Strona główna HoReCa Głos branży – bezpieczeństwo hoteli i instytucji finansowych

Głos branży – bezpieczeństwo hoteli i instytucji finansowych

Hotele i instytucje finansowe są obiektami wymagającymi szczególnej ochrony. Zarządzający nimi muszą dbać o bezpieczeństwo zarówno gości, jak i pracowników, zwłaszcza w czasie pandemii, która nadal nam zagraża.

O bezpieczeństwie w hotelach

Barbara Podwysocka
Polski Holding Hotelowy

Po ponad roku trwania pandemii branża hotelowa ponownie rozpoczęła sezon wakacyjny. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami i limitami może być 75 proc. zajętych pokoi, w limity nie są wliczane osoby zaszczepione.
W obecnym sezonie właściciele hoteli mają dużo większe doświadczenie. Potrafią przeanalizować ryzyko i jednocześnie ocenić oczekiwania gości, które w tym roku zdecydowanie różnią się od poprzedniego. Zmęczenie pandemią, ograniczeniami, a do tego pojawiające się problemy natury ekonomicznej i społecznej powodują, że potrzeby gościa są rozpatrywane w sposób bardziej indywidualny. Branża hotelarska ma zatem niełatwe zadanie łączenia przestrzegania obostrzeń i dbania o bezpieczeństwo sanitarne i fizyczne gości z ich potrzebami, zwłaszcza gdy w czasie wakacji chcą czuć się beztrosko i swobodnie.

We wszystkich obiektach Grupy Polskiego Holdingu Hotelowego przestrzegamy wymogów sanitarnych zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi, w tym absolutnie podstawowymi, jak noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych obiektów, dezynfekcja i zachowanie dystansu społecznego. Ponadto we wszystkich obiektach naszej grupy pracownicy są przeszkoleni w zakresie przestrzegania obostrzeń i potrafią reagować na indywidualne potrzeby gości.
Niemniej jednak dla zachowania bezpieczeństwa gości w naszych hotelach i obiektach robimy coś więcej. Wprowadziliśmy rozwiązania teleinformatyczne pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i naszym gościom. Zwiększając zastosowanie nowych inteligentnych rozwiązań tego typu, nie możemy jednak zapominać o tym, że hotele to usługa oparta na kontakcie z gościem, dlatego tak ważne jest zachowanie swoistej równowagi człowiek–technologia.

W tym roku Grupa Kapitałowa PHH kładzie również bardzo duży nacisk na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym obsługi i działania urządzeń typu AED (automatyczne defibrylatory zewnętrzne). Wszelkie działania podejmowane w tym zakresie mają jedną podstawę – bezpieczeństwo gości i pracowników. Zależy nam na tym, aby był to kolejny ważny krok w budowaniu kultury bezpieczeństwa całej Grupy Polskiego Holdingu Hotelowego.

Aspekt bezpieczeństwa w naszych obiektach od zawsze był dla nas bardzo ważny, stąd prośba do wszystkich gości o wyrozumiałość i pozytywne reakcje wobec egzekwowania przez hotelarzy obostrzeń sanitarnych. Aby odpoczynek w sezonie wakacyjnym mógł trwać beztrosko, musimy przestrzegać z pokorą wszelkich wytycznych i zasad, dla naszego wspólnego dobra i bezpieczeństwa.

 

Bezpieczeństwo finansowe hotelu

Adam Latek
Latek Hotels, Polska Izba Hotelarzy

Czy właściciele hoteli mogli mieć poczucie bezpieczeństwa finansowego w ostatnim roku? Podczas zamknięć obiektów przedsiębiorcy uruchamiali własne zasoby finansowe lub zasoby finansowe spółek powiązanych kapitałowo ze spółką hotelową. W wyniku zamknięć niektóre obiekty były nieoficjalnie wystawiane na sprzedaż i przejmowali je inni właściciele. Wstrzymano kredyty i zapomogi. Subwencje i dotacje nie były wystarczające.

