCTV (closed-circuit television). W dobie pandemii umożliwiają one zdalną kontrolę przestrzegania przez klientów zaleceń sanitarnych, takich jak noszenie maseczek czy zachowanie dystansu. Operatorzy systemów zabezpieczeń w centrach handlowych wykorzystują je do detekcji osób niestosujących się do obowiązujących zaleceń lub do kontroli miejsc, w których dochodzi do nadmiernego gromadzenia się klientów. Pozwala to na podjęcie odpowiedniej interwencji.

Systemy liczące klientów oparte na kamerach oraz systemach kontroli dostępu pozwalają na monitorowanie i zarządzanie ruchem w centrach handlowych i sklepach, nie dopuszczając do nadmiernego gromadzenia się ludzi lub przekraczania norm liczby kupujących na powierzchnię sklepów.
Natomiast nie znalazły zastosowania systemy detekcji temperatury w postaci automatycznych bramek do jej pomiaru, kamer termowizyjnych lub ręcznych oraz bezprzewodowe skanery temperatury, których użycie było rozważane w szczycie pandemii przez niektóre centra handlowe lub sklepy. Powodem była zbyt wysoka cena w dwóch pierwszych przypadkach oraz brak regulacji prawnych umożliwiających reakcję ochrony obiektu w przypadku identyfikacji klientów z podwyższoną temperaturą.

Security menedżerowie w centrach handlowych są świadomi funkcjonalności i dostępności technicznych systemów zabezpieczeń, wykorzystują je w ograniczonym zakresie w czasie pandemii. Problemem nie są systemy techniczne i ich wykorzystanie, lecz przepisy prawa, które nie pozwalają na ich zastosowanie lub na podjęcie reakcji w razie stwierdzenia naruszeń regulacji sanitarnych.

Nowe zadania przed branżą ochrony

Tomasz Grzelak Rossmann
Tomasz Grzelak
Rossmann

Minęły blisko dwa lata od wybuchu pandemii. Był to okres zmian, na które świat nie do końca był przygotowany i których się nie spodziewał. Swoim zakresem objęły praktycznie każdy obszar gospodarki, a skutki zapewne będą jeszcze długo odczuwalne. Zmiany dotknęły również branżę handlową – zamknięcie sklepów, a następnie wprowadzenie wielu ograniczeń z powodu pandemii miało wpływ na wiele przedsiębiorstw. Ich skutki po części dotyczą również branży ochrony, przed którą pojawiło się wiele nowych wyzwań. Z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć, iż udało nam się im sprostać. W naszej branży najważniejsze jest bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników.

Wraz z wybuchem pandemii sytuacja w branży ochrony uległa zmianie, wiele firm, szukając oszczędności, ograniczyło lub nawet zrezygnowało ze stałej ochrony, w wielu firmach pracowników oddelegowano do innych zadań, co nie pomagało w wykonywaniu podstawowych obowiązków. Na szczęście zarówno pracownicy ochrony, jak i ich kierownicy wykazali się dużą elastycznością i zaangażowaniem, dzięki czemu uniknęliśmy wielu sytuacji kryzysowych. Należą im się za to duże słowa uznania.

Swoją cegiełkę dołożyły również firmy z branży security, które bardzo szybko zaproponowały nowe rozwiązania ułatwiające pracę i ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa. Systemy liczące osoby w obiektach lub mierzące temperaturę zostaną z nami na długo. Część z rozwiązań nawet zastępuje już pracowników ochrony, np. automatyczne otwieranie szlabanów dla wcześniej zapisanych w bazie numerów rejestracyjnych aut zamiast osoby robiącej to ręcznie czy zdalne recepcje w budynkach biurowych stają się coraz bardziej powszechne. Nie oznacza to oczywiście, że technologia zastąpi człowieka, mimo dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego nie są to jeszcze idealnie dopracowane rozwiązania.

Moim zdaniem dalszy rozwój monitoringu wizyjnego, analityka obrazu, sztuczna inteligencja na urządzeniach brzegowych, jak kamery czy urządzenia rejestrujące, to droga, którą powinna podążać branża. Dodatkowo jeszcze większa integracja wszystkich systemów bezpieczeństwa znajdujących się w obiekcie (systemy sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, systemy sygnalizacji pożarowej), wraz z jednoczesnym odpowiednim przeszkoleniem pracowników ochrony to idealna droga i zadania, z którymi będziemy musieli się mierzyć.

