Strona główna Relacje Bosch z projektantami w Centrum Olimpijskim

[FOTORELACJA] Bosch z projektantami w Centrum Olimpijskim

Uczestniczyliśmy w drugim spotkaniu dla projektantów systemów niskoprądowych, zorganizowanym przez Bosch Security Systems w warszawskim Centrum Olimpijskim. Było ono elementem rozpoczętego w kwietniu 2015 r. międzynarodowego programu Architecture & Engineering Partner Program (A&E Partner Program). Program opiera się na trzech filarach: edukacja, wiedza ekspercka i technologie.

Podczas corocznej konferencji edukacyjnej i przez portal internetowy jego członkowie mają dostęp do wiedzy nie tylko na temat portfolio urządzeń i systemów Boscha, ale także dotyczących trendów produktowych i technologicznych, norm i przepisów oraz dostęp do ekspertów, poradnictwa projektowego, wsparcia technicznego i narzędzi informatycznych.
Programowi patronują autorytety branżowe: CNBOP i PISA.

Uczestniczy w nim już 320 osób. Polska była dla niego poligonem pilotażowym, obecnie w A&E bierze udział kilkanaście krajów. Krzysztof Góra, dyrektor handlowy Bosch Security Systems, wspomniał, że w czerwcu w krakowskim Centrum Konferencyjnym ICE zgromadzi się ponad 100 projektantów z całego świata.
Bieżące odbyło się w efektownym architektonicznie obiekcie, siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ciekawa była jego logistyka. Tradycyjny układ widowni zastosowano przy wystąpieniach początkowych i końcowych. Pomiędzy nimi, w pustej już sali, wydzielono stanowiska ze sprzętem demonstracyjnym dla CCTV, alarmówki, kontroli dostępu, pożarówki oraz BIS (integracji). Projektanci podzieleni na grupy co pół godziny zmieniali punkty prezentacji nowości produktowych. Karuzela wiedzy.

Marek Pyc, opiekun polskiego programu A&E, podpowiedział projektantom, jak korzystać z możliwości portalu. Poinformował też o konkursie na najbardziej innowacyjny projekt. Trwa od stycznia br. do czerwca 2018 r. Nagrodzeni projektanci obejrzą ciekawą inwestycję zagraniczną.
Treści corocznych konferencji zawierają sporą dawkę fachowej wiedzy pozaproduktowej. Na pierwszej, w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, dużo uwagi poświęcono technologii BIM – Building Information Modelling (modelowanie informacji o budynkach i obiektach inżynierskich). Dane konstrukcyjne są w niej przechowywane cyfrowo, zintegrowane w sieci i przedstawiane na modelach trójwymiarowych.

W bieżącej interesujące było wystąpienie Artura Bogusza, szefa działu bezpieczeństwa w Muzeum Żydów Polskich „Polin”. Dotyczyło kwestii „Projektu i jego realizacji – jak zaprojektowane systemy sprawdzają w codziennym funkcjonowaniu obiektu?”. Według prelegenta kluczowymi elementami projektu systemów zabezpieczeń z punktu widzenia użytkownika końcowego i administratora obiektu oprócz koncepcji są kosztorys inwestorski, rysunki, schematy działania, opisy, instrukcje obsługi, certyfikaty, poświadczenia zgodności, uwagi praktyczne itd. Usłyszeliśmy m.in. o konfrontacji wizji architektonicznej z możliwościami technicznymi systemów zabezpieczeń, roli projektanta na etapach tworzenia koncepcji i przy uzgadnianiu jej z inwestorem projektu. Nie jest bowiem wskazane rozpoczynanie prac projektowych bez koncepcji zabezpieczenia obiektu. Tę tematykę podjął też Michał Borzęcki z Boscha, omawiając tworzenie koncepcji i specyfikacji projektowych.

Wspomniano o nowym rynkowym związku Boscha z Sony. Poinformowano o certyfikacie dla DSO PAVIRO oraz o systemie AVIOTEC (technologia wideo dla wczesnego wykrywania pożaru), Smart linku – do szybkiej integracji centrali SSP z DSO, najnowszych algorytmach inteligentnej analityki obrazu, adresowalnych SSWiN powyżej tysiąca elementów, integracji systemów, nowych kamerach i rejestratorach.

Tekst i foto Andrzej Popielski