Strona główna HoReCa Głos branży – hotele i instytucje finansowe

Głos branży – hotele i instytucje finansowe

Menedżerowie security w takich obiektach, jak hotele, instytucje finansowe czy szkoły stoją dziś przed nie lada wyzwaniami. Do zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa gościom, klientom czy uczniom doszły też te związane z zagrożeniami cybernetycznymi.

Sztuczna inteligencja podnosi poziom bezpieczeństwa

Tomasz Smoczyk
C&C Partners

Zainstalowane systemy zabezpieczeń cechują się często dużym zróżnicowaniem ze względu na wykorzystanie różnych technologii pojawiających się na przestrzeni lat i adekwatnie do możliwości danego etapu rozbudowy obiektu. Czy właściciel, chcąc zwiększyć bezpieczeństwo i przenieść system na wyższy poziom, jest zmuszony wymienić wszystkie jego elementy? Nie, jeżeli skorzysta z nowoczesnego systemu zarządzania wideo VDG Sense, który jest otwarty na rozwiązaniach wielu producentów i łączy różne technologie. W ten sposób zapewnia wykorzystanie już funkcjonujących urządzeń, jednocześnie umożliwiając rozbudowę o nowoczesne elementy.

Tak elastyczne i ekonomiczne podejście pozwala na wzbogacenie funkcjonalne najstarszych systemów, w tym kamer analogowych czy funkcjonujących od wielu lat kamer IP. Algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pozwalają m.in. zwielokrotnić wykładniczo wizyjną ochronę obwodową obiektów, odsiewając wiele fałszywych alarmów wywołanych np. przez opady atmosferyczne czy poruszające się cienie. W połączeniu z kamerami termowizyjnymi o zasięgu detekcji w granicach 200–1000 metrów taka ochrona obwodowa staje się efektywna i łatwa w zarządzaniu. Wynika to z tego, że operator wspomagany algorytmami AI obsługuje zdarzenia wyłącznie z kilku kamer, które zastąpiły kilkadziesiąt kamer wizyjnych, a z których obrazów i tak nie byłby w stanie obserwować.

Kolejna możliwość AI to m.in. wizyjna detekcja nietypowych zdarzeń. System umożliwia kategoryzację zdarzeń i obiektów w czasie rzeczywistym oraz szybkie filtrowanie materiału wideo na podstawie cech charakterystycznych. Rozwiązanie jest przeznaczone dla służb pracujących w obiektach szczególnie wrażliwych, takich jak lotniska, jednostki wojskowe, zakłady penitencjarne, stadiony, dworce itp. o ograniczonym dostępie.

Kluczowe są integracja i zarządzanie systemami bezpieczeństwa za pomocą platformy integracyjnej PSIM z certyfikacją CNBOP pozwalającą na sterowanie systemami przeciwpożarowymi SIUP. Dzięki powiązaniu systemu PSIM z innymi systemami zaimplementowanymi w obiekcie, takimi jak system sygnalizacji pożarowej czy system zarządzania produkcją, z systemem CCTV, system telewizji dozorowej staje się oczami operatora, a on sam w znormalizowanym interfejsie otrzymuje do wykonania krok po kroku zadania wg ustalonych procedur – bez szkodliwej uznaniowości. Tym samym bezpieczeństwo osób i obiektu osiąga niespotykanie wysoki poziom.

 

Najważniejsze zadania w sektorze hotelowym

Barbara Podwysocka
PHH

Działalność hotelowa jest branżą szczególnie podatną na czynniki rynkowe. Wszelkie zmiany zachodzące w sytuacji społecznej i gospodarczej na rynku zarówno krajowym, jak i międzynarodowym wpływają na popyt na usługi hotelowe i turystyczne.

Po bardzo dobrym roku 2019 kolejne lata i trwająca pandemia wpłynęły negatywnie na sytuację na rynku hotelarskim. Rok 2022 przy wyciszającej się pandemii miał być okresem ponownego ożywienia w turystyce i hotelarstwie. Niestety czynniki zewnętrzne, w tym m.in. wybuch wojny na Ukrainie, spowodowały, że nasze społeczeństwo zauważa inne zagrożenia, m.in. zagrożenie cybernetyczne i informacyjne.

Obecnie w grupie Polskiego Holdingu Hotelowego bardzo duży nacisk kładziemy na ochronę przed cyberatakami i zagrożeniami informacyjnymi. Goście hotelowi chcą czuć się bezpiecznie pod względem zarówno epidemicznym, jak i fizycznym czy cybernetycznym. Chcą mieć pewność, że załoga jest przygotowana na różne scenariusze kryzysowe, i potrafi udzielić szeroko rozumianej pomocy, dbając o ochronę danych osobowych z jednoczesnym zachowaniem prywatności.

Załoga w naszych hotelach i obiektach jest odpowiednio przeszkolona i wyczulona na każde nienaturalne zachowania bądź sytuacje odbiegające od standardowych. Szybko podejmuje odpowiednie działania, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa i pamiętając jednocześnie o trwającym zagrożeniu COVID-19. Wszystko po to, aby podczas pobytu gość mógł się czuć bezpiecznie.

Dla nas, hotelarzy, wartością nadrzędną jest dbałość o to, by każdy nasz gość mógł w pełni cieszyć się z jakości usług świadczonych przez hotel bez niepotrzebnego martwienia się o względy bezpieczeństwa czy zdrowia. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni komfort i bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym w naszych obiektach.

 

Wyzwania sektora bankowego

Emil Zarzecki
mBank

Przed wybuchem wojny w Ukrainie wielu z nas nie wierzyło, że drastyczny scenariusz wojenny w Europie jest możliwy w XXI wieku. Mimo wysiłków dyplomatycznych ze strony państw Zachodu konfliktu nie udało się uniknąć, a w wyniku toczącej się wojny za naszą wschodnią granicą mapa zagrożeń dla naszego kraju zmieniła się diametralnie.

Sektor finansowy także odczuwa skutki wojny w wielu wymiarach, w tym również w obszarze bezpieczeństwa. W wyniku toczącego się konfliktu pośrednio instytucje i firmy w naszym kraju oraz ich klienci coraz częściej stają się celem ataków hakerskich. Ponadto obserwujemy znaczny wzrost oszustw z wykorzystaniem wyrafinowanych technik manipulacji, tzw. socjotechnik. Grupy przestępcze, które stoją za takimi działaniami, bardzo często wykorzystują umiejętności skutecznego oddziaływania na ludzką psychikę, posługując się różnymi technikami manipulacji.

Powtarzającymi się mechanizmami stosowanymi przy atakach socjotechnicznych jest powoływanie się na autorytet lub znajomości, wywołanie uczucia pilności tematu lub stresu u swojej ofiary, a czasem nawet jej zastraszanie. Potencjalne skutki skutecznych ataków socjotechnicznych na klientów to przede wszystkim straty finansowe, skompromitowane konta, wycieki danych, jak również możliwe straty wizerunkowe dla firmy, której ofiara jest klientem. Niemal codziennie w mediach pojawiają się informacje o wyłudzeniach metodami „na wnuczka”, „na policjanta”, „na pana z banku”.

Taki obraz dzisiejszego świata powoduje, że menedżerowie uruchamiają programy szkoleniowe dla pracowników i klientów mające na celu podniesienie świadomości zagrożeń, tzw. security awareness. Odporność na ataki socjotechniczne zależy od poziomu świadomości każdego z nas. Dlatego skuteczny program szkoleń uświadamiających o tematyce rozpoznawania i reagowania na próby ataków socjotechnicznych skierowany do szerokiego grona adresatów jest moim zdaniem niezbędny.

Zauważalny jest także wzrost klasycznych środków operacyjnych do pozyskiwania informacji. W sferze cyberbezpieczeństwa wiele przedsiębiorstw jest bardzo dobrze zabezpieczonych, ale jeśli chodzi o kwestie kontrinwigilacyjne temat ten jest często ignorowany. Na popularnych portalach aukcyjnych można kupić w przystępnych cenach środki techniki inwigilacyjnej, które stanowią bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa informacji. I ten aspekt będzie się dynamicznie rozwijał w najbliższym czasie.

 

Bezpieczeństwo gości hotelowych

Bogumił Szymanek
Axis Communications

Systemy zabezpieczeń technicznych różnych obiektów zależą od ich charakterystyki w kwestiach przeznaczenia i rodzaju prowadzonej działalności. Dobór tego typu systemów zawsze powinien być poprzedzony oceną ryzyka. Zastosowane środki bezpieczeństwa muszą być adekwatne do zagrożeń.

Szczególnie interesujące jest zapewnienie odpowiednich systemów do obiektów hotelowych. Są to miejsca z natury otwarte na gości, ale istnieje też ryzyko pojawienia się osób niepożądanych. Oczywiście należy zadbać o ogólne bezpieczeństwo obiektu, ale konieczne jest też połączenie działania wielu systemów – kamer, kontroli dostępu, systemu parkingowego, systemu rezerwacji, systemów oświetlenia i nagłośnienia. Oprócz typowych zagrożeń związanych z utratą mienia właściciel musi zapobiegać zdarzeniom, które mogą zmniejszyć wiarygodność hotelu i oceny gości. Skutki utraty wizerunku mogą być katastrofalne dla prowadzonego biznesu.

Wiele z tych potrzeb można zaspokoić za pomocą rozwiązań technicznych Axis Communications. W ramach spójnego interfejsu możliwe jest połączenie kamer i systemu kontroli dostępu, łatwo więc zarządzać dostępem do pomieszczeń i wyszukiwać zdarzenia na obrazie z kamer. Ponadto agregowane są również metadane pochodzące z kamer, takie jak rozpoznane tablice rejestracyjne, wykryte osoby czy pojazdy. Dzięki temu wyszukanie zapisu wideo konkretnego pojazdu albo osoby w ubraniu o określonej kolorystyce zajmuje kilka minut.

Kamery mogą pomagać w optymalizacji działania hotelu i przeciwdziałać zakłóceniom w pracy. Oprócz wykrywania podejrzanego zachowania osób, które np. zbyt długo przebywają w danej przestrzeni, możliwe jest automatyczne reagowanie na wiele innych zdarzeń. Obsługę dostaw na zapleczu usprawni wideodomofon z kontrolą dostępu. Za pomocą urządzeń audio lub syreny można dźwiękowo i wizualnie ostrzegać kierowców o osobach na drodze wewnętrznej. Ostrzeżemy też pieszych, jeśli przebywają w strefie ruchu pojazdów.

Blokowanie podjazdów przez zbyt długi postój może również zostać wykryte za pomocą kamery. Możliwe jest też wykrywanie zdarzeń dźwiękowych, np. krzyku czy dźwięku tłuczonego szkła.

Hotel to miejsce, gdzie liczą się estetyka i poczucie komfortu gości. Kamery Axis są dyskretne i łatwo wtopią się w architekturę obiektu. Systemy IP Audio zapewnią odpowiedni klimat muzyką w tle, jednocześnie umożliwiając przekazywanie komunikatów. Obsługa będzie też szybko poinformowana, że ktoś zbyt długo oczekuje w recepcji.

Wymienione integracje systemów Axis zwiększają bezpieczeństwo oraz komfort gości i personelu. Zachowujemy nadal dużą elastyczność i otwartość na nowe potrzeby i pomysły. Działania te przekładają się na zwiększenie zadowolenia klientów i budują renomę hotelu na rynku.

 

Monitoring w szkole

Marcin Walczuk
BCS

Dzieci to nasza przyszłość i oczko w głowie każdego rodzica. Chcielibyśmy o nie dbać i chronić je na każdym kroku, co z oczywistych względów jest niemożliwe. W przedszkolu, szkole czy po zajęciach chcemy, aby w każdej sytuacji były bezpieczne.

Placówki edukacyjne, rozumiejąc potrzeby rodziców i chcąc zapewnić swoim podopiecznym możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa, od lat wykorzystują w tym celu elektroniczne systemy zabezpieczeń. Najbardziej użyteczne będą tutaj systemy kontroli dostępu, dzięki którym ograniczamy dostęp osobom postronnym, ale też mamy kontrolę nad tym, czy uczeń jest w szkole lub kiedy ją opuścił. Drugim systemem dbającym o bezpieczeństwo podczas pobytu uczniów w szkole będzie oczywiście monitoring wizyjny. Kamery wysokiej rozdzielczości zadbają o najwyższej jakości obraz, a rejestratory – o bezpieczne przechowywanie nagrań.

W ostatnich latach główną rolę w systemach CCTV zaczęła odgrywać analiza wideo, dzięki której możemy wskazać niepożądane zachowania, których chcemy na terenie placówki unikać i odpowiednio szybko być o nich informowani. Urządzenia BCS wyposażone w szereg funkcji zaawansowanej analizy wideo będą znakomitym narzędziem podnoszącym poziom bezpieczeństwa tych, którzy są dla nas najważniejsi, naszych dzieci.

Należy też wspomnieć o funkcji identyfikacji twarzy weryfikującej, czy dane dziecko jest uprawnione do wejścia na teren szkoły, a w połączeniu ze wspomnianym wcześniej systemem kontroli dostępu zapewnia możliwość podwójnej weryfikacji na wypadek „pożyczenia” sobie karty dostępu. Funkcja liczenia osób może dać informacje statystyczne o liczbie uczniów przebywających na terenie szkoły, a także pozwoli sprawdzić, np. w przypadku alarmu pożarowego, czy na pewno wszyscy opuścili strefę zagrożenia.

Funkcje określane jako ochrona obwodowa pozwolą zabezpieczyć teren przed dostępem osób z zewnątrz, np. w godzinach wieczornych, a jednocześnie poinformują odpowiednie osoby w przypadku wyjścia uczniów z placówki w godzinach lekcyjnych. Analiza zachowań z kolei pozwoli zawczasu wykryć niepokojące zachowania, np. gromadzenie tłumu, co może zapowiadać bójkę wśród uczniów.

Dzięki wykorzystaniu możliwości nowoczesnych systemów monitoringu wizyjnego można w dodatkowy sposób zadbać o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie placówek oświaty, zarówno uczniów, jak i grona pedagogicznego.

 

Bezpieczeństwo i niezawodność

Krzysztof Mika
Hikvision Poland

Zdecydowana większość ludzi odczuła skutki pandemii, z jakimi przyszło nam żyć już od ponad dwóch lat. Jedną z branż najbardziej dotkniętych jest hotelarstwo, którego ogromne nadzieje na odbudowanie po pandemii COVID-19 zostały mocno nadszarpnięte przez wojnę w Ukrainie. Polska, jako jeden z krajów w bezpośrednim sąsiedztwie i mocno zaangażowana we wsparcie, stała się dla wielu turystów z zagranicy krajem podwyższonego ryzyka, co negatywnie wpłynęło na plany wypoczynku w naszym kraju.

Ograniczona liczba gości oznacza, iż trzeba zrobić wszystko, aby to właśnie
nasz hotel został wybrany. Jednym ze sposobów jest maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu, na co pozwala postęp technologiczny m.in. w dziedzinie telewizji dozorowej (CCTV). Systemy monitoringu wizyjnego musiały nauczyć się nie tylko patrzeć, ale także widzieć i – co najważniejsze – rozumieć to, co widzą.

Dynamiczny rozwój licznych funkcji analitycznych, jakie można obecnie zaobserwować w kamerach, umożliwia automatyczne wykrycie, przeanalizowanie zagrożeń i poinformowanie ochrony tylko w sytuacji, gdy rzeczywiście dzieje się coś, co wymaga reakcji. Obecnie spotykane rozwiązania rozróżniają pojawiającą się ludzką sylwetkę czy też pojazd od innych obiektów, minimalizując tym samym fałszywe alarmy.
Otrzymany wyraźny obraz w kolorze, także w warunkach słabego oświetlenia, gwarantuje rejestrację szczegółów. Kamery termowizyjne natomiast pozwalają z dużej odległości wykryć intruza przeskakującego przez ogrodzenie niezależnie od warunków
atmosferycznych.

Funkcja rozpoznawania twarzy zapewnia płynna analizę, czy np. w części obiektu przeznaczonej tylko dla pracowników nie znajdują się osoby nieupoważnione. Do tego dochodzą technologie znane już wcześniej, np. reakcja na wałęsające się osoby lub pozostawiony bez opieki bagaż i wiele innych. Bardzo ważna jest indywidualna analiza wymogów i cech każdego z obiektów, aby dobrane rozwiązanie spełniło swoje oczekiwania.

 

Obsługa gości hotelowych w chmurze

Daniel Kamiński
Smart-i

Większości osób wizyta w hotelu kojarzy się z szeregiem formalności oraz próbą cierpliwości. Na początku czekasz na zameldowanie. Otrzymujesz kartę dostępu, która może, ale nie musi działać z zamkiem drzwi do pokoju. W takiej sytuacji dostajesz drugą kartę i sugestię, abyś nie nosił jej z telefonem, bo się „rozkoduje”. Dodatkowa wycieczka do recepcji, gdy zapomnisz zabrać karty z pokoju. Na koniec czekasz na wymeldowanie.

Doświadczam podobnych uciążliwości, jeżdżąc po Polsce w celu odwiedzenia klientów. Ale ostatnio zacząłem stawiać na wygodę i oszczędność czasu. Szukam hoteli lub apartamentów, które umożliwiają bezobsługowe zameldowanie oraz wymeldowanie, i mogę w nich korzystać z mobilnych poświadczeń, nie martwiąc się, że zapomniałem karty.

Takich gości musi być więcej, ponieważ tego typu usługi stają się modne. Za pomocą aplikacji można dokonać rezerwacji, uzyskać poświadczenia mobilne do systemu kontroli dostępu oraz rozliczyć się za pobyt. Klient, który ma już nadane poświadczenia, będzie szukał tej samej sieci hoteli w innych lokalizacjach. Tak poprzez wygodę buduje się lojalność klienta.

Jak to jest możliwe? Główną rolę odgrywa system kontroli dostępu pracujący w chmurze i obsługujący mobilne poświadczenia. Klienci identyfikują się za pomocą swoich telefonów i dzięki temu mają zawsze karty kontroli dostępu przy sobie. Wprowadza to spore oszczędności eksploatacyjne, bo każdy klient ma swoją kartę dostępu w telefonie.

Połączenie z systemem awizacji i rezerwacji odbywa się dzięki otwartemu API. Podobnie ma się rzecz, jeśli chodzi o integrację z systemami płatności, nawet Apple Pay. Dzięki usługom chmurowym wymiana danych jest szybka i pewna. Co więcej, podobnie działa integracja kamer nagrywających obraz w chmurze.

Dzięki funkcjom centralnego zarządzania autoryzowani użytkownicy mogą przedłużać ważność poświadczeń w telefonach lub je anulować. Ponadto mogą uzyskać dostęp do wszystkich swoich kamer w różnych lokalizacjach przy użyciu tych samych danych uwierzytelniających. A gdy przydarzy się kradzież, szybko zidentyfikować, czy był to gość, czy pracownik.