Strona główna Infrastruktura krytyczna Trzeźwość pod kontrolą

Trzeźwość pod kontrolą

Consorcium STS, jako integrator systemów security, przygotował autorskie rozwiązanie, pozwalające znacząco poprawić bezpieczeństwo pracy i zabezpieczyć teren obiektu przed wejściem osób nietrzeźwych lub nieposiadających stosownych uprawnień.

Kontrola trzeźwości za pomocą alkomatu EBS Platinium, który jest zintegrowany z bramkami typu tripod oraz systemami kontroli dostępu i dozoru wizyjnego, pozwala na skuteczne zatrzymanie zarówno osób nietrzeźwych (wchodzących i wychodzących), jak i pracowników nieposiadających wymaganych uprawnień, np. do poruszania się pojazdami zakładowymi itp.

Wbudowany generator losowy umożliwia kontrolowanie wszystkich lub tylko losowo wybranych osób, co ma doskonałe działanie prewencyjne.

Nad alkomatem można zainstalować wyświetlacz LCD, na którym pojawiają są informacje, np. o kończących się badaniach BHP pracownika, potrzebie przedłużenia przepustki czy innych uprawnieniach. Urządzenie jest bezdotykowe, nie wymaga żadnych ustników czy rurek, a pomiar trwa tylko 2 s.

Zaprojektowano go w sposób uniemożliwiający podmianę kart czy „dmuchanie” przez inną osobę. Nie ma potrzeby ograniczenia liczby pracowników poddających się kontroli, ponieważ kalibracja czujnika odbywa się w cyklu 80 tys. pomiarów. Eksploatacja jest więc ekonomiczna. Alkomat EBS Platinium został zaprojektowany do weryfikacji dostępu osób wchodzących do chronionej strefy. Pomiar jest szybki i wiarygodny, a to gwarantuje pełną ochronę przed wejściem nietrzeźwych pracowników.

Urządzenie zintegrowano z systemem kontroli dostępu. Aby przejść przez bramkę, pracownik musi poddać się testowi na trzeźwość. System nie przepuści osoby, która nie wykona testu lub jest nietrzeźwa.

Alkomat EBS Platinium jest montowany na bramkach w opcjach jedno- lub dwustronnej kontroli trzeźwości. Alkomat można również montować w śluzach osobowych lub kołowrotach typu furta stadionowa. Takie rozwiązanie pozwala wyeliminować konieczność angażowania do dozoru pracowników ochrony.

Consorcium STS
al. Krakowska 219. 02-180 Warszawa
tel./faks: 22 868 15 25
www.consorciumsts.com