Strona główna Bezpieczne miasto Idea Smart City jako kierunek rozwoju nowoczesnych miast

Idea Smart City jako kierunek rozwoju nowoczesnych miast

Tomasz Goljaszewski


Wraz z rozwojem technologii dokonuje się też transformacja koncepcji rozwoju miast. Nowy trend nazywany Smart City lub Inteligentne Miasto to idea promująca wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych poprawiających wiele obszarów funkcjonowania miast – bezpieczeństwo, zarządzanie ruchem, transport publiczny, zarządzanie parkingami i infrastrukturą miejską, zużycie energii, gospodarkę odpadami i wiele innych, np. związanych z administracją czy zdrowiem publicznym.

Zgodnie z tą ideą miasta powinny stawać się przestrzenią przyjazną dla mieszkańców, tworzoną z poszanowaniem środowiska naturalnego. Inicjowanie zmian w kierunku rozwiązań smart city jednocześnie w każdej dziedzinie nie jest możliwe, ograniczeniem są zwykle fundusze. Z tego względu potrzebny jest plan czy też podział na fazy migracji do inteligentnego miasta.

Hikvision jest jedną z firm technologicznych, która promuje ideę smart city. Z punktu widzenia dostawcy technologii wyróżniamy trzy fazy rozwoju miast w tym kierunku.

Faza 1 – bezpieczeństwo

W zakresie technologii oferowanej przez Hikvision sprowadza się do zbudowania w mieście systemu monitoringu wizyjnego, który będzie nie tyle straszakiem, ile faktycznym narzędziem do wykrywania i zwalczania niebezpiecznego lub niepożądanego zachowania. System powinien umożliwiać integrację z kamerami nasobnymi stosowanymi przez straż miejską i policję, by operatorzy mogli obserwować na wspólnych mapach wszystkie zasoby związane z bezpieczeństwem. Do realizacji z tego zakresu Hikvision oferuje platformę systemową HikCentral Professional i kamery PTZ dedykowane do monitoringu miejskiego (z rodziny DS-2DF8, DS-2DF6, kamery wielosensorowe rodziny PanoVu).
Ciekawym rozwiązaniem jest też zastosowanie systemowych głośników IP kierujących komunikaty głosowe do osób stanowiących zagrożenie. HikCentral ma wiele możliwości integracji, np. system kamer nasobnych Hikvision Body Cam.

HikCentral Professional to elastyczne narzędzie umożliwiające podłączenie nie tylko kamer, ale i całych podsystemów, np. monitoringu w szkołach lub obiektach sportowych. Platforma zapewnia nie tylko zarządzanie obrazem na stanowiskach obserwacji, ale też w łatwy i tani sposób sterowanie oferowanymi przez nas ścianami wideo. W zależności od wielkości miasta do rejestracji materiału centrum monitoringu można stosować rejestratory lub zaawansowane macierze.

Wybrane modele macierzy zapisu systemu HikCentral mają funkcję budowania dużych, skalowalnych struktur klastrowych o ogromnej wydajności, co może okazać się istotne w kolejnych fazach wdrażania rozwiązań smarty city.

Faza 2 – wdrażanie rozwiązań inteligentnych

Władze miejskie powinny mieć dobrze przemyślane kierunki rozwoju. Strategia powinna być przygotowana nie tylko pod kątem palących problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy, ale także – a może przede wszystkim – pod kątem przychodów miasta i planowanych inwestycji. Inne opcje rozwoju wybierze miasto nastawione np. na turystykę, inną drogą podąży miasto, którego rozwój jest związany z tworzeniem dużych centrali logistycznych.

W ramach tej fazy rozwoju Hikvision oferuje rozbudowę systemów miejskich o kamery czy serwery wykorzystujące analizę wizyjną opartą na technologii deep learning. Daje to możliwość kategoryzacji obiektów (pojazdy i ludzie), wdrożenie detekcji obecności czy śledzenia obiektów, zbieranie danych związanych z przepływem osób czy pojazdów, rozpoznawanie cech osób i pojazdów. Technologia głębokiego uczenia pozwala na opracowywanie specjalizowanych algorytmów na potrzeby miasta. Można też łączyć technologie, np. video deep learning z technologią radarową czy termowizyjną.

