Strona główna Zapowiedzi Bogata oferta szkoleniowa na targach SICUREZZA 2021

Bogata oferta szkoleniowa na targach SICUREZZA 2021

Cyberbezpieczeństwo, nowe technologie i rozwój zawodowy – dzięki współpracy z organizacjami branżowymi, stowarzyszeniami i mediami, SICUREZZA w Fiera Milano w listopadzie, przygotowuje program szkoleniowy dla profesjonalistów, który wpisuje się w trend propagowania „kultury bezpieczeństwa”.

Integracja i cyfryzacja całkowicie zrewolucjonizowały branżę bezpieczeństwa. Pojawiają się rozwiązania coraz bardziej dostosowane do potrzeb klientów i konkretnych sytuacji, będące jednocześnie częścią złożonego ekosystemu zarządzanego jako całość. Nowa sytuacja otwiera nowe perspektywy dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, a jednocześnie stawia przed nimi wyzwania, które wymagają nowych umiejętności. Dlatego SICUREZZA, wiodące w branży targi security we Włoszech i Europie odbywające się w Fiera Milano od 22 do 24 listopada 2021 r., wzbogaca ofertę o obszerny program szkoleniowy dla profesjonalistów, który pozwoli im poszerzyć wiedzę i nabyć nowe umiejętności.

Ciągły rozwój jest kluczowy, szczególnie dla profesjonalistów, którym coraz częściej powierza się nowe obowiązki i wymaga się zapewnienia niezawodnej pracy instalowanych urządzeń. Wiadomo, że systemy działają najlepiej tylko wtedy, gdy są odpowiednio i umiejętnie zarządzane. Dlatego trzy dni targów wypełnią atrakcyjne tematy: od przewidywania trendów rynkowych, przez wskazówki techniczne i regulacyjne, po najnowsze produkty prezentowane na stoiskach firmowych. Wszystkie wydarzenia mają wspólny cel: zapewnić solidne wsparcie profesjonalistom i rozwinąć konkretne umiejętności. Krótko mówiąc, osobom pracującym w tym sektorze szkolenia będą zapewniały zdobycie dodatkowych umiejętności.

CYBER ARENA: NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROGRAMIE

Dużym wyzwaniem, z którym wszystkie sektory gospodarki będą musiały się zmierzyć w nadchodzących latach, obok cyfryzacji, jest bezpieczeństwo (fizyczne i cyfrowe). Od początku pandemii cyberataki stały się częścią codziennego życia i są oczywiście ważną kwestią również dla branży zabezpieczeń technicznych, gdzie rozwiązania są coraz bardziej cyfrowe. Dlatego do SICUREZZA 2021 powraca Cyber Arena z programem szkoleń i informacji zbudowanym wokół potrzeb producentów, menedżerów bezpieczeństwa i instalatorów.

Każdego dnia Cyber Arena będzie gospodarzem Cyber Security Talks, spotkań z ekspertami dzielącymi się swoimi spojrzeniami na temat kluczowych trendów w sektorze oraz Cyber Security Tips, krótkimi sesjami szkoleniowymi z poradami i wymianą doświadczeń. Rozpoczną się 22 listopada wykładem na temat trendów w bezpieczeństwie cybernetycznym (Cyber security trends: new frontiers in national cybersecurity) z udziałem Nunzii Ciardi, szefowej włoskiej policji pocztowej i komunikacyjnej. Następnie odbędzie się spotkanie z czołowymi przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego i stowarzyszeniowego. Drugi wykład będzie dotyczył nowego strategicznego podejścia do bezpieczeństwa (Cyber Security and OSINT techniques: new strategic approaches to security), które dziś, przy prawie wszystkich informacjach dostępnych online, stają się kluczowe zarówno dla organizacji publicznych, jak i prywatnych.

Drugiego dnia omówione zostanie bezpieczne radzenie sobie z nowymi metodami pracy zdalnej (Cyber Security and Smart Working, dealing with new remote working methods safely). Dyskusja pozwoli dowiedzieć się, jak chronić swoje bezpieczeństwo korporacyjne, jakie środki zaradcze przyjąć, jak poprawić zdolność do reagowania na ataki, jak zwiększyć świadomość zagrożeń i jak wypracować odpowiednie zachowania pracowników i administratorów podczas pracy zdalnej.

Tego samego dnia zostanie przeanalizowany temat paradygmatów konwergencji i bezpieczeństwa cybernetycznego (The Future of Security: the convergence-cyber security paradigm). Debata będzie skoncentrowana na potrzebach poznania i zrozumienia krytycznych kwestii, jakie niesie ze sobą konwergencja technologiczna, aby uzyskać maksymalne korzyści przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka. Omówiony zostanie temat wyboru środków technologicznych, architektonicznych i proceduralnych, które są spójne i proporcjonalne do kontekstu i chronionego zasobu, czy to materialne, niematerialne czy ludzkie.

