Strona główna Infrastruktura krytyczna 1200 obiektów w jednym systemie

1200 obiektów w jednym systemie

W celu zabezpieczenia infrastruktury zasilającej polską kolej PKP Energetyka uruchomiła Centrum Monitorowania Alarmów wyposażone w platformę integrującą PSIM (Physical Security Information Management). Docelowo do 2024 r. CMA ma objąć całą Polskę, czyli prawie 1200 strategicznych obiektów, w tym także infrastruktury krytycznej. Projekt kosztował niemal 30 mln zł.


Tomasz Witosławski, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Energetyka

Z Tomaszem Witosławskim, dyrektorem Biura Bezpieczeństwa PKP Energetyka, rozmawiała Aleksandra Czapska.

System PSIM jest stosowany w wielu przedsiębiorstwach. Czy ten w obiekcie infrastruktury krytycznej różni się od monitorującego, np. zakład produkcyjny?

Kompleksowe oprogramowanie platformy integrującej PSIM dla obiektów infrastruktury krytycznej musi spełniać cechy funkcjonalne dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych z wielu urządzeń, analizy i korelacji danych alarmowych. Musi również umożliwiać weryfikację zdarzeń, reakcję na zagrożenia powiązaną z automatycznym procesem generowania zgłoszeń przyjazdu grup interwencyjnych oraz mieć zaimplementowane moduły definiowania procedur i generowania raportów.

To wszystko jest potrzebne, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał oprogramowania przy zminimalizowaniu ryzyka popełnienia błędu ludzkiego, na który przy obiektach IK nie możemy sobie pozwolić.

Podsumowując, należy maksymalnie wykorzystać wszystkie zalety i możliwości oprogramowania oraz ograniczyć do minimum ryzyko popełnienia błędu przez operatora obsługującego system.

Jakie korzyści wiążą się ze stosowaniem tej platformy?

System umożliwia stały dostęp do informacji z systemów podrzędnych zarządzanych przez PSIM, w tym SSWiN, KD i CCTV. Operator jest informowany o każdym alarmie niezależnie, a korelacja danych alarmowych, tj. współzależność zdarzeń w danym czasie, wyznacza lub podnosi ich priorytet. System w oparciu o zebrane dane cały czas „uczy się” analizować podobne zdarzenia i w efekcie dostarcza operatorom systemu niezbędne informacje do poprawnej ewaluacji zdarzeń. Działanie zgodnie z procedurami postępowania minimalizuje błędną analizę zdarzeń przez operatorów. Operator ma wpływ na zarządzanie zdarzeniem.

PSIM zapewnił nam jednorodną platformę do integracji różnorodnych, niezależnych systemów bezpieczeństwa i innych urządzeń, pozwalając na zarządzanie całą infrastrukturą poprzez jeden, przejrzysty interfejs komunikacyjny z uwzględnieniem naszych procedur postępowania. Monitoring pociągów sieciowych stanowi jedną z integracji obsługiwanych przez PSIM.

W PKP Energetyka głównym obszarem obsługi Zintegrowanego Systemu Monitorowania, opartym na PSIM, są bezobsługowe obiekty energetyczne. System PSIM nie jest powiązany z systemami zarządzającymi ruchem sieci. Są one autonomiczne.

Czy system działa sieciowo? Jeśli tak, w jaki sposób jest usuwany problem „białych plam” – wiadomo, że kolej dojeżdża do niemal każdego zakątka kraju.

Do komunikacji sieciowej z systemami podrzędnymi PSIM wykorzystuje zabezpieczone łącza VPN i APN. Lokalizacja pociągów sieciowych w zintegrowanej funkcjonalności z PSIM oparta na pozycjonowaniu sygnałem GSM generuje miejsca bez zasięgu i jest to problem, nad którym obecnie pracujemy.