Strona główna Handel In-Store Analytics – analiza obrazu dla sprzedawców detalicznych

In-Store Analytics – analiza obrazu dla sprzedawców detalicznych

Maciej Wróbel
Bosch Security and Safety Systems


Nowe rozwiązanie firmy Bosch obejmuje w warstwie sprzętowej panoramiczne kamery sieciowe montowanych w celu obserwacji jak największej powierzchni sklepowej. W połączeniu ze zintegrowanymi funkcjami analitycznymi Intelligent Video Analytics kamery zbierają dane na temat ruchu klientów. Metadane są następnie przesyłane do chmury i przetwarzane na przydatne informacje. Prywatność kupujących jest chroniona, ponieważ obrazy z kamer nigdy nie opuszczają obiektu sprzedawcy. W przeciwieństwie do wielu podobnych systemów, które wymagają wstępnego przetworzenia strumieni na komputerach lokalnych, co ogranicza wydajność przetwarzania do materiałów z kilku kamer, rozwiązanie firmy Bosch można z łatwością skalować, obejmując nim duże sklepy z wieloma kamerami, a nawet ich sieci.

System przetwarza w chmurze dane lokalizacyjne klientów na dane statystyczne (wykresy) i wizualizacje (np. mapy ciepła), które trafiają do sprzedawcy za pośrednictwem dedykowanych interfejsów sieciowych przeznaczonych dla handlowców i kierowników ds. obsługi.

Dzięki In-Store Analytics handlowcy otrzymują szczegółowe informacje o zachowaniach kupujących, które są pomocne w podejmowaniu trafnych decyzji. W sprzedaży detalicznej dużą rolę odgrywają umiejscowienie produktu i możliwość zauważenia go przez klienta podczas przechodzenia przez sklep. System In-Store Analytics zapewnia personelowi narzędzia wizualizacji ruchu kupujących (takie jak analiza przepływu), które pomagają ustalić, czy osoby odwiedzające sklep poruszają się np. po oczekiwanej trasie.

System pokazuje, którędy najczęściej chodzą, gdzie się zatrzymują, a także dostarcza takie dane, jak czas i stopień zaangażowania, obliczane na podstawie faktycznej liczby klientów oraz ich zachowań przy witrynach. Dzięki temu handlowcy mogą ocenić skuteczność każdej ze sklepowych ekspozycji i uzyskać informacje potrzebne do wydłużenia czasu interakcji z produktem, co przekłada się na zwiększenie sprzedaży i zysków.
Kierownicy ds. obsługi wykorzystują dostarczane przez In-Store Analytics informacje na temat ruchu w sklepie i poszczególnych działach. Mogą na ich podstawie tak dopasować grafik, aby w porach największego ruchu w sklepie była wystarczająca liczba pracowników. Dane o ruchu pozwolą sprzedawcom monitorować jakość obsługi i usprawnić ją.

Rozwiązanie In-Store Analytics zostało opracowane na podstawie uwag uzyskanych od sprzedawców detalicznych, którzy podkreślali znaczenie posiadania praktycznych danych pozwalających na szybką reakcję.

Dane na temat preferencji i zachowań kupujących dostarczane przez system In-Store Analytics charakteryzują się wyjątkową dokładnością (około 95%). Skuteczność zawdzięczają funkcjom Intelligent Video Analytics, w które standardowo są wyposażone panoramiczne kamery Bosch FLEXIDOME IP 7000 Mpix, a także zaawansowanym algorytmom przetwarzania w chmurze odpowiedzialnym za filtrowanie danych pozycyjnych w sposób dostosowany do danego sklepu.

Więcej o systemie In-Store Analytics firmy Bosch na:
cloud.boschsecurity.com

Bosch Security Systems
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
tel. 22 715 41 00
www.pl.boschsecurity.com/pl/