Rok 2020 na wielu przedsiębiorcach wymusił zmierzenie się z redukcją etatów i zamknięciem obiektu. Hotele funkcjonujące według wytycznych nie mogły się pochwalić wysoką frekwencją ani adekwatną ceną za usługi.
Jak zabezpieczyć się na wypadek globalnego kryzysu? Spoglądając analitycznie i ekonomicznie na gospodarkę światową, zauważamy, że co dekadę występują światowe kryzysy finansowe. Każdy z przedsiębiorców ma własny plan na krachy giełdowe czy czasy epidemii. Hotelarze, chcąc utrzymać obiekty, zasilają je finansowo z innego, wiodącego biznesu, jeśli taki posiadają.

Bezpieczeństwo finansowe to również świadome budowanie kapitału przez comiesięczne odkładanie rezerw księgowych na przyszłe inwestycje. Dokapitalizowanie obiektów noclegowych i rozbudowy obiektów hotelowych to również świadome inwestycje z planowanym kapitałem zwrotu. W każdym budynku, aby utrzymać jego wartość rynkową, należy dokonywać generalnych remontów: pokoi, recepcji, restauracji, spa, sali konferencyjnych i części ogólnodostępnych. To wiąże się z planowaniem nakładów również na systemy zabezpieczeń, ponieważ gość musi czuć się w hotelu bezpiecznie.

Kolejnym punktem długofalowej inwestycji jest marketing. Ponoszone koszty marketingu w budowaniu wizerunku powinno się wykazywać po stronie inwestycyjnej. Wielkim nieporozumieniem jest traktowanie marketingu jako kosztu. Spójność inwestycji w czasach po pandemii może przynieść zakładany sukces.

 

Systemy monitoringu dla branży hotelarskiej

Adam Brzezicki
Axis Communications

Branża hotelarska silnie odczuła negatywne skutki koronawirusowych restrykcji. W 2020 r. jej wyniki finansowe były znacząco niższe niż wyniki innych, również dotkniętych obostrzeniami sektorów gospodarki, a średnie obłożenie spadło o nawet 90%. Prognozy na kolejne miesiące wskazują, że zasady reżimu sanitarnego, choć łagodniejsze, pozostaną w obiektach hotelowych na długo. Powrót do obrotów sprzed pandemii będzie zatem zależał od tego, na ile hotelarze będą zdolni zapewnić gościom poczucie bezpieczeństwa i jak szybko dostosują swoje obiekty do funkcjonowania w nowych warunkach.
Naprzeciw wyzwaniom branży hotelarskiej wychodzi technologia. Coraz więcej obiektów borykających się z m.in. koniecznością zapobiegania gromadzeniu się gości w określonych miejscach decyduje się na zastosowanie zintegrowanych rozwiązań sieciowych – inteligentnych systemów kamer i głośników, które monitorują ruch i pozwalają na zdalne zarządzanie dostępem do określonych stref.

Kamery z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych sprawdzą się na hotelowych parkingach. System rozpozna numery samochodu gościa, który dokonał rezerwacji, i automatycznie odblokuje szlaban, a recepcjonista powita go przez interkom, wskaże konkretne miejsce postojowe i odpowie na ewentualne pytania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych stacji drzwiowych drzwi do budynku lub hotelowego pokoju goście mogą otworzyć za pomocą kodów QR, które otrzymają e-mailem lub SMS-em.
W hotelowych strefach relaksu znajdzie zastosowanie tzw. analiza przekroczenia limitu osób. Jeśli np. w basenie przebywać będzie komplet osób, oczekujący przed wejściem do danej strefy zobaczą na ekranie umieszczonym przy drzwiach wirtualnego asystenta, który może zachęcić do skorzystania w tym czasie z masażu. Automatyczne systemy audio mogą także pomagać w zarządzaniu muzyką w wybranych częściach hotelu, dopasowując ją np. do pory dnia.

Na podstawie danych zbieranych w czasie rzeczywistym urządzenia wyposażone w odpowiednie oprogramowanie są w stanie przewidzieć obłożenie poszczególnych stref w określonej chwili. Może to ułatwić menedżerom zarządzanie obiektem, a dzięki minimalizacji ryzyka w konsekwencji przełożyć się także na poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji gości.

