Strona główna Kontrola Dostępu Brivo – zarządzanie liczbą pracowników w obiekcie

Brivo – zarządzanie liczbą pracowników w obiekcie

Zarządzanie obłożeniem to funkcja udostępniona w chmurowej platformie Brivo Access. Umożliwia kierownikom ds. bezpieczeństwa ustalanie obecności pracowników w poszczególnych lokalizacjach, z uwzględnieniem wymagań korporacyjnych lub lokalowych.

W panelu nawigacyjnym prezentowane są liczby osób przebywających w obiekcie. Z tego miejsca administratorzy mogą przejrzeć listę obecnych osób. Funkcja ta pozwala na szybkie podejmowanie decyzji dotyczących dostępu do obiektu w sytuacji, gdy frekwencja przekracza założony limit.

Zarządzanie limitami liczby pracowników jest kluczowe, by proces powrotu do biur po czasach pracy zdalnej lub hybrydowej odbywał się płynnie i zakończył się sukcesem. W związku z tym funkcja monitorowania obecności jest cennym rozszerzeniem funkcji bezpieczeństwa obiektu. Funkcje te, w połączeniu z możliwością raportowania wizyt użytkowników oraz gości, pozwalają na łatwiejsze planowanie kosztów eksploatacyjnych przestrzeni firmowych.

Platforma Brivo umożliwia prosty eksport tych danych za pomocą wbudowanego modułu Data Explorer. Natomiast integratorzy rozwiązań wspierających pracę hybrydową mogą korzystać z otwartego API Brivo.

Bezp. inf. prasowa