Strona główna Bezpieczne miasto Audyt systemu CCTV w Policach

Audyt systemu CCTV w Policach

Miejski system CCTV w Policach liczy 13 kamer rozmieszczonych na terenie całego miasta. Obserwacja jest prowadzona na dwóch  stanowiskach – w komendzie Straży Miejskiej i w komendzie Policji. Wśród obszarów, które poddano ocenie znalazły się m.in.:

  • cele, zadania i zasady działania systemu
  • procedury
  • ergonomia stanowiska i środowiska pracy obserwatorów
  • rekrutacja, wdrożenie do pracy i szkolenia obserwatorów
  • motywowanie personelu i ocena jego skuteczności
  • przepływ informacji w systemie
  • prezentacja obrazów
  • rejestracja obrazów
  • analiza pól widzenia kamer

Audytorzy Akademii Monitoringu Wizyjnego przekazali przedstawicielom Urzędu Gminy i Straży Miejskiej w Policach 138-stronicowy raport, zawierający ocenę rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zalecenia pozwalające na zwiększenie efektywności miejskiego monitoringu i proponowane kierunki rozwoju.

Zalecenia, które sformułowano w wyniku przeprowadzonego audytu, koncentrowały się nie tylko na kwestiach technicznych i związanych z pracą personelu, ale także na budowaniu pozytywnego wizerunku miejskiego systemu CCTV, rozmieszczeniu zieleni dla zapewnienia maksymalnego pola widzenia kamer i naturalnego dozoru (zgodnie z koncepcją CPTED) oraz sposobie zapewnienia obserwacji i rejestracji obrazu w złożonym układzie urbanistycznym osiedli z wysokimi, rozłożystymi drzewami.

Audyt miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Policach przeprowadzono na podstawie autorskiej metodologii, której podstawowym założeniem jest ocena kluczowych czynników decydujących o skuteczności systemów CCTV. Została ona wcześniej wykorzystana podczas audytów w Katowicach, Bytomiu, Mikołowie, Oleśnicy, Toruniu i Włocławku, a także w zakładach przemysłowych Nutricia Danone w Opolu i NKT Cables w Warszowicach koło Żor. Audyt w Policach, to już dziewiąty tego typu projekt zrealizowany przez Akademię Monitoringu Wizyjnego, który spotyka się z dobrym odbiorem zamawiających.

Metodologię audytu oparto na Polskiej Normie, brytyjskiej metodzie Wytycznych Funkcjonalnych oraz na wynikach aktualnych badań dot. systemów monitoringu wizyjnego.