Strona główna Infrastruktura krytyczna Automatyka wysokich lotów

Automatyka wysokich lotów

Technika Honeywell zastosowana w terminalu T2 Portu Lotniczego w Gdańsku spełnia wszystkie wymagania nowoczesnego lotniska i zapewnia wymierne oszczędności energii. Inteligentny system zarządzania przynosi korzyści zarówno pracownikom portu lotniczego, jak i podróżnym. Całym obiektem można sterować z jednego stanowiska kontrolnego, dbając tym samym o komfort i bezpieczeństwo pasażerów.

Dzięki ukończonej w 2015 r. rozbudowie terminalu T2 z gdańskiego lotniska może korzystać 5 mln pasażerów rocznie. Tak duży obiekt wymaga zautomatyzowania procesów zarządzania. Inteligentny system nadzoru, kontroli i sterowania zaprojektowali, zainstalowali i zaprogramowali specjaliści z Honeywell.
Aby zagwarantować bezpieczeństwo pasażerów i sprawne zarządzanie obiektem, zainstalowano pełen pakiet nowoczesnych systemów automatyki.

Mózgiem jest zintegrowany system BMS Enterprise Building Integrator R410.2, umożliwiający monitorowanie i zarządzanie całą infrastrukturą bezpieczeństwa, wszystkimi urządzeniami automatyki budynku oraz monitoringiem elektroenergetycznym. Informacje płynące z całego budynku są zbierane z ponad 20 tys. punktów i 600 czytników biometrycznych, a następnie gromadzone w jednym miejscu.
Dwa systemy BMS EBI R410 (jeden w terminalu T1, drugi w T2) monitorują, kontrolują i sterują całą infrastrukturą lotniska oraz przyległych obiektów rozproszonych (oddalonych nawet o 30 km od portu lotniczego), podłączonych do infrastruktury przez rozległą sieć CISCO.
System jest nadzorowany przez dwa redundantne centra operacyjne, w których symultanicznie ma do niego dostęp ponad 30 przedstawicieli różnych służb. Możliwość wydzielania i segregacji logicznej informacji, m.in. kamer dla dedykowanych operatorów i służb bezpieczeństwa, pozwala na wnikliwe analizowanie danych z dużą rozdzielczością.

Mózgiem jest zintegrowany system BMS, który umożliwia monitorowanie i zarządzanie całą infrastrukturą bezpieczeństwa, urządzeniami automatyki oraz monitoringiem elektroenergetycznym.

Zapewnia to optymalne zużycie energii, poprawę funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa. System jest modułowy, dzięki czemu można go łatwo rozbudować, a w przypadku awarii lub konieczności konserwacji – wyłączyć tylko niektóre jego elementy.
Ruch w terminalu T2 jest stale obserwowany przez zintegrowane programowo z BMS EBI cyfrowe kamery dozorowe. Wchodzą one w skład drugiego ważnego systemu Honeywell – zarządza nimi Digital Video Manager R400. System telewizji dozorowej IP zawiera ponad 500 kamer Axis, 16 serwerów oraz pamięci masowe 200 TB, zapewniając dostęp do wszystkich nagrań przez ponad miesiąc. System Digital Video Manager wdrożony na lotnisku wspiera sieciowy protokół danych multicast, umożliwiający obniżenie zajmowanego pasma sieciowego o 30 do 50 proc. Na uwagę zasługuje czynne uczestnictwo służb IT lotniska i certyfikowanych przez firmę CISCO inżynierów Honeywell w tuningu systemu sieciowego, by dostosować go do potrzeb platformy DVM.

W system dozoru wizyjnego wbudowano analitykę wideo opartą na algorytmach serwerowych behawioralnych, wykrywających różne zagrożenia, zdefiniowane obiekty oraz osoby za pomocą DVM Alert Premium View.

O dobry „klimat” w terminalu dba zainstalowany system HVAC oparty na sterownikach ExcelWEB. Zarządza on ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją, nie dopuszczając m.in. do sytuacji, w których urządzenia grzewcze i chłodzące działają równocześnie.
W takim newralgicznym obiekcie jak lotnisko efektywny nadzór nad dostępem do wydzielonych pomieszczeń wymagał wdrożenia zaawansowanego systemu kontroli dostępu. Pozwala on na przydzielenie poszczególnym grupom pracowników i współpracowników lotniska określonych praw dostępu do wyznaczonych stref. Optymalnym rozwiązaniem okazał się nowoczesny system kontroli dostępu oparty na sterownikach Honeywell.

Zainstalowany system sygnalizacji pożarowej jest zbudowany na bazie wysokowydajnych central pożarowych Honeywell Esser. Niezawodną ochronę przeciwpożarową gwarantuje aż 5 tys. detektorów współpracujących z pięcioma centralami pożarowymi.
Port lotniczy wymaga również skutecznych zabezpieczeń na wypadek włamania i napadu. Wdrożone rozwiązanie pracuje na centralach Honeywell Galaxy i spełnia najostrzejsze wymogi bezpieczeństwa dużych obiektów o wzmożonym ryzyku. Wykorzystanie najnowszych technik komputerowych, otwarta architektura sprzętowa i programowa oraz rozbudowany zestaw kodów dostępu sprawiają, że system Galaxy jest idealnym rozwiązaniem dla tak wymagającego obiektu, jakim jest terminal lotniczy.

W budynku działa również system monitoringu elektrycznego, składający się z około 2,5 tys. punktów pomiarowych. Komunikują się one z pozostałymi systemami poprzez protokół MODBUS przy użyciu sterowników Schneider Electric. O dobre samopoczucie pasażerów i pracowników dba system komfortu pomieszczeń, zbudowany na sterownikach Excel WEB i fancoili, które zintegrowano z systemem EBI za pomocą protokołu MODBUS.

Drugim ważnym systemem jest oprogramowanie Digital Video Manager do zarządzania, nagrywania oraz przetwarzania obrazu z ponad pół tysiąca cyfrowych kamer IP firmy Axis. Ostatnim elementem tego ogniwa jest oprogramowanie Honeywell Active Alert. Analizuje ono w czasie rzeczywistym obrazy pobierane z serwerów systemu DVM i poddaje je obróbce pod kątem ściśle zdefiniowanych zachowań.

Można tu wyróżnić następujące algorytmy analizy wizyjnej:

 • pozostawienie bagażu bez nadzoru,
 • wrzucenie obiektu w strefę zakazaną,
 • przekroczenie linii przez obiekt, pojazd lub osobę,
 • zmiana kierunku ruchu obiektu, pojazdu lub osoby,
 • wspinanie się po ogrodzeniu,
 • wtargnięcie obiektu, pojazdu lub osoby w strefę wydzieloną,
 • wałęsanie się w strefie,
 • liczenie osób w zdefiniowanych kierunkach,
 • liczenie osób w strefach ewakuacji,
 • parkowanie pojazdów w strefach zakazanych,
 • pozostawianie pojazdów powyżej zdefiniowanego czasu,
 • zawracanie pojazdu w niedozwolonym miejscu,
 • jazda w złym kierunku,
 • nadzorowanie stref sterylnych dla systemów ochrony obwodowej.

Lista algorytmów jest bogata i zależy od licencji oprogramowania.
System współpracuje również z kamerami termowizyjnymi oraz systemami radarowymi śledzenia obiektów i ludzi. Wykrycie jakiegokolwiek zachowania powoduje w trybie alarmowym przekazanie informacji do systemu BMS EBI oraz DVM i rozpoczęcie zdefiniowanych procedur bezpieczeństwa, np. nagrywanie obrazu z buforem czasowym, wyświetlenie obrazu na monitorach stacji komputerowych, interakcje programowe z systemem kontroli dostępu.

Ponieważ wszystkie zależności są budowane na drodze programowej, w każdej chwili istnieje możliwość zmiany procedur i dostosowanie ich do potrzeb służb ochrony oraz zmieniających się sytuacji. Ma to oczywiście duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa obiektu nie tylko podczas normalnych operacji lotniczych, ale także w sytuacjach podwyższonego zagrożenia atakami terrorystycznymi.
Atutem rozwiązania Honeywell Active Alert jest możliwość czerpania informacji statystycznych z bazy zarejestrowanych zdarzeń w celach marketingowych, na podstawie badania natężenia ruchu ludzi i pojazdów w rejonie terminalu. Honeywell dostrzega duże możliwości rozwoju na tym polu i szuka dalszych obszarów zastosowań komercyjnych oraz wojskowych.

Honeywell Building Solutions
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
www.honeywell.com.pl