Strona główna Zapowiedzi SICUREZZA 2023: Innowacje w systemach zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej

SICUREZZA 2023: Innowacje w systemach zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej

Fiera Milano

Z 347 firmami z 31 krajów, targi SICUREZZA zostały uznane za międzynarodowe centrum referencyjne na europejskim rynku systemów zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej. Trzy dni wypełnione konferencjami i seminariami, wzmocnione programem MIBA, to okazja poznania i zbadania współczesnego rynku, omówienia przyszłości zawodów i zaktualizowania informacji na temat przepisów. Cyber Security Arena skupi uwagę na zagrożeniach cybernetycznych i ochronie danych.

Targi SICUREZZA 2023 odbędą się w Fiera Milano w dniach 15–17 listopada. Wystawi się na nich 347 firm z 31 różnych krajów, a głównymi uczestnikami zagranicznymi będą goście z Chin, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Zaprezentowane zostaną rozwiązania zabezpieczeń i przeciwpożarowe zaprojektowane do ochrony osób i mienia. Liczby potwierdzają szeroką reprezentację oferty i przypieczętowują pozycję Sicurezzy, jako wiodącego wydarzenia branży security we Włoszech i jednego z głównych w Europie.

Dalszym wsparciem międzynarodowego rozwoju będą targi, które, oprócz dziesiątek tysięcy odwiedzających przedstawicieli handlowych, umożliwią wystawcom indywidualne spotkania ze 120 goszczonymi kupcami z 36 krajów. Zostali oni wybrani przez Fiera Milano we współpracy z Agenzia ICE (Włoską Komisją Handlu) z Egiptu, Tunezji, Turcji, Republiki Południowej Afryki i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli głównych potencjalnych rynków dla prezentowanych rozwiązań według obszaru geograficznego i poziomu możliwości wydatkowania.

Rynek

Rynek włoski w 2022 roku odzyskał dynamikę z obrotami na poziomie 3,3 mld euro, odnotowując – według danych ANIE Sicurezza – roczny wzrost zagregowanych obrotów o +11,4% według wartości bieżących. Tendencja ta dotyczy wszystkich sektorów produktów, przy czym utrzymująca się dynamika dotyczy głównie dozoru wizyjnego (+16,1%) i systemów ppoż. (+10,4%). Rośnie również rynek systemów alarmowych, choć nie osiągnął jeszcze poziomu sprzed pandemii. Dynamika na rynku krajowym była dodatnia (+10,6%), spowodowana przede wszystkim ekspansją inwestycji w budownictwie, zarówno mieszkaniowym, jak i publicznym. Utrzymała się także dynamika wzrostu na rynkach zagranicznych (+22,8%), choć udział sprzedaży zagranicznej w całkowitych obrotach pozostaje skromny i w 2022 roku wyniósł nieco powyżej 12%.
Pierwsza połowa 2023 roku potwierdziła trend wzrostowy. We wszystkich reprezentowanych segmentach produktowych jest on podatny na makrotrendy w obszarze cyberbezpieczeństwa, które z problemu IT przekształciło się w główne wyzwanie dla ryzyka i biznesu zarządzanie wydajnością.

Oferta wystawowa: trendy i główne punkty

Cyfryzacja, algorytmy AI, zintegrowane i dostosowane do potrzeb systemy, inteligentny budynek i inteligentne miasto w połączeniu z międzysektorowym tematem bezpieczeństwa danych będą głównymi tematami całego wydarzenia, które obejmuje wszystkie komponenty produktów branży: telewizji dozorowej, systemów alarmowych, bezpieczeństwa pożarowego, kontroli dostępu, zabezpieczeń mechanicznych.
Oferta rzuci światło na najbardziej innowacyjne rozwiązania, począwszy od kamer o ultrawysokiej rozdzielczości, wyposażonych w zaawansowaną analitykę wideo i systemy sztucznej inteligencji (AI), po cyfrowe i zintegrowane rozwiązania w zakresie wykrywania włamań, od kontroli dostępu „jako usługi” po rozwiązania przeciwpożarowe na platformie cyfrowej, którą można zdalnie kontrolować i konserwować.