Wyzwania stojące przed firmami ochrony

Tomasz Kozłowski Grupa Impel
Tomasz Kozłowski
Grupa Impel

W obecnych trudnych czasach jest kilka istotnych wyzwań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa w obiektach handlowych. Nadal priorytetem jest przestrzeganie obostrzeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Przez 1,5 roku trwania pandemii COVID-19 wypracowaliśmy i wdrożyliśmy procedury, modyfikując je zgodnie z bieżącymi wytycznymi rządowymi. Niestety część klientów obiektów handlowych odmawia podporządkowania się ogólnie obowiązującym zasadom, np. noszeniu masek ochronnych w pomieszczeniach zamkniętych. Nasi pracownicy bardzo często mają do czynienia z atakami agresji, różnymi prowokacjami ze strony tych osób. To poważny i coraz bardziej powszechny problem.

Kolejnym zadaniem jest zmiana w organizacji pracy związana z otwieraniem w niedziele części placówek przez niektóre sieci handlowe. Wymaga to od nas nie tylko zmian w „grafikach” służb, ale także dodatkowej rekrutacji z powodu zwiększenia liczby godzin pracy. To może być sporym wyzwaniem w końcówce roku ze względu na zbliżający się okres świąteczny. Pozyskanie pracowników na rynku pracy to nadal ogromny problem. Rosną też oczekiwania pracowników ochrony zatrudnionych w obiektach handlowych. Chcą być traktowani na równi z personelem sklepów, otrzymywać podobne gratyfikacje, dodatkowe wynagrodzenie, uczestniczyć w tych samych systemach motywacyjnych. Tymczasem warunki finansowe kontraktów, szczególnie w branży handlowej, nie zawsze pozwalają na ponoszenie dodatkowych kosztów przez dostawców usług ochrony.

Cała branża już w kolejnym z rzędu roku rozpoczęła proces renegocjacji kontraktów, co spowodowane jest inflacją, wzrostem wysokości najniższego ustawowego wynagrodzenia i kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa m.in. w efekcie podwyżek cen paliwa i energii elektrycznej. Wierzymy, że podobnie jak w ubiegłych latach proces ten zakończy się pomyślnie i bez zachwiania ciągłości w realizacji usług dla naszych klientów.

Zapobieganie, a nie minimalizacja strat

Robert Kujawa Retail Security Academy
Robert Kujawa
Retail Security Academy

Pandemia spowodowała w branży retail istotny spadek dochodów w wyniku lockdownów i mniejszej liczby klientów w sklepach. Dla security menedżerów nastały trudne czasy. Pomimo pojawiających się na rynku systemów monitoringu z inteligentną analizą obrazu w sytuacji dużej niepewności dochodów rzadkością jest inwestowanie właścicieli sklepów w takie rozwiązania. Pracownicy ochrony w znacznym stopniu zmuszeni są korzystać z tych samych systemów co przed pandemią. Nawet w dużych sklepach sieciowych klientów robiących zakupy na terenie placówki liczy pracownik, a nie inteligentny system monitorujący.

Zaangażowanie pracowników ochrony i sklepów w kontrolę przestrzegania obostrzeń wynikających z Covid-19, a także większa anonimowość klientów spowodowana noszeniem maseczek wpłynęły na wzrost kradzieży sklepowych. Potwierdzają to dane Komendy Głównej Policji, z których wynika, że w trzech kwartałach br. stwierdzono o ponad 3 tys. więcej przestępstw niż w roku ubiegłym. Badania opublikowane w 2021 w RETAIL SECURITY SURVEY także wskazują, że złodzieje sklepowi są coraz bardziej agresywni i nie unikają przemocy. Sytuacja ta – zdaniem licznych przedstawicieli branży – będzie się pogłębiać, a liczba kradzieży rosnąć.

Odnosząc do rynku retail łacińskie przysłowie Si vis pacem, para bellum, można skonstatować: Jeśli chcesz mieć zyski, ograniczaj straty. Takie podejście daje szansę na ograniczenie utraconych korzyści i inwestycję środków finansowych w najnowsze rozwiązania. Jak jednak ograniczać straty przy zmniejszających się nakładać na systemy antykradzieżowe i usługi ochrony? Moim zdaniem konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy sprzedawcami i security menedżerami. Nawet najlepsze systemy przeciwdziałające kradzieżom tylko sygnalizują usiłowanie kradzieży lub dostarczają materiały dla celów procesowych. Personel mający bezpośredni kontakt z klientem powinien podlegać systematycznym szkoleniom teoretycznym i praktycznym, których celem będzie ZAPOBIEGANIE, a nie tylko minimalizacja strat po zdarzeniu.

Menedżerowie bezpieczeństwa i sprzedawcy wsparci dostępnymi systemami przeciwdziałającymi kradzieżom powinni tworzyć jednolitą strukturę zapobiegania stratom, współdziałać, a nie – jak wskazuje dotychczasowa praktyka wielu organizacji – tworzyć dwa niezależne organizmy. Najlepszym systemem antykradzieżowym są lojalni i wyszkoleni pracownicy.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Ewelina Zalewska Super-Pharm
Ewelina Zalewska
Super-Pharm

O pandemii COVID-19 słyszymy codziennie, w sklepie, na ulicy, we wszystkich mediach. Po roku obostrzeń każdy z nas nauczył się pewnych zasad, które towarzyszą nam na co dzień, np. dezynfekcja rąk, noszenie maseczek w sklepach i galeriach handlowych czy w transporcie publicznym.

W Super-Pharm od początku zagrożenia epidemiologicznego wszystkie placówki wprowadziły prewencyjne procedury dbające o bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia i życia klientów oraz pracowników. W dalszym ciągu stosujemy się do zasad bezpieczeństwa, przestrzegając zaleceń i wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Firma Super-Pharm zachęca też klientów drogerii i pacjentów aptek do robienia zakupów w bezpieczniej formie online, bez wychodzenia z domu.

Rola działu Loss Prevention nie ogranicza się tylko do dbania o mienie firmy, ale też o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników. Czuwamy nad poprawnością działania wszystkich systemów zabezpieczeń, takich jak telewizja dozorowa, systemy alarmowe i przeciwpożarowe. Prężnie rozbudowujemy centralny monitoring wizyjny, dzięki któremu mamy jeszcze lepszy przepływ informacji o pojawiających się zagrożeniach. Wprowadzamy nowości zwiększające wydajność i efektywność naszych systemów.

Duży nacisk kładziemy na szkolenia pracowników. Uczymy każdego, jak właściwe zachować się w każdej sytuacji. Reagujemy i rozwiązujemy na bieżąco napotkane problemy. Upraszczamy procesy oraz tworzymy jasne procedury. Zdajemy sobie sprawę, jak wielką rolę odgrywają przeszkoleni pracownicy, którzy codziennie pracują w sklepach. Wyspecjalizowana kadra Security District Managerów każdego dnia czuwa nad uzupełnianiem wiedzy naszych pracowników oraz służby ochrony.

Axis wspiera handel detaliczny

Bogumił Szymanek Axis Communications
Bogumił Szymanek
Axis Communications

Przedsiębiorstwa działające w branży handlowej mają różne potrzeby i wymagania ze względu na mnogość rodzajów prowadzonej działalności i jej skali. Sztuką jest zrozumienie specyfiki i potrzeb konkretnego klienta i dostarczenie rozwiązań wpisujących się w strategię rozwoju oraz specyfikę pracy firmy.

Często systemy zabezpieczeń skupiają się na zapewnieniu ogólnego bezpieczeństwa – wtedy kluczowa jest niezawodność i wysoka jakość materiału wideo, którą dostarczają m.in. dyskretne kamery kopułkowe. Firmy z branży retail zmagają się również z problemami dużych strat, dlatego priorytetem jest ich minimalizowanie poprzez wczesne wykrywanie podejrzanych zachowań, odstraszanie potencjalnych złodziei i szybkie wykrywanie sprawców. Jest to również branża mocno zorientowana na efektywność, więc konieczne jest wdrażanie rozwiązań pozwalających na optymalizację pracy z klientem, zarządzanie magazynem czy pomiar efektywności kampanii marketingowych.

Wiele spośród wymienionych potrzeb mogą zaspokoić zintegrowane rozwiązania Axis. Systemy dozoru wizyjnego stanowią podstawę oferty firmy, a dobrą praktyką jest wykorzystanie pełni możliwości kamer, stosując rekomendowane oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym Axis Camera Station, łatwe i intuicyjne w obsłudze. Wyszukiwanie nagrań wspierane przez funkcję Smart Search pozwala na szybkie odszukanie nagrań przedstawiających obiekt, np. w zdefiniowanym kolorze – pojazd lub osobę w ubraniu o tym kolorze. W ramach jednego czytelnego interfejsu użytkownika Axis Camera Station można również obsłużyć system kontroli dostępu Axis Secure Entry oparty na kontrolerach Axis A1601. Firma oferuje też dyskretne kamery nasobne Body Worn Mini Cube Sensor dla służb ochrony, np. placówek bankowych ulokowanych w centrum handlowym czy miejsc, które wymagają nagrywania zdarzeń (z perspektywy pracownika).

