Strona główna Sygnalizacja Włamania i Napadu Dwukierunkowa komunikacja pilota z odbiornikiem

Dwukierunkowa komunikacja pilota z odbiornikiem

Wielu użytkowników systemów alarmowych sygnalizacji włamania oraz systemów sygnalizacji napadu zastanawia się, czy ich pilot napadowy działa prawidłowo. Nie ukrywajmy, w większości przypadków pilot napadowy jest wykorzystywany bardzo rzadko, stąd obawy związane z poprawnością jego działania. Dotychczasowe rozwiązania dostępne na rynku nie dają łatwej, tym bardziej codziennej możliwości testu poprawności systemu napadowego.

Proxima, wieloletni producent produktów z branży zabezpieczeń obiektów, pojazdów oraz automatyki bram i rolet, stworzył system PROXIMA POMOC CONTROL. Pozwala on na wezwanie pomocy pilotem radiowym o podwyższonej niezawodności, która opiera się na dwukierunkowej komunikacji pilota z odbiornikiem. Wzywając pomoc, poprzez obserwację diody LED pilota, użytkownik otrzyma odpowiedź, czy sygnał został odebrany przez odbiornik (dioda LED pilota zaświeci się na zielono). Ponadto w systemie POMOC CONTROL można dokonać TESTU poprawności jego działania bez potrzeby wzywania pomocy. Wystarczy równocześnie nacisnąć oba przyciski pilota – po chwili długo świecąca się na zielono dioda LED pilota potwierdzi znajdowanie się w zasięgu, lub długo świecąca się na czerwono dioda zasygnalizuje brak zasięgu. Jeżeli pilot musi działać na dużym obszarze, instalator może zainstalować nawet dwa dodatkowe odbiorniki. Mogą być one połączone ze sobą tradycyjnie, tzn. przewodowo lub komunikować się bezprzewodowo.
W zestawie POMOC CONTROL piloty z odbiornikami oraz odbiorniki między sobą komunikują się na trzech różnych częstotliwościach. Dodatkowo częstotliwości te są wybierane losowo i ewentualnie modyfikowane, jeżeli poziom zakłóceń wybranej częstotliwości w miejscu instalacji jest za wysoki. System zawiera również wyjście sygnalizujące zagłuszanie.
pomoc controlKolejnym ciekawym rozwiązaniem opartym na dwukierunkowej komunikacji pilota z odbiornikiem jest system PROXIMA ON OFF CONTROL, zaprojektowany specjalnie do jednoznacznego uzbrajania i rozbrajania systemu alarmowego pilotem.
Większość systemów alarmowych sterowanych pilotem używa do rozbrajania i uzbrajania systemu alarmowego linii impulsowej. Wymaga to zastosowania zewnętrznej diody LED informującej o stanie, w jakim znajduje się system, lub użycia krótkich sygnałów syreny alarmowej, które innym sygnałem potwierdzają uzbrojenie, a innym – rozbrojenie systemu alarmowego. Zewnętrzna dioda LED, pomijając problemy montażowe, wzbudza niepotrzebne zainteresowanie i informuje postronnych o stanie systemu alarmowego, syrena alarmowa zaś może przeszkadzać innym, a przy tym niepotrzebnie informuje o aktywności użytkownika.
Dzięki systemowi PROXIMA ON OFF CONTROL z dwukierunkową komunikacją pomiędzy pilotem a sterownikiem oraz dzięki analizie wyjścia PGM systemu alarmowego niezależnymi przyciskami On i Off można jednoznacznie uzbrajać i rozbrajać system alarmowy. Również w tym systemie obserwacja diody LED pilota pozwala sprawdzić, czy system alarmowy jest uzbrojony (LED błyśnie na czerwono), czy rozbrojony (LED błyśnie na zielono). Można też bez potrzeby rozbrajania i uzbrajania systemu, naciskając równocześnie oba przyciski pilota i obserwując diodę LED pilota, sprawdzić, czy system alarmowy jest uzbrojony, czy rozbrojony. Pilot naprzemiennym miganiem czerwonej i zielonej diody LED informuje użytkownika o braku zasięgu.
Szczegółowe informacje dotyczące systemów PROXIMA POMOC CONTROL oraz PROXIMA ON OF CONTROL znajdują się na stronie producenta www.proxima.pl oraz kanale www.youtube.pl/wwwproximapl.

Proxima Sp.j.
ul. Polna 23A, 87-100 Toruń
tel.: 56 660 2000
obiekty@proxima.pl
www.proxima.pl