Strona główna Kontrola Dostępu Innowacyjne rozwiązania biometryczne

Innowacyjne rozwiązania biometryczne

Rozmowa
z Markiem Piotrowskim,
przedstawicielem firmy
ZKTeco na Polskę

Co wyróżnia firmę ZKTeco wśród dostawców oferujących rozwiązania do kontroli dostępu?

Rynek kontroli dostępu staje się coraz bardziej konkurencyjny. Chcąc odnieść sukces, firmy muszą nieustannie wprowadzać innowacje technologiczne i stosować zaawansowane funkcje do gromadzenia oraz analizy danych uzyskanych z urządzeń KD, a następnie stosować je do sterowania przepływem osób, śledzenia przemieszczających się gości w określonych obszarach czy tworzenia innych specjalnych aplikacji wykraczających poza zwykłe otwieranie i zamykanie drzwi.

Oferowane rozwiązania powinny zapewniać kontrolę dostępu realizowaną w sposób ciągły, a dostęp do niej powinien być możliwy z każdego miejsca na świecie. Pod tym względem firma ZKTeco radzi sobie bardzo dobrze, stając się uznanym na świecie dostawcą rozwiązań z zakresu technologii biometrycznych i analitycznych rozwiązań informatycznych.

Co można powiedzieć o waszych rozwiązaniach biometrycznych?

Pod względem technologii biometrycznych firma ZKTeco zawsze plasowała się w czołówce innowacji. Jako jedna z pierwszych już w 2012 r. wprowadziła do urządzeń KD algorytmy do rozpoznawania twarzy, a dwa lata później algorytmy do analizy układu naczyń krwionośnych dłoni. Obie technologie identyfikacji zyskały popularność na świecie, zwłaszcza podczas ostatniej pandemii, która zmusiła użytkowników do korzystania z bezdotykowych rozwiązań biometrycznych.

Firma wdrożyła do produkcji szereg modułów rozpoznawania twarzy i dłoni, które do analizy wykorzystują obrazy z kamer uzyskane w świetle widzialnym lub bliskiej podczerwieni. Liczymy, że szczególnie analiza dłoni stanie się technologią głównego nurtu ze względu na łatwość jej użycia i dokładność identyfikacji. Jest technologią najbardziej przyjazną dla użytkownika i najbezpieczniejszą. Aby uzyskać uwierzytelnienie, wystarczy „przywitać się” z urządzeniem, podobnie jak witamy się ze znajomym, jednak nie dotykając urządzenia. Ta metoda zdecydowanie wypiera nieco już przestarzałe rozwiązania rozpoznające linie papilarne palców.

Co więcej, nasze rozwiązania „trzy w jednym” integrują najnowocześniejsze bezdotykowe analizatory biometryczne do rejestrowania cech geometrycznych dłoni i naczyń krwionośnych pod jej skórą, oferując doskonałą ochronę przed fałszowaniem i możliwość szybkiej weryfikacji uzyskanych danych z odległości do 35 cm od urządzenia.

Jesteśmy pionierami w łączeniu różnych rozwiązań biometrycznych w jednym urządzeniu, mogąc zaoferować najwyższy poziom bezpieczeństwa i wydajności dla każdego projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu wygody korzystania z tych rozwiązań.

Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na wzrost popytu na technologie biometryczne?

Niewątpliwie tak. Nastąpił przyspieszony rozwój technologii wywołany znaczącym wzrostem popytu na urządzenia do bezkontaktowej weryfikacji.

Firmy oferujące technologie biometryczne, łącząc je ze sztuczną inteligencją i algorytmami głębokiego uczenia, przeszły przyspieszoną ewolucję. Powstała w tym czasie ogromna liczba urządzeń dodatkowo wzbogaconych o takie funkcje, jak zdalny pomiar temperatury ciała, wykrywanie masek ochronnych na twarzach czy sprawdzanie posiadania certyfikatów szczepień. Oczywiście i tu dla zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa mieliśmy do czynienia z integracją tych funkcji.

Jak zmieniły się wymagania Państwa klientów w ostatnim czasie?

Coraz częściej klienci decydują się na systemy oparte na chmurze, które gromadzą dane na zewnętrznych serwerach i którymi można zarządzać z dowolnego miejsca na świecie.
Po pandemii praca zdalna już z nami zostanie, rosną więc wymagania co do bezpieczeństwa stosowanych w tej formie narzędzi. Wzrosła popularność rozwiązań biometrycznych i to nie tylko w obiektach o wymaganym wysokim stopniu zabezpieczenia.

Rozwiązania te są już masowo stosowane w obiektach handlowych, w branży transportowej i turystycznej, budynkach użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia itp. Nawet integratorzy systemów zabezpieczeń przekształcają swoje rozwiązania dla biznesu tak, aby sprostać rosnącym wymaganiom nowych technologii, rozszerzając ich funkcje dozoru wizyjnego o rozpoznawanie twarzy.

Jakie są główne zalety wykorzystania rozwiązań biometrycznych?

Systemy oparte na cechach biometrycznych mają wiele zalet. Przykładowo użytkownik nie musi pamiętać hasła, ani nosić przy sobie karty magnetycznej. Wzorce służące do uwierzytelniania nie mogą zostać utracone ani przeniesione, jak inne dane identyfikacyjne, co zapobiega oszustwom.

Weryfikacja tożsamości i precyzyjne śledzenie aktywności konkretnych osób odgrywa kluczową rolę również w poprawie bezpieczeństwa. Rozwiązania te można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami, a uzyskane dane poddać analizie w celu oceny ryzyka i tworzenia unikalnych procedur w zarządzaniu dostępem do obiektu i jego bezpieczeństwem.

Jak będzie ewoluował rynek biometrii w ciągu najbliższych pięciu lat?

Zastosowanie technik biometrycznych szybko rośnie, wciąż pojawiają się nowe dziedziny i branże, w których zaczynają być wdrażane. Stawiamy na biometrię w opiece zdrowotnej, szkolnictwie, systemach bezpieczeństwa na lotniskach i przy wejściu na pokład samolotów, w branży rozrywkowej i hotelarskiej, usługach finansowych, handlu detalicznym i przemyśle motoryzacyjnym.

W ochronie zdrowia biometria ma już bardzo ciekawe zastosowania, takie jak potencjalna redukcja błędów medycznych czy weryfikacja e-recept. W przypadku studentów i uczniów rośnie zastosowanie w dostępie do określonych sal i materiałów dydaktycznych.

Widzę popularność naszych rozważań w branży motoryzacyjnej. Pewnego dnia kierowca otworzy drzwi swojego samochodu i uruchomi go, kładąc dłoń na czytniku, który zidentyfikuje uprawnienia do kierowania pojazdem. Po pozytywnej weryfikacji fotel, lusterka, radio i pozostała elektronika w samochodzie zostaną automatycznie dostosowane do niego. Opracowaliśmy już innowacyjne rozwiązania do automatów sprzedażowych, usług bankowych i finansowych.

Oferowane przez nas rozwiązania biometryczne umożliwiają producentom z dowolnej dziedziny integrację naszych modułów, czytników i terminali biometrycznych z ich rozwiązaniami, co prowadzi do praktycznie nieograniczonych zastosowań.

Co myślicie o modnym ostatnio zastosowaniu kodów QR w kontroli dostępu?

Rzeczywiście popularność kodów QR w kontroli dostępu, tak jak w innych dziedzinach, rośnie. Rozwiązania z czytnikami tych kodów nie zapewniają wysokiego stopnia zabezpieczenia. Biorąc jednak pod uwagę ich popularność w niektórych zastosowaniach, oferujemy szereg urządzeń z wbudowanymi czytnikami kodów QR, traktując ten wygodny sposób uwierzytelniania jako dodatek do istniejących innych rozwiązań. Co więcej, aby podnieść poziom bezpieczeństwa, opracowaliśmy unikalny system generowania dynamicznych kodów QR. Kod taki staje się nieaktywny od razu po jego pierwszym użyciu, a w jego miejsce jest generowany i wysyłany do użytkownika nowy kod QR.

A co z innymi urządzeniami z waszej oferty handlowej?

Jak każda firma chcemy się rozwijać. Dlatego niezależnie od rozwoju technologii stosowanych w kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy – w tym obszarze czujemy się liderami – rozszerzamy intensywnie naszą ofertę innych produktów związanych z sektorem zabezpieczeń, starając się je integrować ze sobą. I tak nasze bramki przejścia, kołowroty, szlabany czy wykrywacze metali łatwo można zintegrować z naszymi urządzeniami KD, a dzięki oferowanym narzędziom integrującym (SDK, API) także z urządzeniami innych producentów.

ZKTeco Europe
Carretera Fuencarral 44,
Edificio 1, Planta 2,
28108 Alcobendas, Madryt
marek.piotrowski@zkteco.eu
www.zkteco.eu