 

Hotele po pandemii

Marcin Walczuk
BCS

Branża hotelarska jest chyba jedną z najbardziej poszkodowanych przez pandemię COVID-19. Ograniczenia w przemieszczaniu się, przymusowe kwarantanny, zamknięte popularne kierunki wypoczynku czy po prostu zamknięte hotele w skuteczny sposób ograniczyły wpływy oraz zachwiały stabilnością całej branży.
Aby móc przystosować się do wymogów świata po pandemii, nie można wstrzymać inwestycji w bezpieczeństwo gości hotelowych.

Nowe rozwiązania, które pojawiły się w celu przeciwdziałania skutkom pandemii i ograniczenia jej rozprzestrzeniania się, z powodzeniem mogą być zastosowane również w hotelach. Będą to zarówno systemy do pomiaru temperatury ciała oparte na kamerach termowizyjnych, jak i bezdotykowe panele kontroli dostępu. Kamery wykorzystujące funkcję liczenia ludzi połączone z rejestratorem mogą monitorować kilka wejść do budynku i wyjść, sprawdzając tym samym, czy nie został przekroczony limit osób mogących jednocześnie przebywać w placówce. Pozwolą również sprawdzić, czy liczba osób w hotelu odpowiada liczbie gości w nim zameldowanych lub w razie ewakuacji czy wszyscy opuścili budynek.

Rejestratory i kamery BCS Line Ai z algorytmami sztucznej inteligencji wyposażone w funkcję rozpoznawania twarzy umożliwią porównanie osób przebywających na terenie hotelu z bazą danych gości i wychwycenie osób niepożądanych. Zastosowanie rozwiązań inteligentnych w serii BCS Line umożliwi systemowi reagowanie na zdarzenia szczególnego typu, takie jak przekroczenie linii, wtargnięcie, zbyt długie przebywanie w strefie, z opcją wskazania, jakiego typu obiekt (człowiek czy samochód) ma dany alarm uruchomić. Wykrywanie pozostawionych lub skradzionych przedmiotów też można z powodzeniem wykorzystać w monitoringu wizyjnym korytarzy hotelowych. Przy monitorowaniu parkingów nieodzowna będzie kamera do rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów, która w połączeniu z aplikacją BCS Manager ułatwi monitorowanie i przyznawanie dostępu na teren parkingu autom o właściwych numerach rejestracyjnych.

Biorąc pod uwagę, jak duże i rozległe potrafią być obiekty hotelowe, do ich zabezpieczenia potrzebne są urządzenia obsługujące znaczną liczbę kamer. Rejestratory 128-kanałowe pozwolą na monitorowanie hoteli średniej wielkości, ale po połączeniu z aplikacją BCS Manager można obsługiwać podgląd obrazów z dowolnej liczby urządzeń na jednej stacji roboczej i monitorować nawet największe obiekty. W takiej sytuacji ograniczeniem będzie tylko moc wspomnianej stacji, żeby wyświetlić odpowiednią liczbę kanałów.

 

Dajcie mi się po prostu wyspać

Jakub Sobek
Linc Polska

Wiele hoteli, nawet tych o najlepszej renomie, krytykowanych jest za czas obsługi w recepcji. Wielokrotnie przyjeżdżałem do hotelu po całym długim dniu pracy czy podróży i musiałem czekać w kolejce do recepcji, aby otrzymać klucz do pokoju. Na ogół okazywało się, że do wypełnienia są jeszcze karty meldunkowe, obowiązkowa do wysłuchania litania informacyjno-organizacyjno-porządkowa i dopiero wtedy otrzymywałem upragniony klucz. Najgorszy moment? Kiedy przy pokoju okazywało się, że klucz został źle zakodowany i nie otwiera drzwi. Ponownie: winda, oczekiwanie w kolejce, rozmowa w recepcji… A ja przecież chciałem się tylko wygodnie wyspać i zjeść śniadanie, tymczasem uwikłałem się w historię, która wydaje się nie mieć końca. Po takim początku dziewięć ręczników w pokoju i mydełka w wielu kolorach nie są żadnym pocieszeniem.

