Strona główna Bezpieczne miasto Inwestycje w monitoring miejski pozwalają zmniejszyć liczbę niebezpiecznych zaułków

Inwestycje w monitoring miejski pozwalają zmniejszyć liczbę niebezpiecznych zaułków

Rozbite butelki na boisku szkolnym, zniszczone elementy placu zabaw czy zakorkowana droga i brak możliwości przejazdu karetki – to codzienność w polskich miastach. Regularne patrole policji i strażników miejskich oraz inwestycje w nowoczesne technologie, takie jak monitoring wizyjny, pozwalają ograniczyć akty wandalizmu oraz inne nieodpowiednie zachowania obywateli.

Jak wynika z raportów poszczególnych jednostek straży miejskiej i policji, w zależności od wielkości miasta codziennie jest przyjmowanych od kilkudziesięciu do nawet 2 tys. zgłoszeń z prośbą o interwencję. Często jedynie połowa z nich przekłada się na liczbę realnych działań. Wiele niebezpiecznych dla mienia, a nawet życia mieszkańców zachowań można ograniczyć dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w systemach monitoringu wizyjnego z analizą obrazu, dźwięku i danych.

– Z raportów służb porządkowych wynika także, że znaczna część zgłoszeń z prośbą o interwencję dotyczy przestrzeni publicznych, najczęściej terenów parków miejskich, a nawet placów zabaw. Dokładnie taki sam obraz niebezpiecznych miejsc wyłania się ze zgłoszeń, które przyjęliśmy w ramach zorganizowanego przez nas konkursu „Bezpieczny zaułek”. Miasta i gminy z całej Polski przesłały aż 37 zgłoszeń – mówi Konrad Badowski z Axis Communications.

Firma Axis Communications zaprosiła do konkurs „Bezpieczny zaułek” gminy miejskie i miejsko-wiejskie, łącznie aż 96 jednostek terytorialnych. Gminy mogły zgłosić miejsca charakteryzujące się podwyższonym poziomem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub wysokim wskaźnikiem antyspołecznych zachowań, które w ich opinii wymagają wzmożonej ochrony. Osoby zgłaszające niebezpieczne zaułki miały do wyboru jedną z dziewięciu konkursowych kategorii – od zagrożeń związanych z czynnikami zewnętrznymi, zagrożeń związanych ze wzmożonym ruchem drogowym po czynniki zagrażające środowisku i zdrowiu mieszkańców. Zdecydowana większość wszystkich projektów dotyczyła zagrożeń w przestrzeni publicznej – na poszczególnych ulicach miast, na placach zabaw, boiskach szkolnych i w parkach miejskich.

Jury konkursu, złożone z ekspertów do spraw bezpieczeństwa, smart city oraz przedstawicieli organizacji samorządu terytorialnego, oceniło każde zgłoszenie według czterech kryteriów:

  • społecznych korzyści z rozwiązania problemu – dla zdrowia, życia czy mienia mieszkańców;
  • skuteczności – na ile instalacja gwarantowana zwycięzcy konkursu zapewni bezpieczeństwo w danym miejscu;
  • możliwości zastosowania inteligentnych rozwiązań Axis w danym miejscu;
  • dotychczasowej działalności gminy/jednostki pomocniczej w celu rozwiązania problemu bezpieczeństwa we wskazanym miejscu.

– Celem konkursu było wytypowanie problematycznych miejsc i pokazanie, że można zadbać o ich bezpieczeństwo w prosty i bardziej efektywny sposób. Każda kamera, głośnik czy czujnik uruchamiający komunikat dźwiękowy przyczyniają się do powstania kolejnego bezpieczniejszego miejsca więcej. Miasta, widząc potencjał tych rozwiązań, zgłosiły konkretne lokalizacje, w których z powodzeniem można zastosować poszczególne elementy systemu monitoringu miejskiego, aby następnie w pełni kontrolować bezpieczeństwo w tych miejscach. Ze wstępnych analiz konkursu wynika, iż najbardziej potrzebnym rozwiązaniem okazują się kamery z analityką wizyjną, która umożliwia np. wykrywanie zdarzeń niepożądanych – dodaje Konrad Badowski.

Bezpieczeństwo jest jedną z głównych potrzeb człowieka. Włodarze miast wsłuchują się w tę potrzebę i wykorzystują możliwości nowoczesnych rozwiązań monitoringu wizyjnego dla zwiększania bezpieczeństwa, a tym samym podniesienia komfortu życia swoich mieszkańców. Spośród zgłoszonych 37 lokalizacji jury konkursu wybrało zwycięskie miejsce, dla którego zostanie zaprojektowane i zrealizowane indywidualne, inteligentne rozwiązanie bezpieczeństwa. Gratulujemy Pabianicom, ich projekt bezpiecznego boiska wybrano. ⦁

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl-pl/