Strona główna Rynek SECURITY Komitet Techniczny ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia

Komitet Techniczny ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia

W Polskim Komitecie Normalizacyjnym powstał nowy Komitet Techniczny KT323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia. Będzie on kontynuował prace prowadzone dotychczas w komitecie PKN/KZ 501.

Zakres prac obejmuje współpracę z dwoma europejskimi komitetami technicznymi:
CEN/CLC 4 Services for fire safety systems and security systems,
CEN TC 439 Private security services.

W komitecie CEN/CLC 4 powstała norma EN 16763:2017 „Services for fire safety systems and security systems”. Określa ona wymagania stawiane firmom usługowym zajmującym się poszczególnymi fazami wdrażania systemów zabezpieczeń technicznych: planowaniem, projektowaniem, instalacją, uruchamianiem, sprawdzaniem, przekazywaniem i konserwacją systemów. Obejmuje usługi związane z systemami alarmowymi, takimi jak systemy sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej itd., a także z systemami elektronicznymi stosowanymi w ochronie pożarowej, takimi jak systemy sygnalizacji pożaru, stałe instalacje gaśnicze wodne i gazowe, systemy sterowania ciepłem i dymem itd. Norma określa także wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników usługodawców, odnosząc je do europejskiego systemu EQF.

Norma EN 16763 została opracowana jako dokument odniesienia przy certyfikacji firm usługowych. Mamy nadzieję, że jej polska wersja będzie dostępna wkrótce po jej opublikowaniu.

Z kolei komitet CEN TC 439 Private security services opracowuje normy europejskie dotyczące wymagań jakościowych stawianych firmom ochrony fizycznej. W pierwszej kolejności dotyczy to ochrony infrastruktury krytycznej, europejskiej i narodowej.
Wymagania dotyczące firm oferujących podstawowe usługi ochrony fizycznej, np. sklepów wielkopowierzchniowych, zakładów przemysłowych itd. powinny być przedmiotem norm krajowych. Opracowanie takich norm wchodzi też w zakres komitetu KT 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia.

Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie KT 323 PKN odbyło się 27 stycznia br.

Jerzy Sobstel