Strona główna Bezpieczne miasto IFTER EQU – kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem obiektów biurowych

IFTER EQU – kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem obiektów biurowych

Fot. Shutterstock

Firma IFTER od blisko 25 lat dostarcza rozwiązania do systemów bezpieczeństwa. Głównymi produktami firmy są system do integracji i wizualizacji IFTER EQU2 oraz kontrola dostępu EQU ACC. Oferując duże możliwości, znakomicie sprawdzają się w obiektach wymagających rozwiązań najwyższej jakości.
Jerzy Taczalski

Nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego

Jednym z obiektów, w których wdrożono produkty IFTER, jest siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Zastosowano tam kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów integrujących, zarządzających i wizualizujących, a także kontroli dostępu (SKD) rozbudowanej o elementy rejestracji czasu pracy (RCP). Mimo tak szerokiego zakresu zarządzanie systemem jest proste i zautomatyzowane dzięki jednej bazie danych dla wszystkich podsystemów. Ochrona monitoruje system dwóch budynków w dwóch oddzielnych centrach monitorowania obsługiwanych przez dwa serwery integracyjne.

Wizualizacja systemów bezpieczeństwa

Wizualizacja i integracja obejmują system sygnalizacji pożarowej, kontrolę dostępu, sygnalizację włamania i napadu oraz telewizję dozorową. Wizualizacja jest intuicyjna, z mechanizmami prowadzenia od planu ogólnego do szczegółowego, a w przypadkach ochrony obszarów wysokiego ryzyka z automatyczną prezentacją miejsca zagrożonego. Wszystkie integrowane systemy są prezentowane na wspólnych mapach architektonicznych obiektu, dzięki czemu w przypadku np. alarmu pożarowego operator może łatwo zweryfikować miejsce zdarzenia, klikając ikony kamer znajdujących się w pobliżu pobudzonego czujnika. Prezentowany obraz z kamer dodatkowo jest wyświetlany automatycznie po przyjściu alarmu wraz z nagraniem archiwalnym na 10 s przed powstaniem zagrożenia. Dzięki wbudowanej obsłudze kontroli dostępu i obrazom z kamer operator może na bieżąco śledzić przemieszczanie się osób i weryfikować ich uprawnienia. Widzi również, ile osób znajduje się na poszczególnych kondygnacjach.

Wysoka intuicyjność IFTER EQU2 umożliwia skuteczne nadzorowanie ponad 5 tys. czujników i przejść. W każdej chwili system można rozbudować o możliwość monitorowania wszystkich urządzeń aktywnych sieci szkieletowej i kontrolę parametrów środowiskowych serwerowni, takich jak zasilanie, temperatura i wilgotność. Poza standardowymi funkcjami IFTER EQU2 użytkownik może opracować własne, korzystając z języka skryptowego LUA.

Kontrola dostępu

W budynkach zajmowanych przez urząd marszałkowski jest 800 przejść objętych kontrolą dostępu IFTER EQU ACC. Każdy z kontrolerów jest połączony z systemem nadzorczym poprzez sieć Ethernet. Dzięki takiemu rozwiązaniu rozbudowa o kolejne przejścia jest prosta, wystarczy montaż czytników i czujników oraz kontrolera podpinanego do najbliższego switcha. Każdy z kontrolerów, zgodnie z normą PN-EN-60839, jest montowany w wytrzymałej obudowie wyposażonej w zasilacz buforowy wraz z akumulatorem podtrzymującym działanie SKD na danym przejściu. Dzięki temu nawet podczas braku zasilania obiekt jest w pełni chroniony i monitorowany.

W większości miejsc urzędu zamontowano czytniki z frontem wykonanym ze szkła i grafiką dostosowaną do wystroju pomieszczeń wraz z logo inwestora. W tym przypadku zostały wykonane według jednego wzoru, jest jednak możliwość przygotowania grafiki dla każdych drzwi indywidualnie, np. z numerem pomieszczenia. Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom IFTER EQU ACC kontrola dostępu została dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego przejścia. Przykładowo, aby umożliwić wejście interesantom, drzwi wejściowe są automatycznie odblokowywane w godzinach ich przyjmowania.

Wejścia do niektórych pomieszczeń są sterowane tak, że pierwsze zbliżenie karty do czytnika zezwala na swobodne przejście, kolejne zbliżenie przywraca działanie SKD. Pomieszczenia o najbardziej restrykcyjnych obostrzeniach zabezpieczane są dwuskładnikowo: kartą i PIN-em lub zbliżeniem kart dwóch osób. Ochrona korzysta również z kart modyfikujących pracę przejścia, np. stałe otwarcie czy blokada, co umożliwia szybką reakcję.

W każdej windzie zamontowany jest czytnik. Po zbliżeniu identyfikatora do czytnika odblokowywane są kondygnacje dostępne dla danej osoby. Do dyspozycji jest również kontroler globalnego anti-passback, który pozwala na ponowne wejście na kartę w momencie, gdy wyjście nie zostało zarejestrowane.

Rejestracja czasu pracy

System kontroli dostępu pozwolił jednocześnie na uruchomienie ewidencji czasu pracy, w tym rejestr wyjść służbowych oraz innych, które można swobodnie definiować, co m.in. znacząco ułatwia pracę księgowości. Systemem rejestracji czasu pracy (RCP) zostały objęte obiekty znajdujące się nie tylko w Szczecinie, ale także zamiejscowe, dlatego w przypadku oddelegowania pracownika urzędu do oddziału nie ma problemu z rozliczeniem czasu pracy. Moduł RCP pozwala na definiowanie harmonogramów pracy pracowników oraz rozliczanie ich z uwzględnieniem danych zbieranych zarówno z terminali RCP, jak i standardowych przejść z punktami kontroli dostępu. Liczne raporty i zestawienia analityczne usprawniają obliczanie przepracowanych godzin.

Oprogramowanie do zarządzania SKD

Na szczególną uwagę zasługuje aplikacja opracowana na system Windows służąca do konfigurowania i zarządzania kontrolą dostępu. Jej rozbudowane możliwości pozwalają na zarządzanie nawet ośmiuset przejściami. Do głównych zalet programu należy grupowanie urządzeń (kontrolerów i przejść) w zależności od miejsca ich zamontowania. Kolejnym ułatwieniem jest możliwość tworzenia grup użytkowników odpowiadających np. działom firmy. Każda grupa może mieć przypisane własne reguły dotyczące m.in. terminu ważności karty, dostępu do pomieszczeń itp., co w przypadku dużych zakładów pracy znacząco usprawnia zarządzanie danymi i dostępem.

Nie ma ograniczeń w tworzeniu liczby grup dostępowych, które są przypisywane do kart. Każdej grupie jest przyznawany harmonogram oraz wybrane przejścia, zarówno pojedyncze, jak i wszystkie wejścia do budynku. Przy dużej liczbie przejść i osób wykorzystuje się grupy organizacyjne mające na celu odzwierciedlenie ich uprawnień wynikających ze struktury organizacyjnej firmy. Dla danych grup organizacyjnych można ustalić, jakie grupy dostępu można przypisać osobie, jaka ma być długość użytkowania karty itp. Listy użytkowników są automatycznie sortowane wg grup organizacyjnych, które mogą mieć strukturę piramidy. Ułatwia to zarządzanie dużą liczbą osób.

Do jednej osoby można przypisać wiele kart, które będą reprezentowały np. różne technologie transmisji danych (Unique, Mifare DESFire, UHF). Zmiana karty nie powoduje braku ciągłości zdarzeń dla danej osoby, dzięki temu można filtrować, jakie karty zostały wydawane, ale też jak dana osoba porusza się w budynku. Mechanizm ten pozwala również na wydanie jednodniowego duplikatu karty wtedy, gdy pracownik ją zgubi lub jej zapomni. W przypadku zarejestrowania, że została użyta oryginalna karta, duplikat zostanie zablokowany. Do konta danej osoby można również dodać informacje o samochodzie, wówczas będzie on wpuszczany na parking po automatycznym rozpoznaniu tablic rejestracyjnych lub odczycie karty UHF.

W celu ułatwienia zarządzania użytkownikami SKD dane można importować automatycznie z systemu kadrowego lub przez synchronizację z usług katalogowych korzystających z protokołu LDAP. Do ułatwień można również zaliczyć automatyczne filtrowanie kart względem ważności, daty usunięcia, ważności badań/szkoleń. Jeżeli w przejściu jest zamontowany terminal, to może on wyświetlać te informacje. Uproszczeniu obsługi systemu służy także moduł personalizacji kart, który automatycznie pobiera zdjęcie z aparatu fotograficznego, wkleja go do wcześniej przygotowanego szablonu, dodając dane z systemu: imię i nazwisko, grafikę karty.

W przypadku ewakuacji ochrona może odblokować wszystkie przejścia ewakuacyjne. Pracownicy zbierają się w punkcie ewakuacyjnym wskazanym przez służby ochrony. Dzięki czytnikom bezprzewodowym ich karty są automatycznie odczytywane, więc liczba osób, które pozostały w budynku, jest na bieżąco monitorowana. W każdej chwili jest możliwość wydrukowania listy osób w poszczególnych obszarach i przekazania jej strażakom wraz z planami architektonicznymi z naniesionymi czujkami w alarmie i listą alarmów z danego obszaru w celu przedstawienia kierunku przemieszczania się zagrożenia.

Grupy sterowań pozwalają na grupowe standardowe otwieranie przejść, otwieranie w trybie ewakuacji, blokowanie ich oraz włączanie lub wyłączanie anti-passback. Sterowanie odbywa się z poziomu aplikacji po wyborze odpowiedniej grupy sterowań i czynności, jaką chce wykonać operator.

Aplikacje Web

Za pomocą aplikacji Web można dodawać pracowników i zarządzać nimi. W urzędzie wykorzystywanych jest 35 dostępów do systemu poprzez przeglądarkę, z których korzystają osoby wprowadzające informacje o delegacjach służbowych oraz przygotowują liczne raporty dotyczące obecności, spóźnień itp. Dla wybranego profilu można zdefiniować najbliższy czytnik, który w chwili zbliżenia karty wprowadzi niezbędne dane do aplikacji. Istotną cechą jest bardzo skuteczne zarządzanie dostępem do danych, pozwalające na ograniczanie dostępu tylko osobom z uprawnieniami.

Dzięki aplikacji działającej online możliwa jest też awizacja gości, włącznie z automatycznym generowaniem kodu QR pozwalającym na wejście do budynku. Dostępna jest również kontrola, ile osób przebywa w poszczególnych obszarach. W przypadku zerwania połączenia między urządzeniem a głównym serwerem zestawienie jest zamrażane, aby umożliwić dalszą prezentację.

Kompleksowe rozwiązanie IFTER EQU2 wraz z wbudowaną kontrolą dostępu EQU ACC są zaliczane do najbardziej rozbudowanych systemów bezpieczeństwa dostępnych na polskim rynku. Oferują wysoką elastyczność intuicyjność i funkcjonalność, zaspokajając stale rosnące potrzeby klientów.

Oprogramowanie i urządzenia zostały opracowane przez inżynierów firmy IFTER i produkowane w całości w Polsce. ⦁

IFTER Jerzy Taczalski
21-025 Niemce, Wola Niemiecka 78c
www.ifter.com.pl