Strona główna Infrastruktura krytyczna Integracja systemu KD z instalacjami SSWiN SATEL

Integracja systemu KD z instalacjami SSWiN SATEL

Coraz więcej obiektów przemysłowych, przedsiębiorstw, budynków instytucji państwowych czy firm prywatnych jest wyposażanych w systemy mające dbać o bezpieczeństwo pracowników, osób przebywających tam czasowo, np. podróżnych na lotnisku czy klientów w biurze handlowym, a także mienia znajdującego się w chronionym obiekcie. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są instalacje kontroli dostępu oraz systemy sygnalizacji włamania i napadu. Czy możliwe jest efektywne, a zarazem intuicyjne zarządzanie dwoma systemami jednocześnie?

Nowością na rynku zabezpieczeń jest możliwość integracji systemów SATEL: kontroli dostępu ACCO NET z instalacjami sygnalizacji włamania i napadu bazującymi na centralach serii INTEGRA oraz INTEGRA Plus. Nowe rozwiązanie jest przeznaczone dla instytucji, firm i przedsiębiorstw, także wielooddziałowych, w których wymagane jest zastosowanie zaawansowanej kontroli dostępu oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Organizacja integracji
Aby integracja była możliwa, do centrali INTEGRA lub INTEGRA Plus należy podłączyć moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus, z którym komunikuje się serwer ACCO Server przez TCP/IP z wykorzystaniem szyfrowanego protokołu GUARDX. W ten sposób centrale INTEGRA są wirtualnie „wiązane” z centralami kontroli dostępu ACCO-NT. ACCO NET jest systemem skalowalnym – oznacza to, że może być rozbudowywany o dowolną liczbę central ACCO-NT. W związku z tym, że do każdej z nich można „podłączyć” nawet osiem central alarmowych, możliwości stają się wręcz nieograniczone. W ramach opcji oferowanych przez centralę ACCO-NT udostępniana jest jedna bezpłatna integracja z centralą z rodziny INTEGRA. Zintegrowanie kolejnych siedmiu wymaga wykupienia odpowiednich licencji.

Każda centrala kontroli dostępu może obsłużyć maksymalnie 255 kontrolerów, co pozwala na utworzenie do 255 przejść (stref), podczas gdy pojedyncza centrala INTEGRA umożliwia obsługę do 32 stref. Dzięki temu w ramach integracji osiem central INTEGRA łącznie pokryje maksymalną liczbę stref jednej centrali kontroli dostępu ACCO-NT.
Konfiguracja integracji odbywa się z poziomu komputera z zainstalowanym programem ACCO Soft. Wymagany jest jedynie dostęp do Internetu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarządzanie całym systemem jest dostępne z dowolnego miejsca na świecie.

Zalety płynące z integracji
Jedną z głównych idei i jednocześnie podstawową zaletą integracji jest możliwość efektywnego i wygodnego sterowania dwoma systemami jednocześnie. I tak np. przykładając kartę zbliżeniową do czytnika CZ-EMM działającego w ramach ACCO NET, można uzyskać dostęp (otworzyć drzwi) do danego pomieszczenia, jednocześnie wyłączając czuwanie w zintegrowanej strefie systemu INTEGRA. Analogicznie uzbrajając system alarmowy z manipulatora, można zablokować dostęp do zintegrowanej strefy ACCO NET. W efekcie uzbrojenie systemu alarmowego na danym piętrze w biurowcu spowoduje automatyczne zaryglowanie wszystkich drzwi znajdujących się w obrębie strefy tego piętra, nadzorowanych przez system kontroli dostępu.

Co się stanie, gdy zostanie wywołany alarm? Przy alarmie włamaniowym w strefie INTEGRA nastąpi automatyczne zablokowanie zdefiniowanych wcześniej przejść – czyli gdy nastąpi nieautoryzowane wejście, wywołany alarm może spowodować zablokowanie drzwi w okolicznych korytarzach, odcinając intruzowi drogę ucieczki. Natomiast w przypadku alarmu pożarowego w strefie INTEGRA wybrane przejścia w obiekcie mogą zostać otwarte, dzięki czemu wszystkie osoby będą mogły się bezpiecznie ewakuować.

