Strona główna Systemy Zintegrowane 35 lat temu zaczęła się nasza historia

35 lat temu zaczęła się nasza historia

Rozmowa
z Tomaszem Bujakiem,
prezesem Telbud SA

Gratulujemy jubileuszu 35-lecia działalności firmy. To dobra okazja do świętowania.

Bardzo dziękuję. Jubileusz świętowaliśmy wiosną na dwudniowym wyjeździe integracyjnym połączonym z prezentacją dotychczasowych osiągnięć i planów firmy na najbliższy czas. Natomiast na przełomie września i października zorganizowaliśmy trzydniową wycieczkę, podczas której spędziliśmy wspólnie czas w Ojcowskim Parku Narodowym i Katowicach. Wybraliśmy się też do Spodka na stand-up i zwiedziliśmy Kopalnię Guido w Zabrzu. Było dość intensywnie – te trzy dni spędziliśmy razem, zarówno w podróży, jak i w odwiedzanych przez nas miejscach. Chcieliśmy po prostu dobrze się zintegrować. Nasz zespół to zarówno młodzi specjaliści, jak i doświadczona, od wielu lat związana z firmą kadra fachowców. Był to dla nas ważny czas.

Od końca lat 80. sporo się zmieniło. Jakie były początki firmy?

Zaczynaliśmy od opracowania komputerowego systemu billingowego dla analogowych central telekomunikacji publicznej. Systemy nazywały się TPT-Emp i TPT-E. Do 2005 r. rozbudowaliśmy prawie 500 takich central dla służby zdrowia, energetyki, górnictwa i hotelarstwa.

Teraz specjalizujecie się w integracji systemów zabezpieczeń technicznych. Jak doszliście do tego momentu?

Nasze dzisiejsze know-how to spory bagaż doświadczeń związanych z projektowaniem i budową systemów zabezpieczeń technicznych. Lata 1993 – 2005 były dla nas szczególnie ważne. W pierwszej połowie lat 90. ub. w. opracowaliśmy system nadzoru i sterowania urządzeń technicznych dla obiektów radiowo-telewizyjnych TP-Emitel.

W 1997 r. przejęliśmy poznański oddział pracowni automatyki „Elektroprojektu”, która opracowała pierwszy w kraju system komputerowej automatyki bazy paliw w Rejowcu Poznańskim. W tym okresie stworzyliśmy też komputerowy system integrujący ARGUS, który został wykorzystany do integracji ochrony technicznej stacji elektroenergetycznych PSE SA. W 2002 r. za system ARGUS otrzymaliśmy Medal Europejski Business Center Club.

Można więc przyjąć, że system ARGUS też w tym roku obchodzi jubileusz.

Ma dobre 20 lat. Aktualnie ARGUS zabezpiecza obiekty w branżach paliwowo-energetycznej, infrastruktury krytycznej i służb mundurowych. W 2014 r. system uzyskał certyfikację CNBOP-PIB, może więc być stosowany do monitoringu i sterowania instalacjami ochrony przeciwpożarowej i instalacjami wykorzystywanymi w trakcie alarmu pożarowego. W przyszłym roku startujemy z nową odsłoną platformy integrującej ARGUS w wersji 2.0. Pierwsze testy na „żywych” obiektach mamy już za sobą.

Czym będzie się różniła nowa wersja systemu ARGUS od poprzedniej?

ARGUS w wersji 2.0 jest wykonany z zastosowaniem najnowszych technologii. Duży nacisk postawiliśmy na bezpieczeństwo transmisji i zabezpieczenie przed utratą danych. Stworzyliśmy mechanizmy redundancji baz danych, co oznacza, że system w momencie utraty komunikacji z serwerem centralnym przełącza się na jeden z serwerów zapasowych.

W ARGUS 2.0 zastosowaliśmy nowoczesny interfejs graficzny z udoskonaloną ergonomią. Uprościliśmy zarządzanie systemem, które w pełni może być prowadzone przez administratora. Wdrożyliśmy też mechanizm bazy edycyjnej i ruchowej, który umożliwia wprowadzanie zmian bez ingerencji w aktualnie działający system.