Kamery zainstalowane nad wejściami mogą liczyć osoby wchodzące do sklepu, a właściciel otrzymuje rzetelne informacje nt. odwiedzin czy liczby osób na terenie obiektu. Zintegrowanie rozwiązań audio Axis nie tylko umila czas spędzany w obiekcie, ale również pozwala nadawać treści marketingowe, specjalne komunikaty czy powiadomienia dla pracowników. Ciekawe jest powiązanie analizy obrazu z systemem audio, np. po wykryciu zbyt długiej kolejki wezwanie dodatkowego pracownika obsługi albo reakcja audio na zbyt długie przebywanie osoby w danej strefie. Dzięki temu nie tylko redukuje się potencjalne straty, ale i poprawia wrażenia zakupowe klientów. Wyjaśnianie zdarzeń i reklamacji usprawnia możliwość wyszukiwania materiałów wideo po numerach dokumentów z punktów obsługi sprzedaży czy magazynu.
Kamery Axis to wydajne komputery pracujące na krawędzi sieci. Coraz więcej kamer Axis otrzymuje wsparcie dla algorytmów sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia. Axis wprowadza te zaawansowane technologie w wielu produktach – również dla handlu detalicznego.

Jak wykorzystać systemy po pandemii

Marcin Walczuk
Marcin Walczuk
BCS

W branży handlu detalicznego od początku pandemii musiały zajść i zaszły dość duże zmiany. Wynikało to z wprowadzanych kolejnych obostrzeń stosowanych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa czy z troski o bezpieczeństwo kupujących. Konieczność zakładania maseczek ochronnych, przestrzeganie limitu osób w obiektach handlowych i zachowywanie dystansu społecznego miały wydatnie pomóc w realizacji tych celów.

Z pomocą w przestrzeganiu wspomnianych ograniczeń przyszła technika i funkcje analizy obrazu dostępne w systemach monitoringu wizyjnego. Część z takich systemów działających w obiektach handlowych wymagała jedynie drobnych usprawnień, takich jak aktualizacja oprogramowania wspierającego funkcje analityczne czy dołożenie kamer mających spełniać określone zadanie. W innych przypadkach trzeba było budować system od podstaw, co oczywiście wiązało się koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Mimo ograniczenia części obostrzeń nie rezygnujemy na razie z dodatkowych funkcji urządzeń dozorowych, głównie dlatego że nie uporaliśmy się jeszcze z koronawirusem. Nie wiadomo, ile kolejnych jego fal jeszcze przed nami i czy nie przyniosą one kolejnych ograniczeń.

Co jednak w sytuacji, kiedy będziemy mogli już o tym wszystkim zapomnieć, a urządzenia przestaną pełnić funkcje, do których pierwotnie je zamontowano? Kamery, których zadaniem było rozpoznawanie, czy klient wchodzący do sklepu ma na twarzy maseczkę, można wykorzystać w monitorowaniu/identyfikowaniu klientów, tworząc ew. listę osób niepożądanych/podejrzanych o kradzieże. Kamerę można też przenieść i wykorzystać do monitorowania innej części sklepu. Z kolei kamery przeznaczone teraz do liczenia osób wchodzących do obiektu handlowego w celu monitorowania dopuszczalnej zajętości przestrzeni można będzie wykorzystać jako narzędzie analityki biznesowej do określania liczby klientów, którzy dane miejsce odwiedzają.

Systemy tworzone z myślą o naszym bezpieczeństwie w trakcie pandemii po jej zakończeniu nie muszą okazać się bezużyteczne. Wystarczy jedynie znaleźć dla nich nowe przydatne zastosowanie. W jednym przypadku będzie to wykorzystanie używanych do tej pory funkcji w nowy sposób, w innym z pomocą może przyjść producent urządzań, proponując aktualizację oprogramowania, dzięki której urządzenie zyska nowe funkcje odpowiednie do potrzeb klienta.

