Strona główna Rozległe i rozproszone Grzegorz Ćwiek – dobrze zaplanowana i nieprzerwana ewolucja

Grzegorz Ćwiek – dobrze zaplanowana i nieprzerwana ewolucja

Mariusz Kucharski, A&S Polska: Spotykamy się każdego roku jesienią i dyskutujemy o sprawach ważnych dla firmy Schrack Seconet i całego rynku systemów bezpieczeństwa w Polsce. Mamy za sobą trzy kwartały tego roku, przed nami chyba najważniejszy okres w roku. O czym, z Pana perspektywy, warto poinformować czytelników A&S Polska?

Grzegorz Ćwiek, prezes Schrack Seconet Polska: Przede wszystkim dziękuję, że A&S nie zapomina o nas i rzeczywiście wnikliwie przygląda się naszej działalności w Polsce. To prawda, jesień jest doskonałą porą na tego typu rozmowy. Właśnie na przełomie września i października w takich firmach, jak nasza – w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym – podejmujemy najważniejsze decyzje, identyfikujemy wyzwania i planujemy przyszłość – tę bliższą i tę dalszą.
Spraw, które się dzieją wokół nas na rynku oraz wewnątrz firmy, jest wiele i z przyjemnością podzielę się z Czytelnikami A&S naszymi spostrzeżeniami oraz planami na przyszłość, a tych zawsze jest dużo. Jak zwykle wszelkie zmiany i nowości, które przedstawiamy, mają charakter ewolucyjny – czy to w sferze produktów i usług, czy w obszarze organizacyjnym. Jesteśmy pod tym względem chyba najbardziej stabilną firmą w naszej branży i taki charakter funkcjonowania jest wpisany w naszą misję i wizję. Z przyjemnością opowiem o kwestiach najważniejszych.

Wielkimi krokami zbliża się nasza flagowa impreza: Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Schrack Seconet i Partnerzy. W tym roku spodziewamy się zdecydowanie rekordowej frekwencji. Wydarzenie to każdego roku przyciąga nowych specjalistów chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa – zarówno po stronie projektantów, jak i wykonawców oraz – co ważne – samych użytkowników i właścicieli obiektów, które są chronione przez nasze urządzenia i produkty naszych Partnerów. W tym roku postanowiliśmy znowu nieco zmienić formułę tego spotkania.

Chociaż zmiany będą pozornie niewielkie, powinny przynieść znaczne korzyści odwiedzającym nas gościom. Po pierwsze jako wsparcie merytoryczne dołączą do nas eksperci ubezpieczeniowi i rzeczoznawcy SITP. Przybędą zatem dwie dodatkowe sale warsztatowe, a pokaz integracji zostanie wzbogacony o komentarze najbardziej znanych i cenionych ekspertów z tych obszarów. Ponadto w reakcji na prośby uczestników naszych „jachrankowych” wydarzeń na koniec każdego z dwóch dni wszyscy Partnerzy Merytoryczni i Technologiczni będą prowadzili otwartą sesję pytań i odpowiedzi. Z pewnością w jeszcze większym stopniu umożliwi to integrację całego środowiska wokół niezwykle ważnych dla branży tematów.

Naszym celem jest wywołanie dyskusji i wspieranie komunikacji między uczestnikami naszych spotkań. W polskim prawie jest zbyt wiele niejasności, wytyczne mają zbyt wiele luk. Pragniemy, by organizowane przez nas imprezy edukacyjne ułatwiały konsolidację środowiska, wypracowywanie wspólnych praktyk – tak szczególnie ważnych na rynku systemów bezpieczeństwa.

Rzeczywiście, impreza ta stanowi ważny punkt w harmonogramie spotkań branżowych. Każdego roku obserwujemy szereg udoskonaleń w sposobie realizacji tego przedsięwzięcia. Czy w zakresie prezentowanych urządzeń i systemów także należy spodziewać się zmian i nowości?

