Strona główna Handel Sprostać wyzwaniom

Sprostać wyzwaniom

Wincenty Ignatowski


Priorytetem w branży retail jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom i współpracownikom w obiektach handlowych. Na poziom bezpieczeństwa niewątpliwie mają wpływ również zachodzące w Polsce przemiany społeczne, kulturowe i ekonomiczne.

Osoby zarządzające bezpieczeństwem muszą więc dostrzec wyraźne trendy:

  • pogłębiający się ekstremizm religijny,
  • mała świadomość zagrożenia pożarowego,
  • nieprzewidywalność zachowań ludzi (nieostrożność, podpalenia itp.),
  • trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników ochrony,
  • wielonarodowość i wielokulturowość pracowników ochrony stające się normą.

Zauważenie tych problemów i umiejętna ich analiza pozwalają uświadomić sobie potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. W zarządzaniu bezpieczeństwem trzeba antycypować zagrożenia i być gotowym na właściwą reakcję w przypadku zmaterializowania się ryzyka, a co za tym idzie zarządzać kryzysem. Ze względu na to, że centra handlowe gromadzą każdego dnia tysiące ludzi, przed zarządzającymi bezpieczeństwem stoją szczególne wyzwania.

Do największych zagrożeń, których konsekwencje mogą być tragiczne dla przebywających w obiektach handlowych ludzi, należą:

  • terroryzm (w zamachu terrorystycznym w centrum handlowym w Nairobi we wrześniu 2013 r. zginęło 71 osób, a 175 zostało rannych),
  • zdarzenia pożarowe (w pożarze, który wybuchł w centrum handlowym w Kemerowie w marcu 2018 r., zginęły 64 osoby, 79 zostało rannych).

Wyzwaniem jest zatem sposób radzenia sobie w przypadku wystąpienia zagrożenia, priorytetem – zapobieganie potencjalnym aktom przemocy. Bardzo ważna jest praktyczna umiejętność przewidywania i uprzedzania tak trudnej sytuacji kryzysowej, jaką jest akt terrorystyczny. Sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są mało dostrzegalne, dlatego dobre przygotowanie służb bezpieczeństwa pozwala na odpowiednio wczesne i skuteczne zapobieganie mu.

Ogromnym wyzwaniem jest też zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w sklepach wielkopowierzchniowych. Na osobach zarządzających bezpieczeństwem nie tylko ciąży ogromna odpowiedzialność za utrzymanie sprawności urządzeń i systemów sygnalizacji ppoż., ale także wymaga się od nich szerokiego zakresu działań prewencyjnych, polegających na czynnościach kontrolnych. Niezbędne są również permanentne szkolenia i praktyczne ćwiczenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, z próbnymi ewakuacjami ludzi włącznie, aby podnieść świadomość pracowników i klientów obiektów handlowych.

W celu uniknięcia lub zminimalizowania skutków wystąpienia tego typu zagrożeń branża retail musi mieć dobrze przygotowanych i profesjonalnych specjalistów ds. bezpieczeństwa, w tym również dobrze wyszkolonych i kompetentnych pracowników ochrony. Pojawia się kolejne wyzwanie, przed którym stoją osoby zarządzające bezpieczeństwem w obiektach handlowych. Sytuacja na rynku ochrony jest bardzo trudna ze względu na niedostateczną podaż wykwalifikowanych pracowników ochrony. Ich niedobór staje się istotną barierą dla działań prewencyjnych. W Polsce już 51% przedsiębiorstw cierpi na brak pracowników. Dotyka to również branży retail.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i majątku w tak wrażliwych miejscach, jakimi są obiekty handlowe, konieczne jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technicznych, które wspierałyby dobrze wyszkolonych specjalistów w zakresie ochrony. To wymaga decyzji o podjęciu wysiłku ekonomicznego i zwiększenia wydatków na poprawę poziomu bezpieczeństwa oraz pozyskanie dobrze wyszkolonych specjalistów ds. bezpieczeństwa. Mogliby oni zastąpić agentów ochrony, którzy nie są w stanie sprostać tym wyzwaniom.

Wincenty Ignatowski
Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Od ponad 18 lat związany z branżą zabezpieczeń. Zajmuje się wszelkimi aspektami zapewnienia bezpieczeństwa w działaniu międzynarodowych korporacji, m.in. IKEA, UPS, Cemex, innogy, Auchan.