Urządzenia Hikvision mogą być wykorzystywane do inteligentnego rozwoju systemów monitoringu, np. serwery detekcji nietypowego zachowania czy serwery identyfikacji twarzy (wyłapywanie przestępców, odnajdywanie osób poszukiwanych). Mogą być też stosowane do rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w miastach, zarządzania parkingami w przestrzeni miejskiej, automatycznej detekcji incydentów.

Przykładami urządzeń do wykorzystania na drogach miejskich są kamery ANPR/ADR rodziny iDS-TCV i iDS-TCM, kamery typy Traffic Flow rodziny iDS-TCD, kamery detekcji wykroczeń czy naruszenia czerwonego światła rodziny iDS-TCE, serwery AID (Automatic Incident Detection), radary do pomiaru prędkości i wiele innych, takich jak termowizyjna kamera do detekcji pieszych i rowerzystów.

W ofercie Hikvision są też kompletne systemy wsparte technologią deep learning analizujące zajętość miejsc na parkingach zewnętrznych (place miejskie, parkowanie wzdłuż drogi) i wewnętrznych (np. parkingi Park&Ride). Zarządzanie parkingami miejskimi i płatnymi miejscami parkowania jest ważnym źródłem dochodów miasta. Platforma HikCentral Professional zapewnia swobodną rozbudowę systemu w tym zakresie, a nasi partnerzy w Polsce, integratorzy systemów, są w stanie zapewnić warstwę programową takiego projektu, co ułatwi kierowcom parkowanie, a władzom miejskim pobieranie opłat.

Faza 3 – fuzja danych i zarządzanie hierarchiczne

W miarę gromadzenia coraz większej ilości wieloformatowych danych wykorzystanie tylko jednej kategorii danych (np. dane pojazdu lub cechy twarzy) nie spełnia już coraz bardziej złożonych potrzeb miasta w zakresie bezpieczeństwa czy organizacji różnych procesów. Systemy oparte na analizie big data mogą np. powiązać cechy charakterystyczne postaci ze zdjęciem twarzy i informacją o pojeździe (kolor, marka, nr tablicy rejestracyjnej). Takie rozwiązanie wykorzystujące fuzję danych z wielu zasobów ułatwia śledzenie niebezpiecznego obiektu.

Hikvision dostarcza urządzenia do budowy dużych wielomacierzowych struktur klastrowych (cloud storage), które mogą stanowić podstawę dużego zbioru danych w mieście. Odpowiednie narzędzie typu Open API (otwarty interfejs aplikacji) i otwarta infrastruktura dla sprzętu innych producentów umożliwiają integratorom dostęp do danych z wielu różnych źródeł podłączonych do systemu HikCentral. Dzięki tym narzędziom tworzone przez integratorów na potrzeby miasta aplikacje wspierające ideę safe city czy smart city mogą dokonywać fuzji danych i przetwarzać je zgodnie z potrzebami.

Zarządzanie hierarchiczne pozwala w dużych miastach czy strukturach systemu na podział kompetencji między centralnym operatorem czy administratorem systemu a lokalnymi operatorami w obrębie dzielnic bądź gmin. Lokalni administratorzy mogą sami ustalać priorytety, ale mają do dyspozycji wszystkie zasoby pochodzące z całego systemu.

Budowa hierarchiczna to struktura, do której platforma HikCentral Professional może być rozbudowana na każdym etapie rozwoju poprzez dodatkową usługę Remote Site Manager. Wykorzystanie tej usługi umożliwia utworzenie trzech poziomów kompetencji: Edge Note (kamery, rejestratory, enkodery), Edge Domain (lokalne centrum dozoru z własnym serwerem HikCentral Professional i macierzami zapisu) oraz Cloud Center (poziom administracyjny ze współdzieleniem zasobów z serwerem Remote Site Manager i strukturą cloud storage).

Hikvision zapewnia skalowalne rozwiązanie zgodne z ideą smart city, na różne fazy rozwoju, dla dowolnych scenariuszy. Jako producent otwarty na współpracę umożliwiamy budowanie ekosystemu z naszymi partnerami, dzięki czemu miasta stają się inteligentniejsze i bezpieczniejsze.

Hikvision Poland
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
info.pl@hikvision.com
https://www.hikvision.com/europe/