Strona główna Kontrola Dostępu Lufthansa Technik: jak zachować równowagę pomiędzy wolnością a wysokim poziomem bezpieczeństwa

Lufthansa Technik: jak zachować równowagę pomiędzy wolnością a wysokim poziomem bezpieczeństwa

Firma Lufthansa Technik funkcjonuje w ramach specjalnego sektora przemysłu lotniczego. Potrzeby w zakresie kontroli dostępu do pomieszczeń stawały się coraz bardziej istotne, zwłaszcza w stosunku do osób z zewnątrz. Kluczowym wyzwaniem dla firmy jest utrzymanie przyjaznego środowiska, wolnego od ograniczeń, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Firmie Lufthansa Technik zależy na ograniczeniu możliwości nieupoważnionego wstępu, a przy tym nieutrudnianiu codziennego funkcjonowania swoim pracownikom. Znalezienie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a wygodą, zapewniającej zarówno swobodę poruszania się, jak i poczucie bezpieczeństwa, jest bardzo istotne.

Kontrola dostępu ujednolicona we wszystkich oddziałach

Kluczowym celem nowego systemu kontroli dostępu było jego ujednolicenie. Lufthansa Technik działa w ponad 35 lokalizacjach na świecie, zatrudniając 100 tys. osób. W przeszłości każda placówka samodzielnie odpowiadała za swoje bezpieczeństwo. To czasami wymagało zatrudniania specjalistów rozwiązujących jednakowe problemy w różnych miejscach. Firma chciała tego uniknąć i zagwarantować nie tylko te same wysokie standardy bezpieczeństwa, ale także kulturę współdziałania, w której ramach ludzie w dowolnym oddziale będą mogli z łatwością komunikować się ze sobą i współpracować.

Dlatego też nadrzędnym celem firmy Lufthansa Technik była możliwość korzystania z jednego systemu kontroli dostępu i przestrzeganie tej samej polityki bezpieczeństwa w każdej placówce. Inną ważną kwestią było sprawienie, by jeden identyfikator Lufthansa Technik używany przez pracownika umożliwiał mu dostęp do każdego miejsca, po którym ma prawo się poruszać – w skali zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej. Zmierzenie się z tym wyzwaniem nie było łatwe, zwłaszcza z powodu kwestii IT związanych z wdrażaniem ujednoliconego systemu KD w wielu miejscach na świecie.

Nedap i ich partnerzy koncentrują się na potrzebach klienta

Poszukiwania odpowiedniego systemu kontroli dostępu firma Lufthansa Technik rozpoczęła od dokładnego badania rynku i organizacji pogłębionego przetargu obejmującego różnych dostawców. Po dokładnych analizach wybrano Nedap.

– Byliśmy pod wrażeniem kultury korporacyjnej Nedap, skupienia się na aspektach praktycznych i indywidualnego podejścia. Bardzo starali się znaleźć rozwiązanie idealnie odpowiadające naszym potrzebom. Dlatego zdecydowaliśmy się wdrożyć system Nedap AEOS, który znacząco pomógł nam spełnić nasze kryteria i pozwolił stworzyć jednolity system – mówi Melf Westphal, kierownik ds. rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa w Lufthansie.

Zapewnienie swobody pozwala ludziom rozwinąć skrzydła

Cele firmy Lufthansa Technik w zakresie kontroli dostępu pokrywają się ze skierowanym na ludzi podejściem Nedap w ramach rozwiązania „Bezpieczeństwo dla życia”. Nedap jest przekonany, że systemy bezpieczeństwa należy projektować z myślą o osobach, które będą z nich korzystać, a nie technologii, które będą je obsługiwać.

– Podejście „Bezpieczeństwo dla życia” podkreśla aspiracje Nedap do odciążenia personelu w zakresie dbania o kwestie bezpieczeństwa. To z kolei odzwierciedla dążenia firmy Lufthansa Technik do optymalizacji stosunku stopnia ochrony z wygodą. Za pośrednictwem ich sieci partnerskiej zyskaliśmy możliwość tworzenia spersonalizowanych rozwiązań poprzez integrację z produktami innych firm, które zaspokajają nasze potrzeby dotyczące zabezpieczeń – wyjaśnia kierownik ds. rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa w Lufthansie.

Sprostanie wyzwaniom wymaga dużego wsparcia

Początkowo firma Lufthansa Technik uruchomiła projekt pilotażowy w celu wdrożenia systemu AEOS w Hamburgu, gdzie zatrudnionych jest 10 tys. osób, a następnie w czterech kolejnych oddziałach.

– Na początku nie wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać. Jednak dzięki kompleksowej pomocy Nedap i ich partnerów było nam o wiele łatwiej przebrnąć przez etap wdrażania. Projekt pilotażowy pozwolił nam przezwyciężyć dwie istotne kwestie: jak wdrożyć kontrolę dostępu AEOS w naszej infrastrukturze informatycznej oraz jak zaangażować naszych pracowników – podkreśla M. Westphal. – Nedap wraz z partnerami wykonali solidną robotę. To, co nam zaprezentowali, to nie tylko dobre produkty. Dzięki ich wsparciu, a także pomocy ich oddanych partnerów mogliśmy uporać się ze wszystkimi problemami operacyjnymi. Za pośrednictwem ich sieci partnerskiej zyskaliśmy z kolei możliwość tworzenia spersonalizowanych rozwiązań poprzez integrację z produktami innych firm, które zaspokajają nasze potrzeby dotyczące zabezpieczeń. Oznacza to, że zamiast stawiania barier mamy relatywnie dużą wolność poruszania się. Czuję się bardzo bezpiecznie, jednak w razie potrzeby mogę korzystać z mojego identyfikatora, aby udać się w dowolne miejsce. Mamy fantastyczne rozwiązania oraz, co ważne, ten sam identyfikator Lufthansa Technik, który łączy nas wszystkich niezależnie od naszej lokalizacji.

Integracja firm trzecich zwiększa elastyczność

– Wdrożony przez firmę Lufthansa Technik system kontroli dostępu AEOS to więcej niż tylko ochrona drzwi, zainstalowano również dodatkowe komponenty, takie jak szafy na klucze oraz zarządzanie odwiedzającymi. AEOS okazał się wielką pomocą w tej kwestii, pozwolił nam na zaangażowanie usługodawców zewnętrznych. Ponieważ filozofią Nedap jest ścisła współpraca z zewnętrznymi partnerami technologicznymi, a AEOS łatwo integruje się z innymi systemami, nie byliśmy ograniczeni tylko do jednego rozwiązania. Zapewniło to nam elastyczność w stworzeniu dokładnie tego, czego oczekiwaliśmy – ocenia M. Westphal.

W skutecznych systemach to ludzie są najważniejsi

Dla firmy Lufthansa Technik kluczowym aspektem projektu pilotażowego i następującego po nim wdrożenia było przekonanie pracowników do pracy z nowym systemem kontroli dostępu. Uważa ona, że nawet najlepszy system KD traci na wartości, jeżeli ludzie z nim pracujący nie mają właściwego podejścia. Z tego powodu

Lufthansa Technik poczyniła znaczące inwestycje w szkolenia, komunikację i akcje uświadamiające. W pierwszej kolejności skupiały się one na zakomunikowaniu pracownikom tego, jak bardzo są cenni, jak ważne jest bezpieczeństwo i dlaczego wprowadza się zmiany w organizacji bezpieczeństwa. Uświadomiły im również znaczenie potencjalnych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa i ich własnej roli w systemie zarządzania bezpieczeństwem firmy Lufthansa Technik. Każdy pracownik jest zachęcany do brania udziału w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy. Są też szkoleni, jak reagować na alerty i jak zwracać się do nieupoważnionych osób zauważonych w zastrzeżonych miejscach.

Co ważne, pracownicy rozumieją, że ich system kontroli dostępu AEOS służy w takim samym stopniu ochronie ich wolności i zapewnieniu im bezpieczeństwa. – Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, moim mottem jest: Lepiej otwierać drzwi, niż je zamykać. Jest to dla mnie naprawdę ważne – podkreśla M. Westphal.

Wdrożenie w skali globalnej

Następnym krokiem Lufthansa Technik jest kontynuowanie wdrażania AEOS na całym świecie.
– Sukces naszego nowego systemu bezpieczeństwa nie pozostał niezauważony. Inne zakłady firmy Lufthansa Technik dostrzegły skuteczność AEOS na przykładzie Hamburga, w zakładzie zatrudniającym 10 tys. pracowników. Widzimy również wzrost zainteresowania podobnymi systemami oddziałów na całym świecie. Naszym celem jest więc wdrożenie AEOS we wszystkich naszych zakładach, aby uzyskać ujednolicony system bezpieczeństwa, który spaja całą rodzinę Lufthansa Technik. System bezpieczeństwa, który pozwala nam otwierać drzwi, a nie je zamykać – podsumowuje M. Westphal, kierownik ds. rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa w Lufthansie.

Nedap Security Management
Al. Niepodległości 18,
02-653 Warszawa
www.nedapsecurity.com/pl