Strona główna Bezpieczeństwo biznesu IEC 62368-1 – nowa norma bezpieczeństwa

IEC 62368-1 – nowa norma bezpieczeństwa

Już 20 grudnia 2020 r. zacznie obowiązywać nowa norma dotycząca bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych zasilanych napięciem do 600 V – IEC 62368-1. Norma ta zastąpi obowiązujące od 10 lat dotychczasowe regulacje EN 60950 i EN 60065 oraz zmieni przepisy zawarte w dyrektywach: niskonapięciowej LVD oraz radiowej RED.

Nowa norma dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych i elektronicznych urządzeń audio, wideo, informatycznych i telekomunikacyjnych oraz maszyn biurowych, zasilanych napięciem do 600 V (znamionowe napięcie 400/690 V). Zatem chodzi nie tylko o wskazane w tytule urządzenia elektryczne i elektroniczne, ale także o elementy i podzespoły do nich przeznaczone. Zakres stosowania normy IEC 62368-1 dotyczy również zewnętrznych systemów zasilających, wykorzystywanych w objętej normą grupie urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz używanych z nimi akcesoriów.

Jak informuje przedstawiciel Aritech, Jarosław Gibas – W naszej branży przyjęte zmiany będą miały wpływ na wszystkie urządzenia zasilane napięciem 230 V, czyli w praktyce z zasilaczem, jak również na produkty wykorzystujące technologie radiowe, np. czytniki kart, urządzenia GSM oraz czujki bezprzewodowe.

Norma IEC 62638-1 ma także odniesienie do bezpieczeństwa urządzeń stosowanych w systemach IoT. Natomiast ciekawym ograniczeniem jej zastosowania jest praca urządzeń na wysokości do 2000 m.

Co się zmienia? Oto niektóre z głównych zmian zastosowanych w nowym standardzie:

  • dodanie wymagań dla sprzętu zewnętrznego
  • nowe wymogi dotyczące promieniowania optycznego
  • dodanie wymagań dla płynów izolacyjnych
  • dodanie wymagań dotyczących komórek roboczych
  • dodanie wymagań dla bezprzewodowych nadajników mocy
  • dodanie wymagań dla w pełni izolowanego drutu nawojowego (FIW)
  • alternatywna metoda określania górnych, dolnych i bocznych otworów w obudowach przeciwpożarowych
  • alternatywne wymagania dotyczące ciśnienia akustycznego

JTG