Strona główna Bezpieczne miasto Miasto Monitorowane

[FOTORELACJA] Miasto Monitorowane

Personel, aspekty prawne i technika systemów CCTV były tematem V edycji międzynarodowej konferencji „Miasto Monitorowane”. Do niezwykle malowniczego dawnego opactwa Cystersów w Sulejowie zaprosili Akademia Monitoringu Wizyjnego, Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP oraz Straż Miejska w Częstochowie. Dwudniowa konferencja odbyła się 25-26 października 2017 r.

Podczas spotkania zaprezentowano nowe rozwiązania dla systemów dozoru wizyjnego stosowanych w monitoringach miejskich z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, w tym możliwości analizy zawartości obrazu, gromadzenia danych i tzw. Big Data. Przedstawiono rozwiązania światowych marek i polskich innowacyjnych firm informatycznych. Z punktu widzenia gmin, miast i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ważną prezentację wygłosił przedstawiciel biura GIODO, który omówił nowe regulacje prawne, wynikające z wejścia w życie RODO – rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Nie zabrakło też wystąpień użytkowników – przedstawiciele Straży Miejskiej w Łodzi opowiedzieli o swojej filozofii wykorzystania systemów dozoru wizyjnego w monitoringu miejskim, a strażnicy miejscy z Grudziądza podzielili się swoimi doświadczeniami z wykorzystania monitoringu mobilnego. Nad problemem kształtowania przestrzeni zwiększającego skuteczność miejskich kamer dozorowych wspólnie z uczestnikami konferencji zastanawiał się Jakub Mączka, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek prezydenckiego zespołu „Bezpieczny Kraków”. Ciekawa dyskusja wywiązała się na temat nowoczesnych technologii zachęcających mieszkańców do włączenia się w kształtowanie bezpieczeństwa w mieście, uzupełniających i zwiększających efektywność monitoringu.

Strażnicy miejscy z Włocławka zaprezentowali strategię prowadzenia obserwacji przez operatorów i metodologię analizowania danych o zdarzeniach, która pozwala na ocenę zagrożeń i wypracowanie sposobów ich przeciwdziałaniu w obszarach monitorowanych. Z kolei przedstawiciel Urzędu Miasta Zabrze opowiedział o zabrzańskim pomyśle na monitoring i o wykorzystaniu dronów, m.in. do zabezpieczenia imprez masowych, kierowania ruchem przed i po meczach na miejskim stadionie, działań antynarkotykowych i w zwalczaniu smogu.

Specjaliści Akademii Monitoringu Wizyjnego i szef monitoringu ze Straży Miejskiej w Częstochowie przedstawili sposoby na zwiększenie skuteczności miejskiego systemu CCTV na różnych poziomach – operatorów, dyżurnych i przez wykorzystanie nagrań wśród dzielnicowych i mieszkańców miasta.

Fot. I.K.