Potencjał nowych technologii

Paweł Sobociński Hikvision
Paweł Sobociński
Hikvision Poland

Pandemia oraz związane z nią obostrzenia, które odcisnęły piętno na rynku handlu detalicznym, stały się swojego rodzaju czynnikiem mobilizującym rynek do szybszych przemian w kontekście biznesowym (rozwój e-commerce oraz omnichannel), przy dużym nacisku na rozwój inwestycji w nowe technologie. Najbardziej widocznymi zmianami w obiektach handlowych są wzmożone inwestycje w zaawansowane systemy liczące, pomiaru temperatury, detekcji maseczek, systemy dezynfekcyjne lub dekontaminacyjne.

Podane przykłady to tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej nadchodzących dużych zmian związanych z automatyzacją procesów zachodzących w przestrzeni sklepowej. Poza tym, czego już doświadczaliśmy w poprzednich latach w postaci testowych rozwiązań lub fragmentaryzacji technologii, obecnie wraz z partnerami technologicznymi i klientami końcowymi dostrzegamy wielki potencjał w zastosowaniach rozbudowanej analizy obrazu, w tym wspieranej sztuczną inteligencją AI czy technologii IoT i Big Data. Ich efektem są pierwsze w pełni autonomiczne spożywcze sklepy samoobsługowe. Tego typu rozwiązania świadczą o skuteczności rozbudowanych systemów wizyjnych.

Kolejnym naturalnym etapem przemian staje się przeniesienie tych technologii do środowiska innych, mniejszych lub większych obiektów handlowych, w formie pełnej lub częściowej jako wsparcie w konkretnych strefach poddawanych analizie/ochronie. Skalowalność to również bardzo istotny argument omawianych rozwiązań, ponieważ można je stopniowo adaptować do coraz większych obiektów. Potencjał takich rozwiązań w przestrzeni handlowych to: możliwość uruchomienia placówek handlowych całodobowych, w trudno dostępnych miejscach, przy ograniczeniu wymagań pod względem obsługi (brak lokalnych pracowników), szybkość zakupów (ograniczenie kolejek, gdyż proces płatności jest zautomatyzowany). W obecnych czasach to rozwiązanie zapewnia także bezpieczeństwo sanitarne (łatwa możliwość ograniczania liczby osób w placówce).

Podsumowując, potencjał drzemie w nowych technologiach i obecnym pędzie do automatyzacji procesów, ograniczania kosztów i maksymalizacji zysków.

Wyższy poziom bezpieczeństwa w handlu

Jakub Sobek Linc Polska
Jakub Sobek
Linc Polska

Odnosząc się do bezpieczeństwa w handlu detalicznym, pierwsze na myśl przychodzi bezpieczeństwo w zakresie klasycznych kradzieży sklepowych lub wewnętrznych dokonywanych przez pracowników. Oprócz detekcji takich zdarzeń ważne jest też wspieranie działań marketingowych/biznesowych opartych na danych, wydajności procesów, optymalizacji kolejek oraz obsługi.

Zwrócenie uwagi na poprawę jakości tych czynności może zwiększyć dzienną sprzedaż i zmniejszyć potencjalne straty. Technologia wideo może także pomóc sprostać różnym wyzwaniom pandemii, przed którymi wszyscy stoimy. Dzięki zintegrowanej analityce elastyczne i skalowalne systemy wideo mogą być wykorzystywane do wykrywania masek oraz dystansu społecznego. Są także pomocne w zliczaniu osób przebywających w danym sklepie. Ostatni czas pokazał, jak istotna jest łatwa zmiana konfiguracji oraz zastosowań systemów monitoringu wizyjnego. Handel detaliczny jest jednym z największych sektorów, w których technologia wideo może zapewnić bardzo potrzebne wsparcie.

Zewnętrzni złodzieje sklepowi stanowią dwie trzecie przypadków kradzieży, natomiast pracownicy i dostawcy pozostałą jedną trzecią. To pokazuje, że kamery nie powinny swoim zasięgiem omijać żadnych istotnych obszarów monitorowanego obiektu. Wytypowanie newralgicznych przestrzeni powinno zostać poprzedzone wcześniejszą analizą ryzyka.

Obecnie kamery mogą również skutecznie wspierać pracowników ochrony w detekcji nietypowych zdarzeń, np. pozostawienie torby, agresywne zachowania lub upadek osoby. W ten sposób przestrzeń sklepowa może być naprawdę bezpiecznym miejscem. Warto jednak pamiętać, aby instalowany system był dyskretny. To, czy kamera jest duża i dobrze widoczna, czy mała – nie odstraszy potencjalnego złodzieja. Dyskretny system sprawia, że klienci czują się w sklepie bardziej komfortowo.
Nie dajmy się jednak porwać przedświątecznemu szaleństwu zakupowemu, czego Państwu i sobie życzę.