Dodatkową zaletą integracji jest zwiększenie liczby użytkowników, którzy mogą załączać i wyłączać czuwanie wybranej strefy centrali INTEGRA. Gdy system alarmowy działa autonomicznie, może być obsługiwany maksymalnie przez 240 użytkowników. W przypadku integracji wszyscy użytkownicy obsługiwani przez daną centralę ACCO-NT (a może ich być nawet 8000) mogą uzyskać możliwość tzw. przełączania. Oznacza to, że osoby posiadające odpowiednie uprawnienia przypisane w ACCO Web poprzez długie przytrzymanie karty zbliżeniowej przy czytniku będą mogły uzbroić i rozbroić zintegrowaną strefę systemu alarmowego.

Dzięki temu możliwe jest jeszcze większe, niż w przypadku systemu kontroli dostępu, zróżnicowanie uprawnień. Przykładowo, pracownicy oddziału firmy X mogą jedynie mieć prawo wejścia do swojego biura, ale ich kierownik może również uzbroić i rozbroić system alarmowy, dyrektor regionalny natomiast może mieć dodatkowo dostęp oraz możliwość sterowania czuwaniem systemów alarmowych we wszystkich obiektach tego przedsiębiorstwa.

„Przełączaniem” i innymi uprawnieniami użytkowników ACCO NET można wygodnie zarządzać za pomocą aplikacji internetowej ACCO Web, także z urządzeń mobilnych. Istotnym udogodnieniem jest możliwość predefiniowania szablonów użytkowników. Taka funkcjonalność idealnie sprawdzi się np. gdy przyjmujemy do pracy nową osobę i chcemy nadać jej standardowe uprawnienia pracownika biurowego, dodatkowo określając, do których obiektów w całej firmie ma mieć dostęp. Skrócony jest także czas szkolenia nowo zatrudnionej osoby, ponieważ zamiast nauki obsługi dwóch systemów wystarczy wskazanie, jak posługiwać się kartą w ramach ACCO NET.

ACCO Web umożliwia także zdalne zarządzanie przejściami oraz stanem zintegrowanych stref systemów INTEGRA. W jakich sytuacjach może być to przydatne? Otóż blokując zdalnie daną strefę (przejście), można włączyć czuwanie systemu alarmowego. Analogicznie w przypadku przywrócenia kontroli strefy (przejścia) czuwanie może zostać wyłączone. Jednocześnie aplikacja umożliwia podgląd stanu stref oraz wejść i wyjść zintegrowanych central alarmowych, udostępniając obsłudze wgląd w to, co dzieje się w systemie.

Wspólna historia zdarzeń obu systemów to kolejna zaleta najnowszego rozwiązania firmy SATEL. Dzięki tej funkcjonalności bezpośrednio w ACCO Web można przeglądać archiwum zawierające informacje dotyczące tego, co działo się w ramach systemu kontroli dostępu, a także mieć wgląd w dane na temat czuwania i alarmów systemów INTEGRA.

Co ważne, z zalet integracji będą mogli korzystać nie tylko użytkownicy nowych instalacji, także istniejące systemy ACCO NET oraz INTEGRA będą mogły zostać poddane integracji. Wystarczy aktualizacja oprogramowania central kontroli dostępu ACCO-NT, kontrolerów przejść oraz central alarmowych (wraz z modułem komunikacyjnym ETHM-1 Plus), aby miały one najnowszą wersję oprogramowania.

Integracja ACCO NET z centralami alarmowymi INTEGRA z pewnością ułatwi nadzór oraz obsługę instalacji zabezpieczeń osobom zarządzającym obiektami i ich sieciami. Uzyskane funkcjonalności wpływają jednocześnie na zwiększenie wygody codziennej obsługi z punktu widzenia użytkownika.

Podsumowując, integracja to kompleksowe rozwiązanie „łączące” system kontroli dostępu oraz system sygnalizacji włamania i napadu oferowane przez SATEL, które spełnia stawiane przed nim oczekiwania, zaspokajając potrzeby specjalistów z branży security.

SATEL
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
www.satel.pl