Strona główna Wydarzenia VII edycja spotkań Schrack Seconet i Partnerzy

[Zaproszenie] VII edycja spotkań Schrack Seconet i Partnerzy

VII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy odbędzie się już 25–26 października 2018 r. w Hotelu Windsor w Jachrance. Do współorganizacji wydarzenia zaproszono liderów branży bezpieczeństwa, opiniotwórcze instytuty oraz najlepszych ekspertów.

Dwa dni merytorycznych spotkań będą okazją do udziału w kilku różnych studiach przypadków, na które będą składały się bloki eksperckie z zakresu takich zagadnień, jak: projektowanie, realizacja i eksploatacja systemów bezpieczeństwa. Całość wystąpień będzie uzupełnieniem i komentarzem do pokazu zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń, a podsumowanie każdego studium przypadku zakończy dyskusja ekspercka.

Zespoły specjalistów i ekspertów dokonają analizy przypadków zastosowania urządzeń służących ochronie zdrowia, życia i mienia (w tym procesów technologicznych) w obiektach różnego przeznaczenia, m.in.: hali widowiskowo-sportowej, budynku biurowo-usługowym, szpitalu czy obiekcie przemysłowym. W drugiej połowie każdego dnia szkolenia odbędą się sesje warsztatowe poszczególnych Partnerów tegorocznego spotkania.

Podczas spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznają się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji oraz użytkowania m.in. takich systemów jak: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV (VSS), SKD, systemów interkomów i viedointerkomów oraz nagłośnienia VoIP, systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego (DOE), systemów przyzywowych i komunikacji, systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, systemów i urządzeń sterujących oddzieleniami pożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu. Zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak:

 • współdziałanie i podział kompetencji między systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, automatyką budynku oraz innymi systemami bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń w obiekcie budowlanym,
 • integracja SSP, DSO, SKD, CCTV, DOE i SIUP (systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe) oraz systemu interkomów i video interkomów – sterowanie automatyczne i ręczne procedurą ewakuacji,
 • Interaktywne Punkty Zborne jako element zwiększenia stopnia bezpieczeństwa i koordynacji akcji ratunkowo – ewakuacyjnych osób,
 • możliwości zastosowania systemów bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludzi w przypadku zagrożenia terrorystycznego,
 • sterowanie i zasilanie urządzeń automatyki pożarowej,
 • systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów,
 • specjalne rozwiązania detekcji pożaru (wczesna detekcja: dymu, płomienia, ciepła, gazu),
 • systemy detekcji gazów niebezpiecznych,
 • gaszenie jedno- i wielostrefowe oraz zintegrowane systemy SSP i SUG,
 • przypadki specjalnych zastosowań systemów bezpieczeństwa,
 • rozwiązania systemu łączności, bezpieczeństwa i lokalizacji osób,
 • eksploatacja i zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

Do grona ekspertów uczestniczących w omawianiu określonego studium przypadku zaproszono m.in. przedstawicieli instytucji badawczych i specjalistycznych uczelni technicznych oraz niezależnych ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i ewakuacji.
Do współorganizacji tego niezwykle istotnego w branży przedsięwzięcia edukacyjnego zostali zaproszeni producenci innych systemów: BELIMO Siłowniki S.A., COBS AB, DEKK Fire Solutions Sp. z o.o.,  GAZEX, HIKVISION (Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.), HYBRYD Sp. z o.o., Nedap Security Management, Novatel, VTT Group Sp. z o.o.

Wsparcie merytoryczne podczas tegorocznej edycji szkolenia zapewnią: ARDOR, Instytut Techniki Budowlanej, Instytut Bezpieczeństwa RESCON oraz Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX.

Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów szkolenia. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione będzie od udziału w poszczególnych sesjach szkolenia.
Podobnie jak w latach poprzednich wartość merytoryczna oraz edukacyjny charakter spotkania będą sprawą nadrzędną. W częściach szkoleniowych, które wprowadzą uczestników w najnowsze zmiany i wytyczne dotyczące inteligentnych zabezpieczeń obiektów, nie będą poruszane sprawy marketingowe poszczególnych firm – współorganizatorów szkolenia.
Informacje bieżące będą publikowane na stronie internetowej www.schrack-seconet.pl. Szczegółowy plan spotkania zostanie opublikowany w połowie września br. W tym samym czasie zostanie uruchomiona REJESTRACJA ONLINE.