Strona główna Telewizja Dozorowa BACK IN BUSINESS. FLIR Screen-EST™ – pierwsza linia ochrony z kamerą termowizyjną

BACK IN BUSINESS. FLIR Screen-EST™ – pierwsza linia ochrony z kamerą termowizyjną

W czasie pandemii zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom jest najważniejszym celem stawianym sobie przez przedstawicieli handlu, przemysłu i administracji rządowej.

Wprowadzenie odpowiednich procedur i środków ochronnych, takich jak dezynfekcja sprzętu, noszenie maseczek ochronnych oraz zachowanie odpowiedniej odległości między osobami mają przyczynić się do ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem. W ten sposób przedsiębiorstwa chcą uniknąć przestojów spowodowanych kwarantanną lub chorobą pracowników.

Tego typu działania jednak w żaden sposób nie zabezpieczają przed wejściem do obiektu osoby chorej. W takiej sytuacji potrzebna jest szybka metoda badania pierwszych objawów infekcji. W tym celu można wykorzystać kamery termowizyjne FLIR oferujące łatwą, bezkontaktową i bezpieczną metodę przesiewowych badań w kierunku wykrycia podwyższonej temperatury.

Kamera FLIR na statywie stojąca przy wejściu umożliwia zmierzenie temperatury ciała każdej osoby wchodzącej do pomieszczenia. Krótkie zatrzymanie się w oznaczonym miejscu przed kamerą pozwoli przeprowadzić szybkie automatyczne badanie, eliminujące konieczność pomiaru za pomocą klasycznego termometru.

Wprowadź termowizję do swojego miejsca pracy

Wiele modeli kamer termowizyjnych FLIR oferuje tryb FLIR Screen-EST™, czyli ma wbudowany system ułatwiający przesiewowe badanie temperatury. Rozwiązanie to pomaga w ustaleniu średniej temperatury ciała osób poruszających się w danym miejscu. Jest to ważne, ponieważ na temperaturę ciała mają wpływ czynniki środowiskowe, takie jak klimatyzacja, temperatura otoczenia, a nawet pora dnia.

Po podłączeniu do kamery termowizyjnej FLIR Screen-EST™ automatycznie wykrywa osoby wchodzące w pole widzenia kamery i w ciągu kilku sekund lokalizuje oraz mierzy temperaturę powierzchni skóry. Jeżeli zmierzona temperatura jest wyższa od ustalonego progu, alarm powiadamia operatora, który natychmiast może zdecydować, czy konieczne jest przeprowadzenie drugiego badania z użyciem urządzenia medycznego.

Trzeba jednak wiedzieć, że żadna kamera termowizyjna nie stawia konkretnej diagnozy. Pomagają natomiast wytypować osoby, których temperatura ciała jest wyższa od ustalonego progu. Oznacza to, że możemy monitorować i kontrolować przepływ osób wchodzących do budynku.

FLIR Screen-EST™ jest niezbędnym narzędziem zmniejszającym ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, a tym samym zapewniającym większe poczucie bezpieczeństwa pracownikom i klientom. Więcej na www.linc.pl

Linc Polska
ul. Hallera 6-8
60-104 Poznań
info@linc.pl
www.linc.pl