Zapewne można zrobić wszystko lepiej i szybciej, a każdy klient doceni podniesienie komfortu obsługi. To przecież pierwsze wrażenie jest najważniejsze, a nie można go powtórzyć. Takie sytuacje można jednak bardzo łatwo wyeliminować, oferując klientowi dostęp bez klucza do jego pokoju. Już nie będzie trzeba pamiętać, by mieć przy sobie kartę do pokoju. Ileż to razy wychodzi się z pomieszczenia, mając pewność, że karta jest w kieszeni, by potem odkryć, że jednak jest inaczej. Zamiast tradycyjnej karty dane dostępowe wysyłane są na telefon komórkowy gościa. Wystarczy jedynie przyłożyć telefon do klamki lub zdalnie za pomocą aplikacji otworzyć drzwi. Te odblokowują się automatycznie, co jest szczególnie wygodne, kiedy ręce są zajęte bagażami i innymi podręcznymi rzeczami.

Integracja systemu płatności i hotelowych kart lojalnościowych z takim systemem przez API nie jest niczym trudnym. Wirtualny klucz otrzymujemy jeszcze przed przybyciem do hotelu, mając możliwość pominięcia recepcji. Płatność dokonywana jest automatyczne, a fakturę otrzymujemy na adres e-mail. Dla administracji hotelu znika problem zarządzania kluczami, a w tej samej aplikacji mogą zarządzać dostępami dla pracowników.
Łatwo, bezpiecznie, a co najważniejsze szybciej można w pokoju odpocząć.

 

Bezpieczeństwo priorytetem dla banków

Krzysztof Mika
Hikvision Poland

Technologia bardzo się rozwinęła. Jeszcze kilka lat temu szczytem możliwości kamery było wygenerowanie obrazu 2-, 3-megapikselowego. Dziś analityka zaszyta w kamerze wykrywa niepożądane zdarzenie, alarmując pracowników ochrony i umożliwiając ich szybką reakcję. Przydatną funkcją jest np. rozpoznawanie twarzy, która pozwala na identyfikację osób znajdujących się na tzw. czarnej liście, przez co uniemożliwia się im dostęp do konkretnej strefy.

To samo dotyczy samochodów zaparkowanych np. przed budynkiem banku lub chcących wjechać na parking. System odczytuje tablice rejestracyjne i na podstawie bazy danych może zaalarmować ochronę, jeśli pojazdu nie mam na liście uprawnionych. Zaimplementowane funkcje analityczne pozwalają też wykryć niestandardowe zachowanie klienta zarówno tego w placówce, jak i oczekującego na wejście na ulicy. To ułatwienie dla operatorów w centrum monitoringu, którzy muszą śledzić obrazy czasami nawet z kilkudziesięciu kamer, a jak wiadomo, możliwości ich percepcji są ograniczone.

Pandemia wymusiła stosowanie odpowiednich rozwiązań. Chcąc dostosować się do przepisów sanitarno-epidemicznych, wykorzystuje się kamery mierzące temperaturę ciała oraz funkcję do zliczania osób, aby zachować dystans społeczny. Aktualna liczba klientów przebywających w placówce jest wyświetlana przed wejściem, dlatego każdy podchodzący do placówki wie, czy może już wejść do środka.

Dbanie o bezpieczeństwo zawsze musi być priorytetem dla banków, dlatego oprócz systemów telewizji dozorowej stosuje się również systemy kontroli dostępu umożliwiające zabezpieczenie wejścia do stref zamkniętych. Systemy te mogą korzystać z różnych metod identyfikacji, m.in. poprzez rozpoznawanie twarzy lub odcisków palców, które mogą być powiązane z danymi na karcie zbliżeniowej lub wpisaniem właściwego kodu dostępu. Połączenie kilku technologii gwarantuje, że tylko uprawniona osoba wejdzie do zabezpieczonego obszaru.

Mimo rosnącej popularności bankowości cyfrowej i nowych technologii tradycyjne oddziały banków wciąż zajmują ważne miejsce w życiu konsumenta. Dlatego bardzo ważne jest dbanie o bezpieczeństwo jego i jego finansów.

 

Wpływ pandemii na sektor finansowy

Emil Zarzecki
mBank

Pandemia wpłynęła na każdy aspekt naszego życia. Sektor bankowy odczuł jej skutki w każdym wymiarze swego funkcjonowania. Dla zespołów zajmujących się bezpieczeństwem w bankach ten czas stanowił nieoszacowane wcześniej wyzwanie. Zmieniła się znacząco matryca zagrożeń, których wpływ był wcześniej minimalizowany (m.in. ryzyko niedostępności usług bankowych w przypadku wystąpienia epidemii).

Obecnie istotną kwestią dla sektora jest wypracowanie standardów branżowych umożliwiających wykorzystanie najnowszych technologii z obszaru security. Mam tu na myśli m.in. technologie oparte na zaawansowanej analityce obrazu z użyciem technologii deep learning w systemach CCTV. Postęp w tej dziedzinie zwiększył dokładność metod uczenia się, a rosnąca skuteczność takich systemów przynosi ogromną wartość biznesową również dla branży security. Takie systemy dają duże możliwości wsparcia pracy pracowników ochrony fizycznej, dzięki czemu znacząco przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa każdego chronionego obiektu czy procesu (np. procesów gotówkowych).

Kolejną ważną w mojej ocenie potrzebą sektora, wynikającą wprost ze zmieniającego się charakteru usług bankowych, tj. digitalizacji, jest automatyzacja procesów bezpieczeństwa fizycznego tam, gdzie to możliwe. Dziś placówki bankowe ewoluują i ten proces będzie trwał. Wynikająca z tej ewolucji automatyzacja procesów, poza zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa, w dłuższym okresie przyczynia się również do obniżenia kosztów usług ochrony.

Bezdyskusyjnie czasy pracy zdalnej w trybie home office jeszcze bardziej podniosły znaczenie usług cyberbezpieczeństwa w każdej instytucji finansowej. W dobie coraz większej liczby ataków hakerskich i prób włamania do sieci firmowych bardzo ważnym elementem jest zapewnienie skutecznych zabezpieczeń IT w sieciach, gdzie pracują również systemy bezpieczeństwa fizycznego. Zapewnienie skutecznych metod monitorowania i usuwania podatności w infrastrukturze informatycznej organizacji to absolutny warunek must. Jego spełnienie dzisiejszy świat weryfikuje każdego dnia.

 

Nowe funkcje systemów KD

Anna Twardowska
Nedap Security Management

Jest wiele aspektów, które klienci biorą pod uwagę, decydując się na system kontroli dostępu. Ale z pewnością najczęściej rozpatrywane są kwestie dotyczące bezpieczeństwa systemu, jego skalowalności, wykorzystania wielu technologii kart oraz form identyfikatorów (karta, smartfon, QR kod czy tablice rejestracyjne). Istotnym aspektem jest także otwarta platforma. Integracja to słowo-klucz przy większości projektów.

Kolejną pożądaną funkcjonalnością systemów KD jest ich integracja z systemami dozoru wizyjnego, dzięki czemu klient ma możliwość z poziomu jednej aplikacji dokonać szybkiej analizy incydentu, optymalizując tym samym czas poświęcany na rozpatrywanie takich przypadków. Klienci zwracają uwagę na możliwości integracji systemu KD z systemami zarządzania gośćmi, rezerwacji biurek oraz na wykorzystanie QR kodów i smartfonów zamiast standardowych kart. Coraz częściej poruszanymi tematami są otwarte standardy pozwalające na podłączanie czytników innych producentów, bez konieczności rezygnacji z szyfrowanej komunikacji.

Firmy z sektora finansowego zwracają natomiast większą uwagę na bezpieczeństwo systemów kontroli dostępu. Istotne jest tu stosowanie rozwiązań, które zapewniają szyfrowanie na każdym poziomie komunikacji. Dużą wagę przykładają do rozwiązań w zakresie ochrony przed cyberatakami. Zatem mechanizmy pozwalające na przeniesienie kluczy szyfrujących z czytnika na kontroler czy wykorzystanie certyfikatów do uwierzytelniania kontrolerów podłączanych do systemów mają duże znaczenie. Coraz częściej spotykamy się także z wymogiem wykorzystania standardu 802.1x, który umożliwia weryfikację dostępu kontrolera SKD do sieci LAN.

Tendencja do pracy w trybie hybrydowym oznacza coraz częstsze stosowanie biurek typu hot desk. W związku z brakiem przypisanego na stałe danej osobie biurka pojawia się potrzeba zorganizowania przestrzeni do pozostawiania swoich rzeczy. Z tego względu coraz większego znaczenia nabierają Lockery, czyli systemy szafek zarządzanych z poziomu systemu kontroli dostępu. Ten kierunek pozwala na