Ostatniego dnia SICUREZZA 2021 odbędzie się wykład na temat ekosystemu cyberbezpieczeństwa, od istniejących systemów w chmurze po sztuczną inteligencję (Industrial IOT, ICS and SCADA: the cyber security ecosystem, from existing systems to clouds and Artificial Intelligence), który przeanalizuje politykę zarządzania ryzykiem cybernetycznym, szczególnie dla firm działających w zakresie zabezpieczeń technicznych (dozór wizyjny, kontrola dostępu, sygnalizacja włamań, cyberbezpieczeństwo).

W międzyczasie sektor Cyber Security Tips zajmie się bardziej szczegółowymi tematami i zagłębi się w aspekty techniczne, omawiając sukcesy i porażki na przykładzie wybranych realizacji (case study). Tematy te obejmują The Essential Toolkit for Cyber Security Managers (zaplanowany na pierwszy dzień), Implementing a Cybersecurity Strategy in 30 Minutes (odbywający się drugiego dnia) i Hacker trends: how to protect your infrastructure (zaplanowany na ostatni dzień).

IMPREZY STOWARZYSZENIOWE

Organizacje i stowarzyszenia mają kluczowe znaczenie dla branży, ponieważ ich celem jest oferowanie solidnego wsparcia dla producentów i specjalistów. 22 listopada ANIE Sicurezza i ASSIV organizują konferencję na temat rozwoju technologicznego: (From cycling to cybersecurity) Technological development and new security paradigmas. Obecnie tak ważny sektor, jakim jest bezpieczeństwo wymaga zaawansowanych umiejętności zawodowych, organizacyjnych i sprzętowych, które umożliwiają korzystanie z coraz bardziej wyrafinowanych technologii, a także dużego nacisku na innowacje procesowe. Spotkanie ma na celu dyskusję nad tym, w jaki sposób i w jakim stopniu nowe technologie przekształcają bezpieczeństwo, rozszerzając obszar jego działania, w synergii z operatorami, którzy po odpowiednim przeszkoleniu i wsparciu stają się potężnymi kluczowymi graczami w sektorze bezpieczeństwa i ochrony. Te nowe, różnorodne możliwości rodzą pytanie, czy nadal jest sens ograniczania działań dozorowych wyłącznie do obrony własności i jakie są granice integracji publiczno-prywatnej dla bardziej wydajnej i skutecznej ochrony obywateli.

Szeroki wybór konferencji organizowanych przez stowarzyszenia będzie w dniu 23 listopada. Organizowana przez Ordine degli Ingegneri Della Provincia di Milano, Stowarzyszenie Zawodowych Inżynierów Mediolanu, we współpracy z ANIE Sicurezza i UMAN / ANIMA, konferencja o nowym podejściu do bezpieczeństwa pożarowego (The new approach to fire safety: from professionals to management. Focusing on new legislation and updates in voluntary regulations), pozwoli podsumować stan wiedzy na temat przepisów technicznych w zakresie zapobiegania pożarom. Szczególnie ważne jest to teraz w świetle istotnych nowych przepisów prawnych, które regulują nowe podejście do zapobiegania pożarom, od specjalistów po zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym.

Szkolenie: THE CEI Alarm Systems training course zilustruje zasady projektowania systemów alarmowych oraz obowiązujące ramy techniczne i regulacyjne. Dokładniej, począwszy od fazy wstępnej identyfikacji, analizy i oceny ryzyka, po kroki i kryteria, których należy przestrzegać w projektowaniu, wdrażaniu, weryfikacji i konserwacji systemów alarmowych. Podczas sesji popołudniowej omówione zostanie temat, jak obliczyć poziom wydajności wymagany od systemu alarmowego. Udział w kursie CEI, organizowanym przez Włoski Komitet Elektrotechniczny, zapewnia inżynierom i technikom osiem profesjonalnych punktów szkoleniowych.

Konferencja Protecting valuables is not just a resilience issue będzie poświęcona nie tylko zabezpieczaniu kosztowności. ANIMA Sicurezza koncentruje się również na profesjonalizmie, znaczeniu szkoleń, wiodących standardów technicznych w zakresie ochrony i przechowywania mienia. Przedstawiciele branży z działu bezpieczeństwa fizycznego przedstawią swój punkt widzenia i swoje doświadczenia. Niedbałość i brak umiejętności formułowania specyfikacji dostaw czy wyboru usług serwisowych niestety podważają dążenia do oferowania poziomu profesjonalizmu, jaki jest obecnie dostępny na rynku.

