Strona główna Zapowiedzi Kongres Pożarnictwa FIRE|WROCŁAW 2017

[Zapowiedź] Kongres Pożarnictwa FIRE|WROCŁAW 2017

Ważne zmiany w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej

23 lutego rozpoczyna się tegoroczny cykl KONGRESÓW POŻARNICTWA FIRE|2017 – wydarzeń branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej poświęconych bezpieczeństwu obiektów budowlanych już na etapie projektowania.
Kongresy to wydarzenia bezpłatne mające na celu upowszechnianie, popularyzację oraz szerzenie wiedzy technicznej i merytorycznej w dziedzinie bezpieczeństwa.
Cieszące się b.dobrą reputacją w środowisku uczestników konferencji tj.: projektantów, montażystów i integratorów systemów, przedsiębiorstw budowlanych i grup deweloperskich oraz środowisku pożarniczym PSP i OSP, służb i organizacji ratowniczych, działów technicznych administracji państwowej i samorządowej. 

Tradycyjnie już organizatorzy rozpoczynają rok największym wydarzeniem w makroregionie – konferencją we Wrocławiu. Udział w wydarzeniu potwierdziło już ponad 250 uczestników – trwają ostatnie przygotowania…… a co za tym idzie przybywa nowości kongresowych.
W tym roku oprócz ważnych zmian od 2017 r. w dyrektywach, postępowaniu administracyjnym, kodeksie spółek oraz przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej i kodeksu urbanistyczno-budowlanego na gości  FIRE|WROCŁAW 2017 – czeka bogaty blok poświęcony postępowaniu biernej ochronie przeciwpożarowej, detekcji i sygnalizacji pożarowej, nowości w zakresie oświetlenia awaryjnego, ale to nie wszystko w programie również oddymianie i ewakuacja, nowości w systemach zabezpieczeń kanałów wentylacyjnych, wymagania ppoż. dla kabli i przewodów oraz wiele innych…..

Wśród wiodących tematów na wyróżnienie zasługują przygotowane przez Radę Programową – Panele Eksperckie, którym na koniec towarzyszyć będzie Debata Ekspertów n.b zasad planowania, realizacji inwestycji i przygotowania obiektów do odbiorów po wejściu zmian od 2017r. z punktu widzenia projektanta, inwestora, rzeczoznawcy ds p.poż oraz organów nadzoru Państwowej Straży Pożarnej! Wydarzeniu od kilku już edycji towarzyszy stały element kongresu WARSZTATY POŻAROWE pod Patronatem POLON-ALFA honorowany Certyfikatem po odbyciu szkolenia, na warsztaty zapraszamy od godz. 14.30 – zapisy u Organizatora!

Na praktyków czeka bogaty program prelekcji technicznych, nie zabraknie też zagadnień, które nurtują i inspirują projektantów oraz są wyzwaniem dla instalatorów, dlatego dużo uwagi poświęcimy m.in.

  1. Aluminiowym systemom przeszklonych przegród przeciwpożarowych, drzwi i fasad
  2. Przewadze architektury rozproszonej systemu sygnalizacji pożarowej POLON 6000 nad klasycznymi rozwiązaniami
  3. Ochronie odgromowej
  4. Wymaganiom pożarowym dla przewodów i kabli elektrycznych oraz instalacji słaboprądowych a także prowadzeniu instalacji za pomocą systemu tras kablowych i ich wpływowi na bezpieczeństwo pożarowe
  5. Nowy system zabezpieczeń ogniochronnych kanałów wentylacyjnych
  6. Nowoczesnemu oświetleniu awaryjnemu – przepisom prawa, ekonomii, produktom
  7. Zasadom projektowania i eksploatacji systemów detekcji CO i LPG
  8. Detekcji gazów oraz sterowaniu wentylacją za pomocą systemów detekcji w garażach
  9. Zabezpieczeniom konstrukcji i przejść instalacyjnych
  10. Zabezpieczeniom rozdzielni, serwerowni oraz innych urządzeń elektrycznych i systemom zasilania gwarantowanego oraz ewakuacji obiektów wysokościowych i produkcyjnych

To zaledwie cześć programu kongresu we Wrocławiu, kolejne wydarzenia już w marcu w Gdańsk oraz w kwietniu w Katowicach. W tym roku również tour od kwietnia rozpoczynają począwszy od Rzeszowa cieszące się popularnością warsztaty pożarowe AKADEMII POŻARNICTWA oraz dwa nowe projekty branżowe. Szczegółowe informacje można znaleźć na www.dndproject.com.pl i https://www.facebook.com/dndprojecteventy

Jak wziąć udział w FIRE|WROCŁAW 2017?

Dołącz do wydarzenia i już dziś bezpłatnie zarezerwuj miejsce tel. 22 678 58 25, 507-501-137,
e-mail: biuro@dndproject.com.pl  lub on-line poprzez FORMULARZ na stronie organizatora DND Project

Zarejestruj: http://www.dndproject.com.pl/konferencje/164-konferencje

Na uczestników czeka wysoki poziom merytoryczny dzięki udziałowi ekspertów i praktyków, komplet materiałów szkoleniowych, czas na rozmowy kuluarowe, udział w wykładach, pokazach i warsztatach oraz jak zawsze miła atmosfera oraz dobra kawa.

Organizator DND Project