Przyszłość przed zdalnym świadczeniem usług serwisowych

Piotr Rodak Schrack Seconet
Piotr Rodak
Schrack Seconet Polska

Pandemia koronawirusa w istotny sposób zmieniła sposób funkcjonowania wielu firm w Polsce. Sytuacja niejako wymusiła i przyśpieszyła zmiany technologiczne, które ułatwiły przystosowanie się do nowej trudnej rzeczywistości. Innowacje nie ominęły również branży systemów sygnalizacji pożarowej. Konieczność ograniczania bliskiego kontaktu osobistego (tzw. dystans społeczny) czy dostępu do wielu obiektów (pozamykane kina, siłownie, restauracje) spowodowała, że firmy zaczęły interesować się rozwiązaniami i systemami, które umożliwiłyby ograniczenie do niezbędnego minimum fizycznej obecności swojego personelu w obiektach klienta.

Schrack Seconet od wielu lat oferuje systemy, które – dzięki narzędziom zdalnego dostępu – umożliwią wykonywanie niektórych czynności serwisowych lub diagnostycznych w sposób bezpieczny, bez konieczności fizycznego udawania się na teren obiektu. Takie podejście pozwala obniżyć koszty serwisu czy skrócić czas reakcji w przypadku zgłoszeń serwisowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa samej instalacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instalatorów, Schrack Seconet wprowadza obecnie do oferty kolejne rozwiązania, które rozwijają tę kategorię produktów. Dostęp do wszystkich instalacji w trybie online, narzędzia autodiagnostyczne, które w czasie rzeczywistym analizują i weryfikują konfigurację, rozbudowane narzędzie zarządzania i planowania serwisów czy wsparcie przy generowaniu protokołów serwisowych – wszystko to skutecznie odciąża firmy instalatorskie, pozwalając na dalsze ograniczenie fizycznej obecności w obsługiwanych obiektach z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Rola firm ochrony w obiektach handlowych

Anna Piaskowska Securitas Polska
Anna Piaskowska
Securitas Polska

Skala zadań realizowanych przez pracowników ochrony w obiektach handlowych jest dzisiaj ogromna. Rozciąga się od ochrony fizycznej o charakterze prewencyjnym i informacyjnym wynikającym z obowiązujących aktów prawnych i dokumentów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa, poprzez obsługę systemów zabezpieczeń technicznych czy zliczanie osób, a kończy na udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Lista naszych zadań w obiektach handlowych rozrosła się wraz z pandemią, ponieważ kwestia ochrony zdrowia stała się kluczowym wyznacznikiem działania obiektów handlowych.

Przestrzeganie zasad i obostrzeń sanitarnych w obliczu rosnącej liczby nowych przypadków zakażenia się koronawirusem, w tym stosowane przez obiekty handlowe zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka), jest jednym z dodatkowych zadań pracowników ochrony.

Niestety nie zostaliśmy wyposażeni w możliwość egzekucji obowiązujących przepisów. Kwestia kontrolowania prawidłowego noszenia maseczek przez klientów w centrach handlowych została niedawno poruszona przez przedstawicieli PRCH podczas rozmów z Ministrem Zdrowia. Obowiązek prawidłowego używania maseczek jest niestety ciągle kwestionowany przez wielu klientów. Dużym wyzwaniem są prowokacyjne zachowania osób, które celowo nie zakładają maseczek, awanturują się i tym samym utrudniają wykonywanie zadań pracownikom ochrony. Prowokacje są celowo nagrywane i publikowane w mediach społecznościowych. Takie sytuacje nie są łatwe, wymagają od pracowników wyważonego działania.

Mając powyższe na uwadze, Securitas opracował szereg wytycznych i scenariuszy postępowania. Naszym pracownikom, pracującym na pierwszej linii kontaktu z klientami, zapewniliśmy odpowiednie szkolenia z zakresu zarządzania emocjami oraz wprowadziliśmy procedury, które znacznie ograniczyły eskalację prowokacji i są pomocne w realizacji obostrzeń sanitarnych. Securitas stara się również podkreślać rolę społecznej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie centrów handlowych. Współpracujemy w tym zakresie z zarządcami placówek handlowych.