Strona główna Transport i logistyka Systemy ANPR – bezpieczeństwo oraz wsparcie transportu i logistyki

Systemy ANPR – bezpieczeństwo oraz wsparcie transportu i logistyki

Ciężarówki w drodze

Wojciech Weissenberg


Systemy przeznaczone do automatycznego rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych (ANPR) nie są nowością, na stałe już zagościły zarówno w rozwiązaniach z obszaru security, jak i wsparcia transportu i logistyki. Często są to jednak implementacje „wyspowe”, obsługiwane przez wydzielony personel i realizujące jedynie wąską funkcjonalność kontroli wjazdu. W firmie squareTec skupiamy się na otwartości rozwiązania, pozyskiwaniu i przetwarzaniu jak największej ilości informacji oraz integracji z istniejącymi systemami w przedsiębiorstwie.

Dzięki zastosowaniu autorskiego oprogramowania uruchamianego bezpośrednio w kamerach IP oraz komunikacji pomiędzy kamerami a innymi elementami środowiska IoT jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym powiązać pochodzące z wielu źródeł informacje dotyczące pojazdów.

Pozwala to na podejmowanie decyzji już przez same kamery i przesyłanie skorelowanych informacji do systemów zarządzania lub analityki danych. Najczęściej są wykorzystywane dane lokalizacyjne, pomiar prędkości, informacje z czujników środowiskowych, a także otrzymywane z urządzeń zewnętrznych, takich jak wagi czy mierniki odległości, wraz z powiązanymi zdjęciami z innych kamer.

usługa chmurowa SICCO

W sieci urządzeń IoT mogą pracować nasze aplikacje przeznaczone na tablety. Aplikacje umożliwiają lokalny podgląd obrazu i danych zarówno w czasie rzeczywistym, jak i z archiwum. Wizualizacja zdarzeń w systemie odbywa się bez dodatkowej infrastruktury serwerowej.

Rozwiązania squareTec są wykorzystywane na wewnętrznych terenach przedsiębiorstw, do ochrony mobilnej infrastruktury krytycznej oraz w pojazdach specjalnego przeznaczenia. Dzięki otwartym standardom komunikacji, wszystko może być zarządzane w chmurze lub z wykorzystaniem zastanych u klienta systemów on-site.
Stworzona przez nas usługa chmurowa SICCO jest doskonałym tego przykładem.

Usługa chmurowa SICCO

SICCO automatyzuje obsługę kierowców na placach manewrowych, wymagając jedynie dostępu do sieci Internet, kamer ANPR oraz tabletów instalowanych w punktach obsługi. Najcenniejsze są jednak zbierane przez system dane. To właśnie na ogromnych możliwościach analizy danych opiera się przewaga naszych rozwiązań. Zbierając i analizując duże ilości informacji, budujemy wiedzę na temat procesów, która jest pomocna w ich udoskonalaniu i znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa.

Wdrożenie takiego rozwiązania pozwala na optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwiększa jego efektywność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i uproszczeniu procedur decyzyjnych. Stosowane rozwiązania big data pozwalają na przechowywanie rekordów z wielu źródeł w długim horyzoncie czasowym, a jednocześnie błyskawicznie dostarczają informację zwrotną bazującą na przechowywanych danych.

squareTec
ul. Broniewskiego 4
85-316 Bydgoszcz
www.squaretec.pl