Cechą niezmienną jest elastyczność naszej platformy integrującej. W ARGUS może zostać zintegrowany każdy system, do którego producent udostępnia protokół komunikacyjny, serwer OPC lub biblioteki programistyczne do integracji. Mamy kod źródłowy oprogramowania, możemy więc szybko dostosować software do bieżących zmieniających się wymagań dla systemów już działających w obiektach.

Dla nowego systemu zaplanowaliśmy wersję BASIC z myślą o integracji systemów w mniejszych obiektach. Dla dużych i rozproszonych obiektów będzie przeznaczona wersja ENTERPRISE.

Jak zaplanowaliście kanały dystrybucji dla tych wersji?

Wersję ENTERPRISE przeznaczoną dla większych obiektów chcemy wdrażać za pośrednictwem firm instalatorskich. Kilka rozmów z takimi firmami już przeprowadziliśmy. Nadal wdrożenia ARGUS 2.0 w wersji ENTERPRISE będziemy realizować także we własnym zakresie, zarówno podczas budowy systemów zabezpieczeń, jak i podczas integracji systemów już istniejących w obiekcie.

Natomiast sprzedaż wersji BASIC planujemy realizować za pośrednictwem dystrybutorów systemów zabezpieczeń i poprzez naszą stronę internetową. ARGUS 2.0 BASIC będzie oprogramowaniem łatwym w instalacji i obsłudze. Instalatorzy po zapoznaniu się z instrukcją i prezentacjami wideo będą mogli bez trudu integrować takie systemy, jak CCTV, ppoż., SSWiN czy KD w mniejszych lub mniej skomplikowanych obiektach.

Czym wyróżniacie się na rynku security po 35 latach działania?

Mamy za sobą wiele doświadczeń w projektowaniu i budowie elektronicznych systemów zabezpieczeń. Z naszych usług korzystają największe i strategiczne dla gospodarki kraju przedsiębiorstwa. Nasi projektanci posiadają licencje pracowników zabezpieczenia technicznego II stopnia, uprawnienia do projektowania systemów alarmowych i ppoż. oraz wymagane uprawnienia budowlane telekomunikacyjne i elektryczne.

Posiadane przez nas krajowe świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia, jak również odpowiednie świadectwa bezpieczeństwa NATO SECRET i SECRET UE/EU SECRET, potwierdzają pełną zdolność do ochrony i przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”. Możemy więc projektować infrastrukturę obiektów wojskowych i bezpieczeństwa kraju. Pełna zdolność w tym zakresie jest rzadkością w naszej branży.

Poza tym dysponujemy autorskim oprogramowaniem ARGUS klasy PSIM oraz kompletnym systemem certyfikowanym przez CNBOP-PIB do integracji urządzeń ppoż. ARGUS RV-C. Świadectwo dopuszczenia obejmuje wszystkie podstawowe elementy w zabudowach w pełni wyposażonych w urządzenia zasilające, komunikacyjne i zabezpieczające. Umożliwia nam to budowanie zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem pożarowym bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń nieposiadających certyfikacji, jak serwery czy switche.

Chciałbym podkreślić, że nie bylibyśmy w tym miejscu, gdyby nie fantastyczny zespół pracowników, ekspertów i podwykonawców. Mamy też świetnych partnerów, z którymi od wielu lat współpracujemy przy zabezpieczaniu obiektów.

Czy przewiduje Pan wzrost zapotrzebowania na integrację systemów zabezpieczeń?

Znaczenie bezpieczeństwa w ostatnich dwóch latach znacznie wzrosło. Większe zapotrzebowanie na zaawansowane zabezpieczenia zarówno dużych, jak i mniejszych obiektów obserwujemy m.in. po liczbie zapytań. Wzrosło też zainteresowanie systemami PSIM i SMS ze strony instalatorów. Klienci szukają wyższej efektywności w sterowaniu i monitorowaniu systemów. Ważna jest dla nich również optymalizacja kosztów ochrony obiektów.

Telbud SA
ul. Krauthofera 23, 60-203 Poznań
telbud@telbud.pl
https://telbud.pl