Strona główna Handel HikCentral dla sieci handlowych

HikCentral dla sieci handlowych

Armen Moska


Zarządzanie siecią handlową jest w dzisiejszych czasach zadaniem niełatwym. Współpracując od lat z największymi sklepami w Polsce, często bywam zaskoczony mnogością wyzwań, jakim trzeba stawić czoło – zmieniającym się trendom, warunkom gospodarczym, a ostatnio pandemii, wojnie i załamaniom globalnych łańcuchów dostaw. To doprawdy syzyfowa praca, tym bardziej że stopień trudności kolejnych wyzwań ma zdecydowaną tendencję do wzrostu w tempie geometrycznym.

Niełatwym zadaniem jest zapobieganie stratom i kradzieżom przy jednoczesnym dbaniu o fantastyczne wrażenia zakupowe klientów czy sprawianiu, by załodze pracowało się przyjemniej i efektywniej. W związku z tym, że wyzwania naszych klientów stają się poniekąd również naszymi, w Hikvision staramy się precyzyjnie definiować problemy i jednocześnie szukać dla nich jak najefektywniejszych rozwiązań. Prześledźmy więc kluczowe wyzwania technologiczne dla handlu detalicznego i zastanówmy się, jak można na nie odpowiedzieć.

Z punktu widzenia menedżerów zarządzających kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie obiektów sklepowych i logistycznych oraz zapobieganie stratom. Z pewnością też zauważają, że systemy zabezpieczeń ewoluują w szybkim tempie i trzeba śledzić na bieżąco najnowsze rozwiązania wykorzystujące zdobycze nowych technologii. W zakresie detekcji intruza nic nie zastąpi starych poczciwych czujek PIR i kontaktronów, aczkolwiek dzisiaj warto zoptymalizować ten obszar działania i rozważyć zastosowanie zaawansowanych systemów detekcji wideo bazujących na algorytmach VCA, które zoptymalizują i zautomatyzują proces ochrony.

Obsługę i zabezpieczenie linii kas wesprze weryfikacja transakcji kasowych wspomagana analityką wideo w postaci nakładki na systemy POS. W ten sposób sprawdzimy zgodność transakcji z rzeczywistym przepływem produktów oraz przeanalizujemy konkretne elementy pod kątem produktowym i specyficznych operacji, takich jak storna.

W procesach dotyczących bezpieczeństwa decydująca jest szybka i właściwie przekierowana informacja o zdarzeniu. Najlepsze systemy niewiele pomogą, jeśli nie będzie docierała na czas do odpowiednich osób/komórek. Stąd niezwykle istotną rolę spełnia scentralizowana platforma do zarządzania sygnałami alarmowymi, która na bazie predefiniowanych scenariuszy bezpośrednio prześle informacje i odpowiednio zareaguje na niepożądane zdarzenia.

Równie ważne w tym zakresie jest zabezpieczenie magazynów i centrów logistycznych. W tego typu obiektach do niewątpliwie kluczowych należą zagrożenia związane z intruzami i wybuchem pożaru. Można im zapobiec w sposób kompleksowy, stosując kamery termowizyjne, które na bazie zaawansowanych algorytmów wykryją zarówno podejrzanie wyższą temperaturę, jak i potencjalnych intruzów.

Z punktu widzenia sieci handlowych istotne znaczenie ma możliwość centralnego zarządzania systemami zabezpieczeń i monitorowania. Tu z pomocą przyjdą inteligentne ściany wideo, na których można śledzić to, co dzieje się w poszczególnych obiektach, a także zarządzać konkretnymi alertami.

Kolejnym wyzwaniem dla zarządców sklepów, tym istotniejszym, że dotyczy kluczowego obszaru działania, czyli sprzedaży, jest analiza zachowania klientów. W tym zakresie warto wspomnieć o trzech funkcjach, które mogą dostarczyć informacji interesujących z biznesowego punktu widzenia. Pierwszą jest liczenie klientów.

To funkcja przydatna dla wybranych grup sklepów, w których liczba odwiedzających nie zawsze przekłada się na zrealizowane zakupy, jednak dla tych właśnie sieci dane o przepływie potencjalnych klientów wydają się być kluczową informacją. Tu z pomocą przyjdą kamery uzbrojone w algorytmy Deep Learning, które dostarczą wiarygodnych i rzetelnych danych o potencjale sprzedażowym placówki.

Gdy już wiemy, ilu potencjalnych klientów odwiedza sklep, warto również zdefiniować strefy, po których się poruszają, i stworzyć dokładne mapy pomocne w zidentyfikowaniu preferencji odwiedzających w zakresie najchętniej wybieranych tras. To wartościowa informacja przy planowaniu rozmieszczania poszczególnych produktów na półkach. Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie są kamery typu fish-eye, które nie tylko rejestrują obraz panoramiczny w wysokiej rozdzielczości, ale także rozpoznając warunki cieplne w poszczególnych obszarach sklepu, tworzą zaawansowane heatmapy.

Kolejnym aspektem są doświadczenia zakupowe klientów, które w dużej mierze bazują na komforcie realizacji procesu zakupowego. W tym przypadku czas oczekiwania w kolejce to jeden z głównych czynników customer experience. Z kolejkami przed kasami można sobie poradzić, wykorzystując do tego celu specjalistyczne kamery monitorujące w czasie rzeczywistym klientów, a w przypadku przekroczenia zdefiniowanej liczby osób w kolejce wygenerują alert z odpowiednią informacją.

Mamy więc zabezpieczone placówki i zebrane najistotniejsze informacje o klientach w naszych sklepach wraz z dokładną analizą ich zachowania. W jaki jednak sposób „spieniężyć” te dane, jak przekuć je na konkretne efekty sprzedażowe?

Najprostszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie systemów Digital Signage. To uniwersalne rozwiązanie sprawdzi się zarówno w klasycznych supermarketach, w sklepach typu convenience, jak i na stacjach paliw czy w restauracjach. Nie od dziś wiadomo, że właściwie dobrany kontent potrafi czynić sprzedażowe cuda. Odpowiednio rozmieszczone ekrany z atrakcyjnie wyeksponowaną ofertą mogą znacząco zwiększyć wartość koszyka zakupowego.

Podsumowując, kluczowymi aspektami zastosowań technologii w najważniejszych obszarach zarządczych dla sieci handlowych są:

  • inteligentne systemy zabezpieczeń i zapobiegania stratom,
  • aktywny i stargetowany marketing, procesy sprzedażowe i zwiększanie koszyka zakupowego.

Należałoby jeszcze dodać optymalizację procesów, zarządzanie danymi oraz usieciowienie i łatwość zarządzania infrastrukturą IT.

Wszystkie powyższe czynniki wydają się krytyczne z punktu widzenia zarządzania biznesem, żadnego z nich pominąć nie można. Dzisiaj, przy tak dużej liczbie wyzwań i mnogości kluczowych obszarów zarządczych, nie da się prowadzić skutecznej polityki sprzedażowej bez odpowiednich, zaawansowanych narzędzi, które nie tylko dostarczą danych, ale także będą potrafiły nimi zarządzać, archiwizować je w jednym miejscu, weryfikować i aktywować określone scenariusze.

Tego typu narzędzi jest dziś dużo na rynku, większość pod wieloczłonowymi, anglojęzycznymi nazwami i trudnymi do rozszyfrowania skrótami. Niewiele jest jednak narzędzi prostych, w sposób kompleksowy odpowiadających na potrzeby handlu detalicznego w całościowej formie, a przy tym integrujących w jednym miejscu wiele różnych obszarów.

Jednym z takich rozwiązań jest platforma HikCentral wraz z całą gamą urządzeń wspierających różne obszary zarządzania procesowego w handlu.

W Hikvision staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych klientów, a zastosowanie HikCentral znacząco ułatwia projektowanie kompleksowych rozwiązań dostosowanych do specyfiki działania sieci handlowych. Dzięki naszej platformie całość procesów sklepowych jest nadzorowana z poziomu centralnego rozwiązania sterującego działaniem wszystkich urządzeń podłączonych do systemu.

Czy wyobrażamy dziś sobie choć jeden dzień bez smartfona? HikCentral to taki właśnie smartfon, tyle że dla sieci handlowych.

Hikvision Poland
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
info.pl@hikvision.com
https://www.hikvision.com/europe/