Strona główna Rynek SECURITY Seris Konsalnet: bezpieczny stadion, bezpieczne imprezy masowe

Seris Konsalnet: bezpieczny stadion, bezpieczne imprezy masowe

W obliczu rosnących wyzwań związanych z bezpieczeństwem publicznym kluczową rolę odgrywają firmy specjalizujące się w ochronie i zarządzaniu bezpieczeństwem.

Jednym z przykładów jest firma Seris Konsalnet, której pracownicy w ostatnim czasie uczestniczyli w ćwiczeniach w ramach projektu Safe Stadium na stadionie ŁKS w Łodzi. Inicjatywa, w której wzięli udział obsługa stadionu, pracownicy Seris Konsalnet oraz służby mundurowe, w tym oddział kontrterrorystyczny i saperzy, stanowiła symulację realnych zagrożeń terrorystycznych. Celem było przetestowanie gotowości i efektywności procedur reagowania na incydenty CBRN (chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne) na stadionie podczas meczu.

W trakcie ćwiczeń pracownicy Seris Konsalnet pełnili role kierowników ds. bezpieczeństwa, kierowników odcinków, służb informacyjnych oraz porządkowych (stewardzi). Ich zadaniem było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa, w tym zarządzanie ochroną meczu oraz pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo punktów dostępowych, wybranych stref wewnętrznych i wyznaczonych sektorów trybun. Dodatkowo ich działania miały na celu reagowanie na ewentualne zagrożenia oraz pomoc osobom poszkodowanym.

Szczególną inicjatywę pracownicy Seris Konsalnet przejęli w momencie wystąpienia symulowanego incydentu CBRN, skutecznie zarządzając sytuacją aż do przybycia służb ratunkowych. Ich zadania obejmowały m.in. odseparowanie strefy skażonej, kierowanie ewakuacją, segregację poszkodowanych, wstępną dekontaminację oraz koordynację działań z Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami.

Podczas ćwiczeń pracownicy Seris Konsalnet wykorzystywali zaawansowane technologie, umożliwiające stałą obserwację sytuacji na trybunach oraz precyzyjne ustalenie ścieżki raportowania i alarmowania. To pozwoliło na szybką reakcję w momencie wystąpienia i zidentyfikowania zagrożenia. Przećwiczono procedury i zasady działania dedykowane incydentom CBRN. Wszystkie aktywności były koordynowane za pomocą protokołów komunikacyjnych ETHANE i THEN oraz komunikatora ISEMI, co znacząco zwiększało efektywność zarządzania w sytuacji kryzysowej.

dr Marcin Sabat
Dyrektor Operacyjny Seris Konsalnet

– Udział w projekcie Safe Stadium przyniósł dla Seris Konsalnet nie tylko możliwość przetestowania swoich procedur w warunkach symulowanego zagrożenia – mówi dr Marcin Sabat, Dyrektor Operacyjny Seris Konsalnet. – To okazja do ugruntowania wiedzy eksperckiej o zagrożeniach CBRN, metodach postępowania podczas incydentu oraz diagnozowanie podatności punktów krytycznych obiektów sportowych w kontekście takich zagrożeń.

Marcin Sabat podkreśla, że rozbudowa narzędzi analitycznych i audytorskich oraz zapoznanie z procedurami CBRN umożliwiło pracownikom lepsze zrozumienie dynamiki sytuacji kryzysowych i efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w takich warunkach.

Po zakończeniu projektu Safe Stadium firma Seris Konsalnet planuje wprowadzić specjalnie opracowane rozwiązania dla swoich partnerów biznesowych, które mogą znacząco przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Inicjatywy dotyczące szkoleń, procedur, infrastruktury i wyposażenia podwyższające poziom bezpieczeństwa Klientów Seris Konsalnet w obszarze zagrożeń CBRN będą oferowane w ramach programu CBRN Protector®.

O firmie Seris Konsalnet
Wiodąca firma branży bezpieczeństwa i ochrony w Polsce oraz część międzynarodowej Grupy Seris – jednego z globalnych leaderów w branży security. Od blisko 30 lat firma świadczy usługi w każdym aspekcie security: ochronie fizycznej, monitoringu obiektów stacjonarnych oraz monitoringu GPS pojazdów, a także projektowaniu i realizacji technicznych systemów zabezpieczeń. Zapewnia ochronę fizyczną ponad 3600 obiektów, a usługę monitoringu świadczy dla 66 tys. obiektów stacjonarnych i 13 tys. pojazdów. Wśród klientów Grupy Seris Konsalnet są największe sieci handlowe, banki, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, obiekty strategiczne, firmy przemysłowe oraz jednostki wojskowe. Firma ma zaawansowane zaplecze technologiczne: centralną stację monitorowania alarmów, systemy informatyczne oraz największy w Polsce dział projektowy. W skład Grupy wchodzi również spółka Seris Konsalnet Cleaning, oferująca usługi profesjonalnego utrzymania czystości dla firm.

Kontakt dla mediów:
Seris Konsalnet
Marlena Brzezek
Specjalista ds. komunikacji
e-mail: marlena.brzezek@seris.pl
Millermedia
Grzegorz Miller
Tel: +48 608 309 316,
e-mail: grzegorz@millermedia.pl