O profesjonalizmie i kwalifikacjach instalatorów będzie mowa na konferencji Professionalism and Qualifications for Security Systems Installers to protect the market: the inter-associative process results and future ideas w dniu 24 listopada. Przedstawiona zostanie ewolucja i stan wiedzy na temat projektu socjalnego promowanego przez AIPS we współpracy z Aipros, ANIE Sicurezza, Assosicurezza, ICMQ b.u.Cersa, IMQ and TÜV Italia, którą zapoczątkowano na targach SICUREZZA 2019. Ma na celu ujednolicenie certyfikacji dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń w jeden Standard Techniczny. W ostatnich miesiącach wspólny zespół UNI-CEI pracował nad tym standardem, identyfikując zadania i działania oraz wiedzę, umiejętności, autonomię i wymagania dotyczące odpowiedzialności, mające na celu stworzenie “licencji” dla specjalistów ds. bezpieczeństwa. Wyniki procesu między stowarzyszeniowego zostaną przedstawione na Sicurezza 2021, a wszelkie przyszłe zmiany zostaną omówione.
Obecnie bardzo aktualna jest kwestia bezpieczeństwa w placówkach opieki zdrowotnej. 24 listopada będzie to temat konferencji ASSIV Security in Healthcare: security & safety for operators, users and facilities, w której eksperci z branży security i opieki zdrowotnej opowiedzą o zapewnieniu bezpieczeństwa w sektorze opieki zdrowotnej i o tym, jak bardzo taka ochrona jest niezbędna w całym kraju.

CO OFERUJĄ PARTNERZY MEDIALNI

Wiedza techniczna oraz znajomość zasad i przepisów są kluczowe, ale same w sobie nie wystarczą, aby zagwarantować wzrost przychodów. W nowej normalności, która doprowadziła nas do ponownego odkrycia wartości relacji międzyludzkich i empatii, znajomość technik sprzedaży jest kluczem do zdobycia wiarygodności i zaufania klienta. Krótko mówiąc, umiejętności interpersonalne i znajomość metod „skutecznej komunikacji” są niezbędne, ponieważ przed instalacją i projektowaniem musimy… sprzedać. Jeśli nie sprzedajesz, nie zainstalujesz! – to temat Ethos Media Group’s zaplanowany na 22 listopada. Dzięki innowacyjnemu podejściu szkoleniowemu, Fabrizio Badiali skupi się na strategiach poprawy procesu sprzedaży systemów zabezpieczeń na rynku, który został na nowo zdefiniowany przez pandemię w ostatnich dwóch latach.

Pandemia pokazała, że bezpieczeństwo nie jest kosztem, a pewnego rodzaju umiejętnością, którą należy pielęgnować i wzbogacać. To zasób, który musi zostać wprowadzony między instytucjami i operatorami w całym ekosystemie zabezpieczeń technicznych. Refleksja ta dała początek dyskusji, która odbędzie się 24 listopada, zorganizowanej przez essecome-securindex, w dwóch częściach. W pierwszej, The New Deal for Security, przedstawiciele głównego stowarzyszenia reprezentującego instalatorów, menedżerów bezpieczeństwa i pracowników ochrony omówią to, co pojawiło się w ostatnich miesiącach, w celu wysłania wspólnego komunikatu do instytucji państwowych podkreślającego uznanie dla ich specjalistycznych umiejętności zawodowych. W ciągu trzech dni targów Securindex Formazione, wraz z INIM, zaoferują również sesje edukacyjne skierowane do instalatorów, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo cybernetyczne i systemy bezpieczeństwa fizycznego; zaproponują tematy związane z domotyką i IoT, omówią znaczenie bezpieczeństwa sieci IP, podpowiedzą jak przeprowadzić analizę ryzyka i zaprojektować system antywłamaniowy.

SICUREZZA powróci również do formatu S News Talkshow, który uświetni trzydniowe targi wywiadami i debatami z ekspertami branżowymi, stowarzyszeniami i producentami. Program obejmuje specjalną platformę zorganizowaną we współpracy z Assosicurezza, Focus Tour, objazdowe szkolenie przeciwpożarowe organizowane we współpracy z Elan, Inim i Paso, skupiające się na najnowszych aktualizacjach przepisów branżowych z udziałem Piergiacomo Cancelliere, dyrektora Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowymi tematami, które zostaną omówione w ciągu trzech dni będą cyberbezpieczeństwo w świetle niedawno utworzonej Narodowej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa; spostrzeżenia na temat geopolityki i roli menedżera bezpieczeństwa, wykrywanie włamań, kontrola dostępu i dozór wizyjny w świetle najnowszych osiągnięć technologicznych i rynkowych.

SICUREZZA odbędzie się w Fiera Milano od 22 do 24 listopada 2021 r.
Bilet wstępu pozwoli również odwiedzić jednocześnie odbywające się targi:
SMART BUILDING EXPO, imprezę automatyki domowej i budynkowej oraz
MADE Expo,
wiodącą włoską wystawę branży budowlanej,
która odbędzie się w dniach 22-25 listopada.

Więcej informacji na www.sicurezza.it