Strona główna Relacje Za nami 23. Konferencja Branży Ochrony z tematami bezpieczeństwa lokalnego

Za nami 23. Konferencja Branży Ochrony z tematami bezpieczeństwa lokalnego

Technologie dla miejskiego bezpieczeństwa, współpraca z mieszkańcami i partycypacja społeczna w tworzeniu bezpiecznych przestrzeni, bezpieczeństwo lokalnych społeczności, cyberbezpieczeństwo w lokalnym wymiarze, potencjał branży ochrony dla bezpieczeństwa samorządów – to tylko kilka wybranych tematów poruszonych podczas 23. Konferencji Branży Ochrony, która odbyła się 6 i 7 października 2022 r. w Jachrance.

Organizatorem Konferencji była Polska Izba Ochrony Osób i Mienia we współpracy honorowej i merytorycznej z Unią Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Local Trends, targami Securex, Stowarzyszeniem Polskich Specjalistów Bombowych, Safety Project Jarosław Stelmach i RBS Rafał Batkowski Strategie.

Konferencję oficjalnie otworzył Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, wystąpienie inaugurujące wygłosił Waldemar Skrzypczak, generał broni, Dowódca Wojsk Lądowych RP w latach 2006-2009.

Oprócz merytorycznych wystąpień konferencja obfitowała w panele dyskusyjne nt. współpracy prywatnego sektora ochrony z samorządami lokalnymi, w którym uczestniczyli m.in. ppłk rez. dr inż. Tomasz Białek, były oficer wojskowych jednostek specjalnych Biura Ochrony Rządu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dr Natalia Moch – Zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności Wojskowej Akademii Technicznej, Sylwester Szczepaniak – Koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i smart city w Biurze Unii Metropolii Polskich, Artur Hołubiczko – Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej, Radosław Witkowski – Prezydent Miasta Radomia, prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Dyskusja stanowiła wprowadzenie do merytorycznych wykładów, w których uczestnicy 23. Konferencji Branży Ochrony mogli poznać najnowsze rozwiązania technologiczne użyteczne dla miejskiego bezpieczeństwa. Tradycyjnie wydarzenie łączyło wymiar naukowy i praktyczny, umożliwiając wymianę doświadczeń środowisk samorządowych oraz biznesowych, prezentując kierunki rozwoju sektora security w Polsce i na świecie.

Polska Izba Ochrony jest organizacją samorządu gospodarczego działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz zgodnie z własnym Statutem usankcjonowanym przez Sąd Rejestrowy. Izba zrzesza na zasadach dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, projektowania, produkcji, obrotu towarowego i usług w zakresie technicznych urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia, doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa osób i mienia, usług detektywistycznych. Polska Izba Ochrony reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.