Strona główna Sygnalizacja Pożarowa Jeśli gaszenie gazem, to tylko INERGEN!

Jeśli gaszenie gazem, to tylko INERGEN!

Beata Kazimierska
Fire Eater


Zabezpieczenie przeciwpożarowe strategicznych pomieszczeń np. serwerowni, pomieszczeń ruchu elektrycznego czy muzeów, to oprócz wyboru odpowiedniego systemu detekcji pożaru także wybór właściwego systemu gaśniczego. Niektóre związki chemiczne, kiedyś rozpowszechniane i chwalone, dziś przechodzą do lamusa (zgodnie z ustawą z 15.05.2015 poz. 881).

Technologia gazów obojętnych, w tym najbezpieczniejszego wśród nich inergenu,  rozwija się od lat. Pionierzy, którzy wprowadzili INERGEN® do obrotu, z satysfakcją obserwują trend ekspansji gazów obojętnych, jednorodnych oraz ich mieszanin. INERGEN jest jednym z najnowocześniejszych systemów gaśniczych. Bezpieczny dla sprzętu, środowiska i ludzi, jest jednym z najczęściej używanych, skutecznych środków gaszących. Jego działanie gaśnicze polega na redukowaniu tlenu w pomieszczeniu z 21% do 14% objętości i mniejszej. Pożar jest gaszony, a ludzie mogą oddychać.

Dlaczego INERGEN?
Do podstawowych  jego zalet należy duża skuteczność systemu przy równoczesnej elastyczności po kątem projektowania. Gaz ten jest bezpieczny dla ludzi przy projektowanych stężeniach i bezpieczny dla środowiska, czego nie można powiedzieć o środkach chemicznych. INERGEN – Fire Eater nie wywołuje mikrokorozji, nie wytwarza szkodliwych substancji w połączeniu z dymem czy pożarem, co istotnie wpływa na bezpieczeństwo chronionych materiałów i urządzeń. Nie powoduje zamglenia w pomieszczeniu w trakcie wyzwalania, ma relatywnie niską cenę środka gaśniczego, nie pozostawia pozostałości po gaszeniu (aerozole).

Dopuszczony wg ISO 14520 i inne dłuższy czas wyzwolenia INERGENU nawet do 120 s świadczy o jego elastyczności i zarazem możliwości płynnego, spokojnego wypływu. Przy dużej swobodzie projektowania instalacji z użyciem tłumików fali akustycznej system zapewnia najbardziej bezpieczny proces wypływu.
System wielostrefowy, który może znacząco obniżyć koszty instalacji przy zabezpieczaniu większej liczby pomieszczeń, ma prostą budowę, co dowodzi, że jest on niezawodny, a ryzyko popełnienia błędów podczas montażu minimalne. INERGEN był testowany na ludziach – solidna dokumentacja techniczna potwierdza, że dla człowieka jest bezpieczny.

Ochrona ludzi, sprzętu i pomieszczeń
Instalacje gaśnicze INERGEN są montowane głównie w pomieszczeniach komputerowych, biurowcach, archiwach, rozdzielniach elektrycznych, hotelach, szpitalach, obiektach muzealnych. Archiwa i muzea korzystają z długich czasów utrzymania stężeń gaśniczych, gdyż w ten sposób skutecznie unika się pożarów połączonych z żarzeniem materiału.

Jak działa system?
Szybkość skutecznej akcji gaszenia jest ściśle związana z właściwym doborem systemu detekcji pożaru i czasem przygotowania pomieszczenia do gaszenia. Gdy detektory automatycznie wykryją rozprzestrzeniający się pożar, centrala sterująca włącza sygnalizatory akustyczne i optyczne sygnały ostrzegawcze. Po krótkim czasie zwłoki na przygotowanie do wyzwolenia sygnał z centrali uruchamia zawór elektromagnetyczny, wyzwalając zestaw gaśniczy do chronionego pomieszczenia. Każdorazowo układ hydrauliczny z rurociągami i dyszami jest kalkulowany nie na podstawie założeń, a za pomocą profesjonalnych programów obliczeniowych, których poprawność była sprawdzona podczas wielu testów wyzwalania i pomiarów stężeń.

System gaśniczy INERGEN ma wiele zalet. Zapewnia bezpieczeństwo ludziom i obszarom chronionym. Jego prosta budowa przekłada się na sprawność układu. To coraz bardziej popularny i coraz częściej wybierany środek gaśniczy, skuteczny i niepowodujący skutków ubocznych. Producent systemu Fire Eater przeprowadza testy rzeczywistego wyzwalania gazu, które potwierdzają jego dużą skuteczność.

DEKK FIRE SOLUTIONS
ul. Zielona 52, 05-500 Piaseczno
tel. 22 244 22 00, faks 22 24422 01
e-mail: info@dekk.pl