Strona główna Rozległe i rozproszone Jak zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa pożarowego

Jak zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa pożarowego

W obiektach, głównie tych funkcjonujących w ramach infrastruktury krytycznej, już na etapie projektowania należy określić możliwe zagrożenia i w odpowiedzi na nie dobrać odpowiednie systemy zabezpieczające, w tym urządzenia przeciwpożarowe. Większą efektywność działania, a więc i wyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu zapewnia integracja wszystkich systemów ochrony przeciwpożarowej, niezależnie od producenta. Taką możliwość gwarantuje certyfikowany system integrujący urządzenia przeciwpożarowe (SIUP) CC Winguard. Należy mieć na uwadze, że system detekcyjny odpowiedzialny za ekspresowe wykrycie ognia stanowi autonomiczną część układu systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Certyfikowany SIUP

W momencie zagrożenia pożarowego kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą, dzięki integratorowi urządzeń przeciwpożarowych CC Winguard, może podjąć odpowiednie kroki według procedur bezpieczeństwa (scenariusza pożarowego) zdefiniowanych dla całego chronionego obiektu.

Wizualizacja i możliwość sterowania systemami przeciwpożarowymi z wykorzystaniem integratora CC Winguard poprawia bezpieczeństwo obiektu oraz pozwala na pracę nawet przy utracie zasilania podstawowego. Potwierdzanie bądź kasowanie alarmów pożarowych, sterowanie klapami pożarowymi, modyfikacje scenariusza pożarowego zgodnie z wytycznymi kierującego akcją ewakuacyjną to tylko niektóre z działań możliwych do przeprowadzenia w sposób szybki i sprawny z poziomu stacji operatorskiej.
Pełen zakres funkcjonalności integracji urządzeń przeciwpożarowych mogą zapewnić jedynie systemy certyfikowane, mające świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Pełna gama możliwości

System integrujący urządzenia przeciwpożarowe (SIUP) jest kopalnią możliwości i korzyści na wszystkich etapach inwestycji i użytkowania obiektu – zarówno podczas projektowania, jak i w trakcie eksploatacji systemów przeciwpożarowych. Projektant ma w końcu możliwość zrealizowania koncepcji działania systemów ppoż., które do tej pory mogły być wyłącznie pomysłem. Wszystkie prace związane z wdrożeniem i późniejszą konserwacją systemu mogą zostać wykonane samodzielnie przez instalatora. W efekcie operator zyska komfort pracy dzięki intuicyjności rozwiązania. Inwestor z kolei będzie cieszył się najwyższym poziomem bezpieczeństwa, osiągając jednocześnie kompromis z wymarzoną architekturą wnętrza swojego obiektu.

Podsumowanie

CC Winguard to nowa, aczkolwiek bazująca na sprawdzonym na rynkach światowych rozwiązaniu niemieckiej marki Advancis – WinGuard PSIM+, propozycja w zakresie integracji i wizualizacji systemów przeciwpożarowych, wspierająca podejście procesowe do zarządzania bezpieczeństwem. W ramach uruchomionego programu partnerskiego C&C Partners zapewnia program szkoleń produktowych, pełną lokalizację produktu oraz wsparcie sprzedażowe, uruchomieniowe i serwisowe.

C&C Partners
ul. 17. Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
www.ccpartners.pl
l.schmidt@ccpartners.pl