Strona główna HoReCa Transformacja oddziałów bankowych. Jak dziś zapewnić bezpieczeństwo?

Transformacja oddziałów bankowych. Jak dziś zapewnić bezpieczeństwo?

Przez całe stulecia oddziały bankowe były fizycznym wyrazem wyobrażenia o bezpieczeństwie. Wzrost znaczenia cyfrowych usług bankowych wymusza jednak dynamiczną ewolucję placówek, które teraz coraz częściej służą przede wszystkim za centra doradztwa. Za tymi przemianami idzie także zmiana definicji bezpieczeństwa w oddziałach, szczególnie w czasach pandemii. Wsparciem mogą okazać się technologie wizyjne.

Bankowość detaliczna nieustannie się zmienia, a wraz z nią zmienia się też rola oddziału banku. Jeszcze 10 lat temu nikt nie sądził, że placówki mogą stać się bardziej nieformalnymi miejscami spotkań czy nawet kawiarniami, a przy tym centrami usług cyfrowych.

– Innowacje pozytywnie wpływają na jakość obsługi klientów, jednak wraz z nimi konieczne jest wprowadzenie nowych metod zapewnienia bezpieczeństwa. Stworzenie przyjaznego, a jednocześnie bezpiecznego środowiska w oddziałach bankowych staje się wyjątkowym wyzwaniem w dobie pandemii, na które mogą odpowiedzieć nowoczesne technologie cyfrowe, takie jak systemy wizyjne, aplikacje wykorzystujące sztuczną inteligencję czy systemy audio – mówi Bogumił Szymanek z Axis Communications.

Optymalizacja przestrzeni

Niestety, jednym z pierwszych skojarzeń, jakie często przychodzą nam do głowy na myśl o oddziałach bankowych, są kolejki. Nikt za nimi nie przepada, trudno też zachować w nich odpowiedni dystans społeczny. Tymczasem sieciowe kamery z analityką monitorowania długości kolejek zapewniają dostęp do niezbędnych informacji na ich temat w czasie rzeczywistym. W chwili, gdy liczba oczekujących osób przekroczy określony limit, system sam może poinformować personel o konieczności otwarcia dodatkowego stanowiska. Statystyki dotyczące kolejek i ich tworzenia się w ciągu dnia są pomocne w dostosowaniu zasobów kadrowych do potrzeb klientów.

Narzędzia analityczne mogą również zliczać osoby obecne w danej chwili w oddziale lub jego określonych obszarach. Jest to funkcja pomocna dla kierowników placówek, którzy mogą sprawniej zarządzać przestrzenią i personelem. Ponadto rozwiązania te pozwalają zachować odpowiedni dystans społeczny. Przykładem mogą być systemy, które samodzielnie zliczają osoby wchodzące do oddziału. Po osiągnięciu określonego limitu na ekranie zainstalowanym przed wejściem automatycznie pojawi się informacja z prośbą o zaczekanie do momentu, aż ktoś opuści bank.

Kluczowa rola dźwięku

Innym rozwiązaniem, które dopiero zyskuje na popularności w bankowości, są sieciowe systemy audio. Ich podstawową rolą jest zarządzanie dźwiękiem na terenie placówki, w tym również muzyką. Ta ostatnia może nie tylko umilać klientom czas oczekiwania, ale także wspierać bezpieczeństwo. Przykładowo, w niektórych obszarach banku, gdzie wymagana jest większa poufność, podkład muzyczny może być odpowiednio zmieniony, podobnie jak jego głośność.

Oprócz muzyki system audio połączony z sieciowymi kamerami monitoringu może pomóc w zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom za pomocą wcześniej przygotowanych nagrań głosowych. Tego typu rozwiązania, np. po wykryciu przekroczenia limitu osób na metr kwadratowy bądź braku maseczki na twarzy klienta, nadadzą automatycznie stosowny komunikat. Takie systemy są przydatne nie tylko w czasach pandemii. W przyszłości mogą np. nadawać komunikat powitalny, wzbogacając tym samym doświadczenie klienta, czy też dbać o bezpieczeństwo, wypraszając podejrzanie zachowującego się gościa z przedsionka bankomatu.

Nie tylko klienci

Kwestie bezpieczeństwa dotyczą nie tylko klientów, ale także pracowników. Obecnie, w toku wielu obowiązków związanych z obsługą klienta w placówce bankowej, mogą oni zwyczajnie zapominać o koniecznej regularnej dezynfekcji. Systemy audio funkcjonujące poza obszarami dostępnymi dla klientów mogą co jakiś czas przypominać o potrzebie mycia rąk, konieczności noszenia maseczek czy zachowywania odpowiedniego dystansu. Wejścia do stref pracowniczych mogą zostać wyposażone w bezdotykowe systemy kontroli dostępu, bazujące np. na aplikacji mobilnej lub kodach QR. Dzięki temu pracownicy nie będą musieli być narażeni na dotykanie ryzykownych elementów, np. klamek czy klawiatur dostępowych.

– Warto podkreślić, że każde z wymienionych rozwiązań ma potencjał długookresowy, związany nie tylko z pandemią. Systemy wykorzystywane dzisiaj do zachowania dystansu, jutro pomogą optymalizować pracę oddziału. W dobie coraz bardziej rozproszonej obsługi klienta, już nie tylko z poziomu biurka czy okienka, staje się to szczególnie ważne, by w parze z jego pozytywnym doświadczeniem szedł także wysoki poziom bezpieczeństwa – dodaje Bogumił Szymanek.

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl