Strona główna Rynek SECURITY Kondolencje

Kondolencje

Składamy serdeczne wyrazy współczucia naszemu Koledze i Przyjacielowi,
Honorowemu Przewodniczącemu Rady Stowarzyszenia,
Prezesowi Przedstawicielstwa Wielkopolskiego

Alojzemu Pawelczakowi

z powodu śmierci córki

Przyjaciele z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM