Strona główna Bezpieczne miasto V Smart City Forum

[RELACJA] V Smart City Forum

Smart City Forum to platforma dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną, która pozwala na świadomą dyskusję oraz efektywną wymianę opinii i doświadczeń w zakresie inteligentnych miast. Forum daje również możliwość spotkania z decydentami szczebla krajowego, administracji rządowej oraz znanymi ekspertami. V edycja Smart City Forum odbyła się 8-9 marca w Hotelu Westin w Warszawie.

Celem Forum jest stworzenie możliwości polskim miastom i dostawcom na wymianę zdobytej wiedzy i kooperację, która będzie motywacją do dalszej ewolucji i doskonalenia panujących systemów urbanistycznych. Z edycji na edycję prezentuje coraz więcej praktycznych zastosowań inteligentnych wdrożeń w miastach. V edycja skupiła ekspertów, liderów i autorytetów nie tylko z Polski, ale również spoza granic naszego kraju.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była Wielka Gala Smart City 2017, podczas której niezależna Kapituła Konkursowa, składająca się z uznanych autorytetów w branży, nagrodziła laureatów Konkursu Smart City. Wyróżnienia skierowane zostały zarówno do administracji samorządowej, przedstawicieli sektora biznesowego jak i osobowości, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu wartości oraz konkurencyjności polskich miast i gospodarki.

Nagrody przyznane zostały w następujących kategoriach:

  • Smart City do 100 tys. mieszkańców – Miasto Jaworzno
  • Smart City od 100 do 500 tys. mieszkańców – Miasto Rzeszów
  • Smart City powyżej 500 tys. mieszkańców – Miasto Łódź
  • Inteligentne rozwiązanie – Smart City Solution – PCSS Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe za Elektroniczne platformy oraz e-usługi dla miast
  • Innowacja Smart City – Asseco Data Systems S.A. za Platformę Metropolis
  • Innowacja Smart CityWyróżnienie – Miasto Częstochowa za Częstochowską Kartę Mieszkańca
  • Człowiek Roku – Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin