Strona główna Infrastruktura krytyczna Automatyczne śledzenie PTZ w AXIS Perimeter Defender Autotracking

Automatyczne śledzenie PTZ w AXIS Perimeter Defender Autotracking

AXIS Perimeter Defender zapewnia przewagę nad intruzem tam, gdzie powinna zaczynać się ochrona obiektu, czyli już w strefie obwodowej. Ta aplikacja do analizy zawartości wizji, w połączeniu z kamerami sieciowymi Axis tworzy niezwykle skuteczny system, który automatycznie wykrywa osoby i pojazdy próbujące dostać się na chroniony teren obiektu, a następnie śledzi ich ruch.

Jest również elementem fizycznej kontroli dostępu stosowanej przy bramach i wejściach na teren obiektów, w których konieczne jest zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa, takich jak zakłady chemiczne, elektrownie czy zakłady karne.

W wyniku prac udoskonalających w oferowanym obecnie przez Axis Communications oprogramowaniu analitycznym AXIS Perimeter Defender wprowadzono aplikację służącą do automatycznego śledzenia PTZ. Aplikacja umożliwia płynną współpracę kamery stałopozycyjnej z kamerą PTZ, tworząc rozwiązanie zapewniające większą skuteczność ochrony obwodowej. Tradycyjna lub termowizyjna kamera stałopozycyjna z oprogramowaniem AXIS Perimeter Defender wykrywa osoby i pojazdy, a z chwilą wyzwolenia alarmu – przejmuje kontrolę nad kamerą PTZ w celu śledzenia i przybliżania obiektów, które spowodowały alarm.

Korzystając z aplikacji, kamera stałopozycyjna wysyła dane o lokalizacji obiektów-źródeł alarmu do kamery PTZ, sterując automatycznie jej kierunkiem patrzenia i stopniem zoomu, aby zapewnić widok wszystkich obiektów, które wywołały alarm, a także ewentualnych nowych obiektów pojawiających się w strefie detekcji kamery stałopozycyjnej. Dzięki tej aplikacji kamera stałopozycyjna zapewnia dozór na dużym obszarze, kamera PTZ natomiast automatycznie przybliża obraz w momencie wyzwolenia alarmu, aby zapewnić więcej szczegółów dotyczących podejrzanego obiektu. Operator może przejąć kontrolę nad kamerą PTZ i ręcznie nią sterować, np. gdy obserwowane obiekty opuszczą strefę detekcji kamery stałopozycyjnej, co powoduje zatrzymanie automatycznego śledzenia PTZ.

Aplikacja AXIS Perimeter Defender PTZ Autotracking jest zgodna z wybranymi modelami PTZ Axis i umożliwia współpracę jednej kamery stałopozycyjnej z jedną kamerą PTZ. Funkcja ta wymaga osobnej licencji w oprogramowaniu analitycznym AXIS Perimeter Defender. Początkowo aplikacja PTZ Autotracking będzie dostępna w Europie i Izraelu. W innych regionach zostanie wprowadzona w późniejszym terminie.

AXIS Perimeter Defender to aplikacja przeznaczona do wykrywania poruszających się ludzi i pojazdów. Wykorzystuje obraz 3D sceny, umożliwiając dokładną weryfikację obiektu – aplikacja klasyfikuje ludzi i pojazdy. Można wybrać, czy mają być wykrywane pojazdy, pojazdy i ludzie, czy tylko ludzie.

AXIS Perimeter Defender pozwala zminimalizować fałszywe alarmy na wiele sposobów. Aplikacja uczy się automatycznie różnicy między „dniem” a „nocą” i wykorzystuje te informacje do precyzyjnego dostrojenia algorytmu w celu uzyskania optymalnej skuteczności. Radzi sobie ze zmiennym oświetleniem i ignoruje ruch generowany przez np. kołyszącą się roślinność lub szybko przemieszczające się cienie. Zmniejsza również liczbę fałszywych alarmów powodowanych światłami reflektorów. Aplikacja obsługuje jednocześnie wiele scenariuszy detekcji, dzięki czemu można dostosować konfigurację do indywidualnych potrzeb.
Wysoka skuteczność detekcji AXIS Perimeter Defender i niewielka liczba fałszywych alarmów, szczególnie w połączeniu z kamerami termowizyjnymi, umożliwiają utworzenie niezawodnego systemu.

Więcej informacji na https://www.axis.com/products/axis-perimeter-defender

Najważniejsze korzyści:
  • Szczegółowe informacje nt. obiektów powodujących alarmy bez ograniczania obszaru detekcji
  • Automatyczne sterowanie kamerą PTZ
  • Automatyczne utrzymywanie wszystkich podejrzanych obiektów w polu widzenia kamery PTZ
  • Jeden program zarządzający umożliwiający skonfigurowanie funkcji analizy w kamerze stałopozycyjnej oraz aplikacji do automatycznego śledzenia w kamerze PTZ
Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa