Strona główna Kontrola Dostępu Genetec przedstawia ofertę dla firm transportu publicznego

Genetec przedstawia ofertę dla firm transportu publicznego

Ujednolicona oferta Genetec zwiększa poziom bezpieczeństwa firm zajmujących się transportem publicznym, usprawnia ich wewnętrzną komunikację i automatyzuje rutynowe działania.

Firmy zajmujące się transportem publicznym tradycyjnie stosują wiele systemów, których praca nie jest ze sobą powiązana. Aby zespoły ds. bezpieczeństwa, IT, operacji i logistyki pojazdów mogły współpracować ze sobą, Genetec, globalny dostawca technologii zunifikowanych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń, bezpieczeństwa publicznego i business intelligence, wprowadził rozwiązania zaprojektowane, by pomóc firmom w ujednoliceniu działalności za pomocą intuicyjnego interfejsu. Portfolio transportowe Genetec umożliwia kluczowym interesariuszom synchronizację pracy przy użyciu rozwiązania, które łączy bezpieczeństwo na drodze i w pojeździe z inteligentnymi produktami operacyjnymi wykorzystującymi istniejącą infrastrukturę zabezpieczeń w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Większość systemów w pojazdach i na drogach korzysta z odrębnych, zamkniętych podsystemów, które wymagają kosztownych integracji i aktualizacji, a komunikacja między nimi jest ograniczona. Przejście na otwartą platformę pomaga ujednolicić zarządzanie, kładąc solidny fundament pod skoordynowane procesy, współpracę i szybką reakcję na incydenty. Ułatwia to tworzenie wewnętrznych procesów zwiększających ogólną wydajność operacyjną przedsiębiorstwa. Coraz częściej firmy transportowe są proszone o udostępnienie informacji innym podmiotom, np. organom ścigania, urzędom miejskim itp. Zunifikowany system tworzy infrastrukturę, która ułatwia udostępnianie danych, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo.

Aby sprostać zmieniającym się wymaganiom i oczekiwaniom podróżnych, firmy transportowe muszą znaleźć kreatywne sposoby na zapewnienie swoim klientom bezpiecznej i bezproblemowej podróży, i jednocześnie muszą dysponować odpowiednimi systemami i protokołami zapewniającymi wydajną obsługę – powiedział Jermaine Santoya, szef Dział Marketingu Przemysłowego ds. inteligentnej mobilności w Genetec. – Korzystanie ze zunifikowanej platformy pozwala im śledzić wszystkie zdarzenia w pojazdach i w obiektach, skutecznie rejestrować i wyszukiwać przydatne informacje oraz zapewniać optymalny komfort wszystkim osobom dojeżdżającym do pracy.

Podstawą oferty Genetec dla firm transportu publicznego jest platforma Genetec Security Center, która łączy funkcje zarządzania materiałem wizyjnym, kontrolą dostępu i automatycznym rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych (ALPR).

Dzięki systemowi zarządzania wideo Security Center Omnicast™ (VMS) firmy transportowe mogą monitorować obiekty i pojazdy, aby chronić osoby dojeżdżające do pracy i personel za pomocą szerokiej gamy wiodących w branży kamer, rejestratorów i urządzeń CCTV.

System kontroli dostępu Security Center Synergis™ zabezpiecza wejścia dla personelu i pasażerów, również przy wykorzystaniu istniejących sieciowych urządzeń kontroli dostępu innych firm.

Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych Security Center AutoVu™ (ALPR) ułatwia zespołom zarządzającym parkingami regulowanie ruchem i wolnymi miejscami poprzez lokalizowanie i zliczanie pojazdów, np. autobusów, taksówek czy samochodów car-sharingu. Zapewnia też spis pojazdów w czasie rzeczywistym na drogach dojazdowych i monitorowanych parkingach.

Portfolio rozwiązań Genetec dla firm transportowych obejmuje również szereg funkcji specyficznych:

Security Center Fleet Monitoring: zapewnia ujednolicone, niezastrzeżone rozwiązanie do konfigurowania i interakcji z różnymi urządzeniami na pokładzie każdego pojazdu we flocie w celu zapewnienia obrazu na żywo, lokalizacji GPS i telematyki pojazdu.

Security Center Transportation Sensor Management: pobiera dane z wielu różnych czujników, aby zliczać osoby lub pojazdy wjeżdżające na teren, śledzić zajętość miejsc oraz inicjować odpowiednie procedury.

Sipelia™ Communications Management: zwiększa bezpieczeństwo firmy transportowej dzięki komunikacji opartej na protokole SIP, która promuje współpracę między pracownikami poprzez wbudowane połączenia audio i wideo, jednocześnie umożliwiając personelowi operacyjnemu zarządzanie systemami nagłośnienia, a także połączeniami przychodzącymi i wychodzącymi z urządzeniami interkomowymi.

Portfolio obejmuje również szereg dodatkowych opcji, w tym:

Genetec Mission Control™ to oparty na współpracy i korelacji danych system zarządzania decyzjami, który umożliwia firmom transportowym korzystanie z istniejących czujników i urządzeń bezpieczeństwa w celu gromadzenia i kwalifikacji danych do identyfikacji złożonych sytuacji i incydentów. Po przeanalizowaniu incydentu system uruchamia odpowiedź, która pozwala operatorowi śledzić procesy specyficzne dla transportu i spełniać wymagania dotyczące zgodności.

Wspólny system zarządzania incydentami Genetec Clearance™ może pomóc przyspieszyć dochodzenia, umożliwiając firmom bezpieczne gromadzenie, zarządzanie i udostępnianie materiałów dowodowych z różnych źródeł interesariuszom zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Streamvault™ to linia gotowych rozwiązań infrastruktury zabezpieczeń, od stacji roboczych po
w pełni wyposażone serwery i wzmocnione komputery pokładowe dla flot pojazdów.

Więcej informacji na temat oferty Genetec dla firm transportu publicznego znajduje się na stronie: https://www.genetec.com/solutions/industries/transit

O firmie Genetec
Genetec jest innowacyjną firmą technologiczną z szerokim portfolio rozwiązań obejmujących zabezpieczenia, systemy inteligentne i operacyjne. Sztandarowy produkt firmy, Security Center, jest platformą o otwartej architekturze, która łączy system monitoringu wizyjnego oparty na protokole IP, kontrolę dostępu, automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ALPR), komunikację i analizy. Genetec opracowuje także rozwiązania i usługi oparte na chmurze, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie poziomu inteligencji operacyjnej dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw, transportu i społeczeństwa. Założony w 1997 r., z siedzibą w Montrealu w Kanadzie, Genetec obsługuje swoich globalnych klientów za pośrednictwem rozległej sieci sprzedawców, integratorów, certyfikowanych partnerów handlowych i konsultantów w ponad 80 krajach.
Więcej informacji: 
www.genetec.com