W obszarze urządzeń prezentowanych w Jachrance staramy się także łączyć teraźniejszość z przyszłością. Zarówno nasze zespoły techniczne, jak i nasi koledzy i koleżanki z firm partnerskich starają się pokazać rozwiązania z jednej strony najbardziej innowacyjne, z drugiej – już sprawdzone. Naszą przewagą jest to, że wszystkie prezentowane przez nas urządzenia są wcześniej sprawdzane pod kątem kompatybilności połączeń, jakości i ciągłości wymiany informacji oraz niezawodności działania. Odwiedzający nas goście mogą być pewni, że jeżeli jakiekolwiek urządzenia i systemy są prezentowane podczas naszych pokazów, ich integracja została wykonana i dokładnie sprawdzona. To dość unikalny przykład współpracy firm z różnych, choć pokrewnych, branż, regionów Europy lub świata. Bywa, że budowę systemów zintegrowanych realizujemy z Partnerem, który w innym obszarze jest naszym konkurentem. Jesteśmy przy tym orędownikami standaryzowania pewnych działań wdrożeniowych i odbiorowych w dziedzinie integracji systemów zabezpieczeń i tym próbujemy zarażać innych.

Mając jedenastu Partnerów, o działaniu urządzeń i systemów oraz zasadach integracji będziemy mówili w trzynastu salach warsztatowych! Nie sposób wymienić wszystkich nowości, ale wiem, że każdy prelegent będzie chciał zaprezentować najnowsze funkcje swoich systemów i praktyczne możliwości ich zastosowania w obiektach budowlanych. Schrack Seconet pokaże cały przekrój produktowy swojej oferty: system SAP (kolejna odsłona Integrala IP) wraz z integratorem urządzeń przeciwpożarowych (SIS-FIRE), dźwiękowy system ostrzegawczy (APS-APROSYS) oraz system komunikacji szpitalnej (VISOCALL IP). Ważnymi elementami prezentacji będą także czujki specjalne (system zasysający ASD oraz liniowa czujka temperatury Listec).
Nowością w sposobie prowadzenia pokazów zadziałania urządzeń będzie nasza „matryca integracji” – narzędzie organizacyjne, które od wielu już lat współtworzymy wraz z naszymi Partnerami Technicznymi i Merytorycznymi. To zestaw wskazówek służący lepszemu zrozumieniu interakcji między różnymi systemami. Jestem ciekaw, jak zostanie ona przyjęta przez szersze środowisko.

Schrack Seconet jest znany na rynku z eksperymentowania. To właśnie Schrack po raz pierwszy wprowadził na rynek wiele nowatorskich rozwiązań technicznych, stoi za wieloma przełomowymi pomysłami w zakresie zarówno produktów, jak i organizacji czy marketingu w naszej branży. Na rynku już od kilku miesięcy mówi się o tych już dokonanych, ale i planowanych zmianach w organizacji Schrack Seconet Polska.

Jesteśmy ważnym partnerem dla wielu firm w Polsce – naszych bliższych i dalszych współpracowników, klientów. To z nimi rozwijamy naszą działalność. Nasi interesariusze wystawiają nam najlepsze oceny za produkty, a nasz zespół jest uznawany przez wielu z nich za najlepiej zorganizowany mechanizm w branży. Jako pierwsi i dotychczas jedyni na rynku systemów sygnalizacji pożarowej stworzyliśmy wzorowo działającą formułę dystrybucji produktów i usług opartą na Autoryzowanych Partnerach, z jasnymi i dobrze opisanymi zasadami współpracy. W 2019 r. dokonaliśmy kolejnej modyfikacji tego modelu oraz udoskonaliliśmy system certyfikacji. Nowe możliwości podejmowania pracy z nami na rynku mają dzisiaj Partnerzy Pre-Autoryzowani, otrzymujący od nas duży kredyt zaufania na starcie, ale posiadający wiele obowiązków jakościowych i organizacyjnych wobec nas i użytkowników końcowych. W tym roku przeprowadziliśmy proces recertyfikacji ponad 700 wdrożeniowców-programistów, a każdego roku szkolimy łącznie ponad 3500 osób – projektantów, instalatorów, wykonawców, użytkowników.

Mimo że jesteśmy spółką-córką Schrack Seconet AG, w przeciwieństwie do wielu innych przedstawicielstw firm zagranicznych w Polsce mamy dużą autonomię w działaniu i pełne zaufanie naszej spółki-matki. Dzięki temu możemy realizować i pionierskie, i czasem zwariowane pomysły, które z kolei od wielu już lat przynoszą nam wiele radości i satysfakcji. Nasza kreatywność jest przez rynek nagradzana ciągłym wzrostem zainteresowania naszymi produktami oraz napływającymi niemal codziennie zgłoszeniami chęci dołączenia do naszego zespołu. A zespół jest doskonały! Rozwija się nieustannie i dzisiaj możemy pochwalić się wieloma wybitnymi postaciami, specjalistami doskonale znanymi i szanowanymi w branży. Każdego roku notujemy też wzrost sprzedaży, bieżący zapowiada się pod tym względem znowu doskonale.

Największą zmianą w organizacji firmy w 2020 r. będzie jednak (i tu pewnie zaskoczę wielu czytelników) zmiana na stanowisku prezesa Zarządu. Taką decyzję podjąłem już wczesną wiosną tego roku i aktualnie wdrażamy program mojej sukcesji.

To duże zaskoczenie i dla naszej redakcji, i na pewno dla Czytelników A&S Polska. Proszę koniecznie przedstawić więcej szczegółów – to bardzo ważna informacja. Czy zdradzi Pan swoje plany na przyszłość?

Tak się domyślam, dlatego też – zgodnie z planem – od miesiąca realizujemy program stopniowego powiadamiania rynku o mojej sukcesji. Z informacją tą docieramy już do naszych klientów, partnerów oraz innych interesariuszy, do których wiadomość ta wcześniej nie dotarła. Przekaz ten jest bardzo ważny, bo… niczego nie zmienia. Może zabrzmiało to nieco żartobliwie, ale ponieważ moja rezygnacja z funkcji prezesa Zarządu odbywa się zgodnie z długo przygotowywanym planem oraz przy pełnej zgodzie i współpracy z naszym zespołem w Polsce oraz kolegami w Wiedniu – jest to doskonały przykład realizacji naszej misji i wizji, o której mówiłem wcześniej. Cechuje nas stabilność emocji, przekonań, celów i wartości. Dlatego także o fakcie tym powiadamiam Państwa osobiście już na rok przed zakończeniem mojej misji, którą (mam nadzieję) z powodzeniem realizuję od trzynastu już lat, będąc jednocześnie zaangażowany w sprawy firmy Schrack od ponad dwudziestu jeden lat.

Nowy prezes Zarządu, którego powołamy latem przyszłego roku, będzie kontynuował politykę i filozofię działania firmy, której byłem (wraz z całym zespołem i moimi poprzednikami) twórcą i realizatorem. Będzie z pewnością kontynuował doskonałe, wieloletnie relacje z rynkiem i nawiązywał nowe w duchu ciągłości idei, jakie nam przyświecają od ponad trzydziestu lat działalności w Polsce.

Jestem dzisiaj zaangażowany w proces sukcesji, wyboru kandydatów i za cały ten program odpowiadam. Moim celem jest nie tylko wspieranie firmy aż do momentu mojego odejścia z funkcji Prezesa Zarządu, ale także uczestniczenie w dalszym jej rozwoju, choć już nie w sposób bezpośredni.

Opuszczę w 2020 r. fotel prezesa, by zająć się poszukiwaniem nowych i ciekawych technologii i wiedzy oraz śledzić światowe rozwiązania w dziedzinach, którymi firma Schrack Seconet mogłaby być zainteresowana w przyszłości. Dotyczy to zarówno Polski, jak i rynków międzynarodowych. Moja działalność będzie zatem uwzględniała współpracę ze Schrack Seconet w Polsce i Schrack Seconet AG na świecie. Jestem także przekonany, że w jakimś zakresie pozostanę w kontakcie z czytelnikami A&S Polska i będę mógł przekazać Państwu kolejne, ciekawe wiadomości…

Czekamy na dobre wieści i życzymy dalszych sukcesów.