Strona główna Telewizja Dozorowa Chroń. Zapobiegaj. Analizuj. Rozwiązania termowizyjne MOBOTIX

Chroń. Zapobiegaj. Analizuj. Rozwiązania termowizyjne MOBOTIX

Technologia termowizyjna wraz ze swoimi unikatowymi cechami stała się niezbędnym elementem wielu systemów dozoru wizyjnego. Coraz większa liczba przedsiębiorstw, instytucji publicznych, władz oraz innych agencji stosuje technologię termowizyjną do ochrony swoich pracowników i klientów.

Inteligentny system wizyjny w połączeniu z wysokiej jakości przetwornikiem termowizyjnym pozwala w pełni wykorzystać potencjał kamery MOBOTIX M16 TR. Skrót „TR” oznacza technologię termowizyjno-radiometryczną. Innymi słowy, dzięki skalibrowanemu przetwornikowi obrazu kamera wykonuje pomiar promieniowania cieplnego dla każdego piksela na całym obszarze obserwowanego, zdefiniowanego obrazu. Dokładność pomiarów temperatury zależy od zdolności emisyjnej danego obiektu oraz warunków, w jakich ten pomiar jest wykonywany.

Kamera termowizyjna M16 automatycznie wyzwala alarm w momencie przekroczenia określonego progu temperaturowego, np. 37°C. Umożliwia to wczesne wykrycie sytuacji krytycznych, takich jak podwyższona temperatura ciała osób wchodzących do budynku lub powstrzymanie rozwoju pożaru na wczesnym jego etapie.

Zastosowanie tzw. ciała doskonale czarnego (Black Body) tuż obok obiektu, który jest poddawany pomiarowi, zapewnia odpowiednią wartość referencyjną pomiaru i poprawia jego dokładność. Im jest bliżej obiektu i im stabilniejsze są warunki otoczenia, tym dokładniejszy jest pomiar.

Aktualne informacje o możliwości zakupu gotowego zestawu termowizyjnego do pomiaru temperatury znajdują się na stronie internetowej www.linc.pl/oferta-specjalna-mobotix/. Zestaw zawiera kamerę termowizyjną M16 Thermal, z przetwornikiem obrazu światła widzialnego oraz ciało doskonale czarne Black Body.

Więcej na www.linc.pl