Strona główna Bezpieczne miasto Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Czy mieszkańcy Warszawy czują się bezpiecznie? Co roku Urząd Miasta zleca badanie dotyczące wielu aspektów funkcjonowania stolicy, w tym poczucia bezpieczeństwa. Jego wyniki prezentuje w tzw. Barometrze Warszawskim.

Ostatnie badanie realizowane na losowej, reprezentatywnej próbie 1100 mieszkańców stolicy w wieku 15 lat i więcej przeprowadzono w listopadzie 2020 r.

Opinie mieszkańców Warszawy

Ogólnie rzecz ujmując, warszawiacy czują się w mieście bezpiecznie, tak odpowiedziało 92% ankietowanych. Tylko 7% w swojej okolicy czuje się źle, a 1% nie odniosło się do pytania. Ponad połowa mieszkańców (67%) uważa, że poziom bezpieczeństwa nie zmienił się w ciągu roku, poprawę zauważyło 30% badanych.

Wśród zagrożeń, jakich mieszkańcy stolicy obawiają się najczęściej, wymieniano kierowców jeżdżących brawurowo, niebezpiecznie (34%). Agresji ze strony osób nietrzeźwych, narkomanów boi się 28% ankietowanych, a 24% włamań np. do mieszkań, piwnic lub samochodów. Duża grupa, bo aż 23%, obawia się zaczepiania przez grupy agresywnie zachowującej się młodzieży, a 21% kradzieży i napadów, rozbojów i bójek.

Najpilniejszymi działaniami mogącymi poprawić poziom bezpieczeństwa wg warszawiaków jest m.in. zwiększenie liczby patroli policji (44%) i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego – zwiększenie liczby kamer (43%). Wprowadzenie surowszych kar dla przestępców sugeruje 36% badanych, natomiast 20% chce zwiększenia uprawnień policji, a 16% zwiększenia liczby patroli straży miejskiej. Tylko 7% badanych uważa, że poziom bezpieczeństwa jest wystarczający i nic nie trzeba robić.

Monitoring miejski

Ważnym narzędziem w walce z przestępczością jest system monitoringu wizyjnego. Warszawski system jest sukcesywnie rozwijany od 2001 r. Jego rozbudowę prowadzi się dwutorowo. Po pierwsze, na terenie wszystkich dzielnic stolicy rozbudowuje się sieć światłowodową umożliwiającą podłączanie do systemu kolejnych kamer.
Po drugie, rozbudowuje się system monitoringu wizyjnego w środkach komunikacji miejskiej. Kamery nie tylko pozwalają na bieżąco monitorować zagrożenia oraz wykrywać przestępstwa i wykroczenia, ale również spełniają inne, nie mniej ważne funkcje:

  • działają prewencyjnie i odstraszają potencjalnych przestępców,
    poprzez dostęp do zarejestrowanego materiału ułatwiają ustalenie sprawców, osób poszukiwanych itd.,
  • stanowią efektywne narzędzie operacyjnego wsparcia dla służb i optymalnego dysponowania zasobów w zależności od rodzaju zdarzeń, pozwalając na szybsze usunięcie ich skutków i ograniczenie strat,
  • usprawniają zarządzanie bezpieczeństwem miasta (transportu publicznego, wprowadzania ograniczeń w ruchu, działania infrastruktury miejskiej itp.), zwłaszcza podczas zgromadzeń publicznych i imprez masowych oraz sytuacji kryzysowych.

W efekcie pracy operatorów miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w 2020 r. zostało zgłoszonych 10 058 zdarzeń – 4858 trafiło do policji, 4132 do straży miejskiej m.st. Warszawy, a 1068 do innych służb.

Kamery

Każdego roku wzrasta liczba kamer monitorujących przestrzeń miejską (naziemną, podziemną i mobilną). W styczniu 2021 r. funkcjonowało  ich 18 4162. Na liczbę tę składają się kamery: