Strona główna Transport i logistyka Głosy Branży – transport i logistyka

Głosy Branży – transport i logistyka

Cyfrowy obraz ciężarówki

Transport i logistyka to sektory, które od początku pandemii borykają się z ogromnymi trudnościami. Pomocne stają się rozwiązania security, co podkreślają użytkownicy systemów i ich oferenci.

Wyzwania w zapewnieniu ciągłości dostaw

Wojciech Andziak DHL Parcel
Wojciech Andziak
DHL Parcel

Dla zapewniania ciągłości łańcucha dostaw dużym wyzwaniem, i to nie tylko z powodu pandemii, jest rotacja pracowników i kierowców. Jeżeli nie zapewnimy stuprocentowej obsady kierowców, to ciągłość dostaw towarów może być zagrożona. Rotacja wiąże się również ze szkoleniami nowo zatrudnionych kierowców i pracowników magazynowych. Jeżeli nie chcemy obniżyć poziomu świadomości bezpieczeństwa, to musimy ją budować poprzez regularne szkolenia.

W ostatnim roku „oswoiliśmy” się z sytuacją pandemiczną, ale to nie znaczy, że zagrożenia nie ma. Ono jest cały czas, dlatego stosujemy się do wszelkich obostrzeń, starając się jednocześnie jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Wyzwaniem są też zagrożenia zewnętrzne pojawiające się na drogach w czasie transportu.

Wzrost kosztów ochrony fizycznej nie spowodował konieczności szukania oszczędności, może tylko przyspieszył wdrożenie wcześniej planowanych projektów. W minionym roku, mimo wszystkich trudności na rynku (dostawy, materiały, wykonawcy), w kilku obiektach udało nam się w pełni wprowadzić
automatyzację. Cały czas pracujemy nad dalszą automatyzacją naszych procesów również poprzez wdrażanie nowoczesnych systemów zabezpieczeń. Ważne jest dla nas, aby zautomatyzowane procesy nie obniżyły standardu bezpieczeństwa, a wręcz go podniosły.

Przystępując do tego projektu, najpierw musieliśmy przygotować menedżerów i pracowników na zmiany, które nastąpią, i to się udało. Automatyzacja wymaga inwestycji, ale naprawdę się opłaca.

 

Automatyzacja procesów logistycznych

Tomasz Mierzwiński Hikvision Poland
Tomasz Mierzwiński
Hikvision Poland

Dynamicznie rozwijający się rynek e-commerce oraz rosnące zapotrzebowanie na produkowane towary napędzają rozwój branży logistycznej. Aby w pełni wykorzystać ten boom, firmy logistyczne muszą maksymalnie wykorzystać swoją wydajność i przepustowość, jednocześnie śledząc i zabezpieczając wiele tysięcy zamówień i dostaw każdego dnia.

Dla współczesnego menedżera logistyki jednym z głównych wyzwań jest uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji i podglądu sytuacyjnego potrzebnych do podejmowania szybkich i świadomych decyzji.

Coraz więcej firm polega już na urządzeniach, aplikacjach, oprogramowaniu i narzędziach potrzebnych do uzyskania lepszej widoczności i kontroli operacji logistycznych. Inteligentne rozwiązania do zarządzania logistyką sprawiają, że globalny łańcuch dostaw jest bardziej zorientowany na klienta i zrównoważony. Co to oznacza? Przykładowo, automatyzując procesy logistyczne, organizacja może zwiększyć produktywność i efektywność swoich przepływów pracy, zwiększyć przejrzystość i identyfikowalność w łańcuchach dostaw oraz utrzymywać elastyczne, dynamiczne relacje z klientami.

Jedną z kluczowych technik zarządzania logistyką nowej generacji są inteligentne systemy wizyjne z ewoluującymi wciąż kamerami dozorowymi, które firmy stosują od dziesięcioleci w swoich magazynach, centrach dystrybucji czy na placach przeładunkowych. Rynek oferuje wiele różnych rozwiązań, menedżerowie logistyki mają do wyboru systemy o różnych właściwościach i w różnej cenie. Kluczowy dla nich jest dobór rozwiązania dopasowanego do ich potrzeb.

 

Projektowanie instalacji parkingowej

Robertodino Leita ZKTeco EU
Robertodino Leita
ZKTeco EU

Odpowiednia konfiguracja instalacji parkingowych zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę ze względu na postęp, jaki dokonał się w technologii systemów zabezpieczeń. W rzeczywistości rozwiązanie parkingowe zazwyczaj spełnia jedno lub więcej z trzech następujących wymagań: kontrola dostępu, rezerwacja miejsca parkingowego z płatnością, zliczanie pojazdów.

Wydajność rozwiązania zależy od wybrania określonej kombinacji wymienionych wymagań oraz zastosowanych urządzeń i oprogramowania.
Powszechnym błędem, który często popełniają projektanci, jest mylenie kontroli parkowania z kontrolą ruchu. To zdecydowanie nie jest to samo, mimo że technologia jest podobna. Ale podobna nie oznacza jednakowa. Najprostszym sposobem na zrozumienie tego zagadnienia jest zwrócenie uwagi na algorytmy Optycznego Rozpoznawania Znaków (OCR) stosowane do rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych pojazdów. Algorytmy dla strumienia wideo pochodzącego z kamery obserwującej samochód jadący z prędkością 80 km/h nie dają takiej samej skuteczności, jak dla samochodu zbliżającego się wolno. Zarówno algorytm, jak i samo urządzenie zbierające obrazy muszą być inaczej przygotowane do realizacji jednego z tych zadań i mimo że urządzenia drogowe (np. szybkie kamery, fotoradary) mogą z łatwością spełniać również funkcje kontroli parkowania, to nie są one optymalne do tego typu zastosowań od strony instalacji, a przede wszystkim jej kosztów.

Dokonując wyboru produktu, należy ocenić ich ogólną odporność i wytrzymałość na uszkodzenia. Ponadto instalatorzy powinni brać pod uwagę dostęp zasilania w tym awaryjnego potrzebnego do zasilenia jednostki sterującej i akcesoriów dodatkowych.
Nie mniej ważnym parametrem jest średni czas pracy bezawaryjnej (MCBF) podawany jako liczba cykli podniesienia i opuszczenia szlabanu, który należy dopasować do średniej dziennej liczby wjazdów lub wyjazdów.

Stosowane w rozwiązaniach parkingowych kamery LPR wywodzą się z systemów CCTV, które wyposażono w algorytmy OCR. Rozwiązania Stop&Go zazwyczaj wykorzystują kamery o małej prędkości przetwarzania, ale o wysokiej precyzji, które są dedykowane do rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów i uwierzytelniania dostępu. Zalecenia w tym przypadku odnoszą się bardziej do kombinacji przetwornik obrazu–procesor samej kamery niż zastosowanego algorytmu oraz do ograniczeń geometrycznych obiektywu. Wszystko to w celu prawidłowego uchwycenia formatu tablicy rejestracyjnej i umieszczonego na niej tekstu.

Przy wyborze rozwiązania jedna sugestia jest istotna: należy preferować modele, które zapewniają interfejs serwera internetowego zamiast dodatkowego, często kosztownego i mniej praktycznego oprogramowania. Ponieważ jednak niewiele kamer dostępnych na rynku może skojarzyć numery rejestracyjne pojazdów z rzeczywistymi profilami kierujących nimi osób, oprogramowanie takie może być potrzebne w przypadku chęci zapewnienia takiej funkcji czy innych, równie zaawansowanych. Wiążą się one z zastosowaniem dodatkowych urządzeń kontroli dostępu do podwójnego uwierzytelniania (odczyt numerów rejestracyjnych i kart RFID lub zamiennie rozpoznanie twarzy czy odczyt linii papilarnych).

Podsumowując, podczas wyboru rozwiązania należy wziąć pod uwagę opisane powyżej czynniki. Wyzwanie staje się jeszcze większe, gdy mamy do czynienia z możliwymi integracjami z systemami firm trzecich, które oferują zarządzanie płatnościami za parkowanie i rezerwacjami miejsca. Jedno jest jednak pewne – najbardziej odpowiednie wytyczne dotyczące właściwego doboru i konfiguracji rozwiązania są zawsze wynikiem prawidłowej obserwacji realiów w miejscu instalacji oraz trafnych pytań zadawanych klientom, którzy będą korzystać z owoców naszej pracy.

 

Zapewniamy pasażerom bezpieczną podróż

Anna Bartoń rzecznik prasowy, Metro Warszawskie
Anna Bartoń
rzecznik prasowy, Metro Warszawskie

Obecnie transport zbiorowy jest jedną z szybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce. Rozbudowa infrastruktury metra powoduje dynamiczny wzrost liczby obsługiwanych pasażerów. Dlatego tak ważne są kwestie zapewnienia im bezpieczeństwa. Odnosi się to do bezpieczeństwa zarówno w pociągach, jak i w obiektach stacjonarnych (perony, przejścia podziemne).

Z tego względu konieczne jest stosowanie nowoczesnych zautomatyzowanych systemów bezpieczeństwa, które mają na celu wykrywanie niebezpiecznych zdarzeń i zapobieganie im.

Jednym z najważniejszych wyzwań jest zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Stosowane rozbudowane systemy muszą zapewniać niezawodne działanie nie tylko w warunkach normalnej pracy, ale również w trakcie pożaru, który jest głównym wrogiem infrastruktury metra.

Coroczne inwestycje są działaniem koniecznym pozwalającym ulepszyć i poprawić skuteczność systemów. Ponadto ciągła konserwacja oraz testowanie poprawności ich działania pozwalają utrzymać je w pełnej sprawności, tym samym potwierdzając ich niezawodność.

Obecnie ogłoszony został przetarg na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach pierwszej i drugiej linii metra oraz STP Kabaty. Otwarcie ofert zaplanowano pod koniec stycznia tego roku.

 

Rozwiązania kompensujące skutki pandemii na lotniskach

Piotr Kiliszek Lotnisko Chopina w Warszawie
Piotr Kiliszek
Lotnisko Chopina w Warszawie

Pandemia zdemolowała pasażerski ruch lotniczy, ale piony ochrony nie zostały upoważnione do obniżania standardów. Jednym z poważniejszych zagrożeń w ochronie lotnisk jest sytuacja związana z pozostawieniem bagażu bez opieki. Oczywiście w ogromnej większości taki podejrzany bagaż to nie jest wstęp do aktu terrorystycznego.

Większość sytuacji wynika z emocji, jakie towarzyszą podróżowaniu. Mimo ich prozaiczności takie sytuacje stanowią duży problem, gdyż mogą zdezorganizować ruch pasażerski, i nie wolno ich zlekceważyć.

Służby ochrony muszą jak najszybciej powiązać pozostawiony bagaż z jego właścicielem. To duże wyzwanie zarówno dla systemów analitycznych, jak i obecnie obowiązującego systemu prawnego. Z punktu widzenia bezpieczeństwa niezwykle ważne jest ustalenie, gdzie znajduje się osoba, która wniosła taki bagaż. Jeśli opuściła teren lotniska, pozostawiając bagaż, jest to istotna przesłanka, że ryzyko związane ze zbadaniem jego zawartości znacznie wzrosło.

Innym obszarem mającym wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w porcie lotniczym jest wdrażanie rozwiązań przyspieszających prowadzenie czynności kontrolnych, które jednocześnie zwiększają ich dokładność. Wzrost ruchu pasażerskiego jest dobrym momentem na ich wprowadzanie. Rozwiązania, które minimalizują konieczność dokonywania kontroli manualnych, sprzyjają ograniczaniu rozprzestrzeniania się infekcji nie tylko w kontekście COVID-19, ale i innych czynników chorobotwórczych.

Port lotniczy jest szczególnym miejscem pod względem tego typu ryzyka. Stanowisko operatora kontroli bezpieczeństwa, który ma bezpośredni kontakt z wieloma pasażerami, może być centrum infekcji. Ponadto rozwiązania takie wpisują się w trend uszczelniania nielegalnego transferu pieniędzy i dóbr o bardzo wysokiej wartości czy wnoszenia przedmiotów zabronionych do strefy zastrzeżonej portu lotniczego.

 

Dopasowanie technologii do oczekiwań klientów

Damian Dopiera C&C Partners
Damian Dopiera
C&C Partners

Od wielu lat obserwujemy dynamiczny rozwój branży transportowej. Liczne inwestycje w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury drogowej, kolejowej i tunelowej pokazują, jak wiele udało się już zrealizować, a także jak długa droga jeszcze przed nami. Wraz z postępem inwestycyjnym obserwujemy coraz większe zaangażowanie inwestorów w nadzorze nad sposobem i jakością realizowanych inwestycji.

Inwestycje transportowe mają charakter krytyczny, co oznacza, że bezpieczeństwo użytkowników, podróżnych powinno być na jak najwyższym poziomie.
Jako producent i dostawca systemów zabezpieczeń dostrzegamy coraz wyżej postawioną poprzeczkę technologiczną w zakresie systemów bezpieczeństwa, w tym systemu transmisji, telewizji dozorowej, komunikacji i SOS. Pojawiające się wytyczne, instrukcje i wewnętrze regulacje inwestorów ułatwiają nam dopasowanie technologii do oczekiwań technicznych, a co za tym idzie – standaryzacji rozwiązań. Zauważalnym trendem rynkowym jest stosowanie nadrzędnych systemów integrujących. Obrany klucz doboru i stosowania produktów z pewnością umożliwi integrację oraz połączenie informacji płynących z różnych systemów w jednym nadrzędnym – klasy PSIM+.

Zmiany na rynku pracy, rosnące koszty oraz brak wykwalifikowanej kadry stanowią kolejne wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć kadry zarządzające. Dlatego optymalizacja procesów, standaryzacja stosowanych rozwiązań, a w konsekwencji przeniesienie zarządzania podsystemami do nadrzędnej platformy PSIM+ staje się koniecznością. Jako dostawca systemu PSIM+ oraz systemów zabezpieczeń staramy się już teraz pokazywać zalety i możliwości platformy PSIM+. Korzystamy z doświadczeń i obserwujemy korzyści płynące z wdrożeń systemów integracyjnych i wizualizujących zrealizowanych zarówno w Polsce, jak i całej Europie.

Poruszając się w sferze transportu i logistyki, na pewno należy zwrócić uwagę na łańcuchy dostaw, dostępność, a raczej jej brak w zakresie wielu komponentów i produktów. Z tym wyzwaniem musi się dziś zmierzyć każdy z producentów i dostawców. Dlatego umiejętne przewidywanie, wcześniejsze planowanie czy odpowiednie balansowanie w dostawach produktów będzie miało wpływ na realizację wielu projektów. Należy traktować ten problem jako kluczowy, który w konsekwencji będzie przekładał się na terminowość i zakres realizowanych inwestycji. Przed nami wzmożony okres pracy nad odpowiednim zarządzaniem procesami logistyki i dostaw produktów!

 

Oświetlenie wpływa na bezpieczeństwo

Jakub Dybalski rzecznik prasowy, ZDM Warszawa
Jakub Dybalski
rzecznik prasowy, ZDM Warszawa

Nasza uwaga, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, skupia się przede wszystkim na przejściach dla pieszych, a w takich miejscach ten cel osiąga się raczej prostymi środkami infrastrukturalnymi. Dużo lepszy efekt da zwykłe skrócenie przejścia czy jego odpowiednie oświetlenie niż efektowne rozwiązania technologiczne oparte na sensorach, kamerach i migających światłach.

W Warszawie jest jednak realizowana unikatowa inwestycja, o której warto wspomnieć. W tym roku mamy zamiar wymienić wszystkie oprawy oświetleniowe na latarniach na podlegających nam ulicach na nowe oprawy w technologii LED. Zostały zaprojektowane specjalnie dla nas i otrzymały nazwę SAVA. Zastąpią stare, liczące sobie czasem kilka dekad oprawy sodowe. W sumie dotyczy to 38 414 lamp w całej Warszawie. Wymiana, rozpisana etapami na najbliższy rok, powinna już trwać, gdy czytają państwo te słowa.

To bardzo duża zmiana. Oznacza olbrzymią oszczędność dla miasta, bo takie oprawy zużywają trzykrotnie mniej energii niż standardowe oprawy sodowe. Przy niekontrolowanych podwyżkach cen prądu inwestycja powinna się zwrócić w półtora roku. Oprawy zostały zaprojektowane przez firmę LUG Light Factory w sposób maksymalnie ułatwiający obsługę, mają budowę modułową pozwalającą na ewentualną wymianę zepsutego elementu w ciągu kilku minut. Koszty konserwacji to kolejne oszczędności.

W kontekście bezpieczeństwa na drogach kluczowa jest jednak możliwość łatwego i bardzo dokładnego ustawienia strumienia światła. Stare latarnie bywają na tyle niewydolne, że fraza „najciemniej pod latarnią” czasem nie jest wyłącznie metaforą. Oprawy SAVA pozwolą na odpowiednie ustawienie światła pod kątem barwy i natężenia, a także ukierunkowanie go w taki sposób, by latarnia oświetlała jezdnię i chodnik, a nie okna pobliskich mieszkań.
To największa taka wymiana w Polsce. W Europie inwestycje w tej skali są nieliczne. W ostatnich latach przeprowadziły je Madryt, Manchester i Wiedeń.

 

Problemy z przedłużającą się pandemią

Andrzej Żochowski ekspert ds. bezpieczeństwa logistyki
Andrzej Żochowski
ekspert ds. bezpieczeństwa logistyki

Miniony rok pokazał, że funkcjonowanie łańcucha dostaw w warunkach pandemii COVID-19 bardzo się zmieniło. Będzie to miało znaczący wpływ na tegoroczne wyzwania dla bezpieczeństwa logistyki. W Centrach Logistycznych w dalszym ciągu problemem będą wewnętrzne kradzieże dokonywane przez pracowników zatrudnionych w magazynach. Z analiz wynika, że najczęściej amatorami cudzej własności są tzw. pracownicy czasowi, cudzoziemcy zatrudniani przez Agencje Pracy Tymczasowej.

Czynnikiem, który motywuje do negatywnych zachowań, jest poczucie bezkarności: Jestem cudzoziemcem, pracuję w Polsce okresowo, lokalne organy ścigania będą miały kłopot z ustaleniem mojej tożsamości i miejsca pobytu, zwłaszcza po wyjeździe do swojego kraju.

Kolejny problem jest związany z przemocą wśród pracowników (m.in. wzajemne obrażanie, pobicia, kradzieże przedmiotów osobistych lub pieniędzy). Dotychczasowa analiza pokazała, że większość z nich ma miejsce pomiędzy pracownikami „czasowymi” pochodzącymi spoza Polski. Obserwacja tych zjawisk pokazuje, że ich źródłem jest i będzie funkcjonowanie firm w warunkach przedłużającej się pandemii, a praca jest miejscem do odreagowania stresu.

Przechodząc do problemów innych uczestników łańcucha dostaw, firm kurierskich – tu także na podstawie analizy incydentów bezpieczeństwa należy liczyć się z dalszym wzrostem przestępstw związanych ze wzrostem powszechności fałszywych „usług zdalnych” świadczonych przez oszustów podszywających się pod klientów firm logistycznych i kurierskich. Są to m.in. dostawcy usług telekomunikacyjnych (zawieranie umów na zakup i użytkowanie telefonów komórkowych) dostarczanych przez firmy logistyczne i kurierskie, które pośredniczą w dostarczaniu takich usług i towarów. Podobne problemy będą dotyczyć doręczania „umów bankowych” na zawieranie pożyczek.

Co ponadto? Oszuści będą też kontynuowali wysyłanie fałszywych informacji mailowych do odbiorców z nieprawdziwych adresów firm logistycznych lub kurierskich z informacją, że idzie do pana przesyłka o numerze… i aby ją otrzymać, należy dopłacić określoną kwotę. Część odbiorców traktuje te informacje jako wiarygodne i dokonuje opłaty. Inny przykład – wysyłanie informacji mailowej z ofertą pracy, np. w charakterze kuriera: propozycja bardzo dobrych zarobków ok. 5000 tys. zł netto i informacja: Jeżeli jesteś zainteresowany rekrutacją, podaj termin spotkania oraz prześlij skan obustronny dowodu osobistego. Po przesłaniu oszuści wykorzystują dane osoby do wyłudzania usług telekomunikacyjnych i bankowych.

 

Usprawnienie procesów i optymalizacja działalności

Bogumił Szymanek Axis Communications
Bogumił Szymanek
Axis Communications

Skuteczna logistyka to nie tylko terminowe dostarczanie towarów z punktu A do punktu B. Chodzi również o to, aby właściwe towary docierały do właściwego miejsca przeznaczenia, bez żadnych incydentów czy pomyłek. Rozwiązania Axis zabezpieczają towary i infrastrukturę, a zintegrowana technologia dostarcza cennych informacji biznesowych do sprawniejszego zarządzania i zwiększania efektywności operacyjnej.

W ramach obszarów zainteresowania naszych klientów z tego sektora najczęściej skupiamy się na proaktywnej kontroli obiektów i miejsc, w których towary są przechowywane. Rozwiązania sieciowe firmy Axis zapewniają pełne pokrycie terenu, a wbudowane oprogramowanie analityczne przenosi ochronę na wyższy poziom automatyzacji. Dzięki wykorzystaniu kamer i systemów analityki wizyjnej do detekcji włamań można wykrywać sprawców i podejrzane zachowania na wczesnym etapie ich ataku oraz aktywować środki zaradcze w celu odstraszenia intruzów i zminimalizowania skutków.

Wraz z rozwojem autorskich procesorów Axis wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji doświadczamy obecnie znacznego wzrostu możliwości analitycznych zaimplementowanych bezpośrednio w kamerach. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczanie dużych obiektów przy zastosowaniu optymalnej liczby urządzeń i ograniczeniu innych kosztownych zasobów. Skuteczna ochrona obwodowa połączona z systemami kontroli dostępu pozwala wpuścić uprawnione osoby we właściwym czasie. Usprawnieniem jest również zdalne zarządzanie ruchem dostaw przez bramy i doki załadunkowe za pomocą zautomatyzowanych systemów kontroli pojazdów.

Oprócz klasycznych celów bezpieczeństwa przedsiębiorstwa oczekują usprawnienia procesów i optymalizacji działalności. Kluczowa staje się zatem możliwość integracji informacji o statusach zamówień, dostępności w magazynach i na placach przeładunkowych z udokumentowanym materiałem wideo o wysokiej jakości.

Efektywne monitorowanie towarów i procesów wspomaga przebieg przejrzystego przepływu towarów. Możliwa staje się więc weryfikacja, co dokładnie stało się z każdą sztuką towaru, za którą firma odpowiada. Daje to konkretne korzyści w postaci poprawy jakości i przyspieszenia obsługi klientów, a także redukcji strat i kosztów.

 

Systemy zabezpieczeń usprawniają transport

Marcin Walczuk BCS
Marcin Walczuk
BCS

Transport ludzi i towarów odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu naszego świata. Codziennie miliony osób korzystają ze środków transportu publicznego. Jego zadaniem nie jest jedynie przewiezienie pasażera z punktu A do B, ale również, a może przede wszystkim, zrobienie tego w sposób bezpieczny – zwłaszcza teraz, w czasach pandemii.

Nad bezpieczeństwem podróżnych czuwają systemy monitoringu wizyjnego montowane w pojazdach transportu publicznego. Wprawdzie nie uchronią one pojazdu przed wypadkiem, ale zwiększają poczucie bezpieczeństwa pasażerów. Dzięki nim służby odpowiadające za bezpieczeństwo otrzymują sprawne narzędzie, by interweniować w sytuacjach zagrożenia. Nagrania ze zdarzeń mogą natomiast pomóc w identyfikacji napastników i ułatwić ich zatrzymanie.

W ofercie marki BCS znajdują się zarówno rejestratory mobilne projektowane z myślą o pracy w warunkach występujących w środkach transportu, jak i kamery. Ze względu na łatwy do nich dostęp (mniejsza wysokość montażu) muszą być odpowiednio zabezpieczone przed aktami wandalizmu, dlatego są wyposażane w metalową obudowę oraz klosz o zwiększonej odporności na stłuczenie. W szczególnych przypadkach można się zdecydować na kamery typu pinhole, które zupełnie „znikną” z wnętrza pojazdu.

Transport publiczny to nie tylko pojazdy przewożące podróżnych, to również stacje kolejowe, dworce autobusowe, lotniska, które muszą przystosować się do nowych pandemicznych realiów. Aby zminimalizować ryzyko zakażeń, z pomocą przychodzi technologia zaimplementowana w systemach telewizji dozorowej. Kamery termowizyjne, kamery do zliczania osób oraz wszelkiego typu rozwiązania inteligentnej analizy obrazu pozwolą wyodrębnić potencjalnie niebezpieczne zdarzenia. Czy dotyczy to zagrożeń związanych ze zdrowiem pasażerów, czy takich jak nieuprawnione naruszenie strefy lub pozostawienie przedmiotu na dłuższy czas bez opieki – urządzenia wyposażone w algorytmy sztucznej inteligencji będą w stanie szybciej takie zagrożenie zidentyfikować i wywołać odpowiednią reakcję alarmową.

Połączenie pracy systemów znajdujących się w obiektach stacjonarnych z tymi umieszczonymi w pojazdach daje pasażerom poczucie bezpieczeństwa od momentu wejścia na stację i przez cały czas podróży, aż do momentu opuszczenia budynku stacji. Przynosi także wymierne korzyści firmom transportowym. Pasażer, który czuje się bezpiecznie, chętniej będzie korzystał z usług danego przewoźnika.