Strona główna Infrastruktura krytyczna ComWin – rozwiązania Commend dla bezpieczeństwa

ComWin – rozwiązania Commend dla bezpieczeństwa

Platforma ComWin jest atrakcyjnym systemem do zarządzania bezpieczeństwem w obiektach infrastruktury krytycznej. Dzięki różnorodnym i nowoczesnym rozwiązaniom można ją łatwo przystosować do każdej infrastruktury.

Platforma ComWin jest dobrze znana użytkownikom rozwiązań firmy Commend. Stanowi element wielu systemów i pozwala na skupienie w jednym miejscu tak złożonej operacji, jaką jest ochrona obiektów, np. jednostki wojskowej, elektrowni czy lotniska. Operator ma do dyspozycji interfejs graficzny prezentujący obiekt, a także inne funkcje zintegrowane z już zaimplementowanymi systemami SSWiN, SKD czy CCTV.
Istotnym czynnikiem wpływającym na sprawne reagowanie na zagrożenie jest wykorzystanie komunikacji głosowej jako kluczowego elementu wspierającego działania służb ochrony.

Łatwa integracja
Przygotowując rozwiązanie do funkcjonowania na rynku, integrator musi uwzględniać kilka czynników, m.in. obecność w obiekcie elementów systemów zabezpieczeń, niekiedy niezwiązanych ze sobą, takich jak CCTV, SKD, SSP czy SSWiN. Nie bez znaczenia są również przyzwyczajenia użytkownika do już funkcjonujących rozwiązań, m.in. systemów Galaxy czy Compas w obiektach wojskowych. Otwartość platformy ComWin czyni ją rozwiązaniem atrakcyjnym i prostym do zaadaptowania w każdej infrastrukturze, co jest szczególnie istotne, gdy klient chce zachować fragmenty instalacji.
Commend wspiera wiele protokołów integracyjnych, np. KNX, Modbus IP, OPC, SNMP, TAPI, ESPA 4.4.4, SIP, TETRA. Jednocześnie wykorzystując SDK, umożliwia napisanie własnego oprogramowania scalającego. Integracja urządzeń telewizji dozorowej – przede wszystkim kamer – odbywa się z poziomu platformy VDG.

Prosta obsługa
Jedną z kluczowych funkcjonalności systemu jest prosta obsługa. Mimo że system jest przeznaczony do obiektów specyficznych, będzie obsługiwany również przez osoby, które nie mają doświadczenia w tego typu rozwiązaniach (np. dowódca plutonu musi sprawnie poradzić sobie z zadaniem, będąc na służbie itp.).

Operator dysponuje widokiem w formacie 2D lub 3D, w zależności od potrzeb. Wszystkie funkcje pulpitu sterującego są wyświetlane na jednym monitorze lub kilku. Interaktywne ikony (symbole na ekranie) reprezentują monitorowane urządzenia: czujki, kamery, stacje interkomowe czy czytniki SKD. Wszystkie ikony są aktywne i zmieniają barwę w zależności od wymaganego poziomu uwagi operatora. Zadania do wykonania w związku z zaistnieniem sytuacji alarmowej są prezentowane w dodatkowych oknach. Znajdują się tam m.in. listy czynności do wykonania w zaistniałej sytuacji lub pomocne informacje. Okna są konfigurowane w zależności od potrzeb, aby zapewnić operatorom przegląd całego systemu i jednocześnie prezentować na ekranie wszystkie istotne szczegóły dotyczące zdarzeń.

ComWin pozwala również na automatyzację niektórych procesów, np. wysłanie komunikatu SMS czy e-mail może się odbywać bez angażowania operatora, zgodnie z określonymi procedurami.

Komunikacja głosowa
ComWin wykorzystuje możliwości, jakie w zakresie komunikacji głosowej zapewnia producent – firma Commend. Nie bez znaczenia jest fakt, że połączenia między wybranymi osobami mogą odbywać się automatycznie. Impulsem do działania może być np. sygnał alarmowy. W takim przypadku system – na podstawie wprowadzonych danych – zestawia automatycznie połączenia pomiędzy wszystkimi wskazanymi stanowiskami, które mają być zaangażowane w akcję; może też przesyłać wcześniej przygotowany komunikat głosowy.
Jednak to nie wszystko. Platforma ComWin, wykorzystując funkcję systemu interkomowego, umożliwia integrację wszystkich środków łączności, jakimi dysponuje jednostka wojskowa, np. telefonii stacjonarnej analogowej, VoIP, DECT, radiotelefonów Tetra czy sieci komórkowej.

Intuicyjność i prostota obsługi oraz łatwość dostosowania platformy zarządzającej bezpieczeństwem do istniejących już systemów są niewątpliwymi atutami rozwiązania, które znajduje zastosowanie w najbardziej wymagających miejscach.

C&C Partners
ul. 17 Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
www.ccpartners.pl