Wartość umiejętności: fokus na szkolenia

Bogaty program szkoleniowy zapewnia niepowtarzalną okazję do omówienia najbardziej zaawansowanych rozwiązań, zdobycia nowych umiejętności i bycia na bieżąco z trendami, przepisami i scenariuszami. To pozycja, która czyni SICUREZZA nie tylko kluczowym wydarzeniem dla rozwoju biznesu i budowania sieci kontaktów, ale także profesjonalną przestrzenią szkoleniową dla specjalistów z branży.

Od roli technologii w zarządzaniu bezpieczeństwem w inteligentnych miastach, po zmiany regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, od nowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa osobistego, po tematykę zamówień dla bezpieczeństwa publicznego, od certyfikacji produktów po certyfikację zawodową – w programie znalazły się spotkania dostosowane do potrzeb wszystkich profesjonalistów. Będą to seminaria techniczne i informacje o produktach dla instalatorów, projektantów i integratorów systemów, a także seminaria dla menedżerów ds. bezpieczeństwa. Urzędnicy administracji publicznej będą mogli także zapoznać się z kluczowymi tematami, takimi jak społeczności korzystające z energii odnawialnej i cyberbezpieczeństwo w zarządzaniu władzami lokalnymi.
Temat cyberbezpieczeństwa, pilnego i złożonego wyzwania dotykającego wszystkie sektory, będzie zgłębiany w specjalnie do tego wyznaczonej przestrzeni, Cyber Security Arena. Ten obszar szkoleniowy został stworzony przy wsparciu Business International, działu contentu Fiera Milano.

Wraz ze wzrostem liczby cyberataków troska o ochronę danych osobowych i majątku przedsiębiorstwa stała się priorytetem. Dzięki AI można chronić i zapobiegać szkodom, kluczowe znaczenie ma jednak inwestowanie w szkolenia specjalistów i pracowników firm w celu zwiększenia świadomości zagrożeń, jakie niesie ze sobą cyfryzacja.
Cyber Security Arena została zaprojektowana, aby odnieść się do tych wyzwań oraz odpowiedzieć na nowe potrzeby sektora, oferując przestrzeń do analiz i pogłębionych dyskusji ze stowarzyszeniami, ekspertami, ekspertami ds. bezpieczeństwa narodowego, naukowcami i firmami. Zgodnie z wypróbowaną i przetestowaną formułą, w Arenie na przemian będą: odbywać się rozmowy na temat cyberbezpieczeństwa, pogłębione spotkania i wskazówki dotyczące cyberbezpieczeństwa, krótkie sesje informacyjne z gotowymi do zastosowania poradami i najlepszymi praktykami.
Program szkoleniowy SICUREZZA jest ponadto wzbogacony o międzysektorową ofertę MIBA, która zapewni szeroko zakrojony wgląd w ewolucję budownictwa.

***
Pierwsza edycja MIBA – Milan International Building Alliance, formatu obejmującego cztery wydarzenia, których wspólnym mianownikiem jest miasto i ewolucja architektury, rozpocznie się w Fiera Milano (Rho) 15 listopada. Złożą się na niego:

GEE-Global Elevator Exhibition, nowy projekt poświęcony mobilności poziomej i pionowej,

ME-MADE Expo, wiodące międzynarodowe wydarzenie poświęcone innowacyjnym i zrównoważonym rozwiązaniom dla budynków i ogrodzeń,

SBE-SMART BUILDING EXPO, włoskie wydarzenie referencyjne dotyczące automatyki domowej i budynków oraz integracji technologicznej oraz

SICUREZZA, wiodące wydarzenie we Włoszech i jedne z najważniejszych w Europie targi z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Bezp. inf. prasowa