Strona główna Zapowiedzi Kongres SAFE PLACE 2022 w październiku

Kongres SAFE PLACE 2022 w październiku

Zapraszamy do udziału w V – jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Naukowo-Technicznego SAFE PLACE 2022 – Bezpieczeństwo budynków użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej. Terroryzm i inne zagrożenia. Tegoroczne obrady odbędą się w dniach 17-19 października 2022 r. w Hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni k. Warszawy.

Kongres został objęty honorowym patronatem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komisji Nadzoru Finansowego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Instytutu Zachodniego, unijnego CEPOLu oraz Urzędu Transportu Kolejowego.

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej, Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie oraz firma doradczo-szkoleniowa Safety Project. W gronie współorganizatorów znalazły się wiodące ośrodki naukowe i eksperckie, których przedstawiciele wzbogacą poziom merytoryczny Kongresu.

Ze względu na podejmowaną tematykę obrad konferencja kierowana jest do zarządzających bezpieczeństwem w obiektach, ekspertów, przedstawicieli instytucji bezpieczeństwa i administracji publicznej, przedstawicieli świata nauki oraz prywatnego sektora bezpieczeństwa, żołnierzy, funkcjonariuszy i wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Takie grono, jak co roku, pozwoli wypracować wspólne wnioski, przydatne modele zachowań oraz zapewni wymianę doświadczeń.

Do udziału w Kongresie organizatorzy zapraszają potencjalnych partnerów technicznych oraz medialnych.

Tegoroczna odsłona Kongresu SAFE PLACE zaskoczy nową formułą, poszerzonym gronem eksperckim oraz nowymi obszarami tematycznymi!

W drugim dniu Kongresu odbędą się praktyczne warsztaty z obszaru bezpieczeństwa i reagowania na zamachy, podczas których będziecie można wziąć aktywny udział w interesujących modułach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, zabezpieczeń technicznych i udzielania pierwszej pomocy. Wszystko w atmosferze naukowej i praktycznej dyskusji z elementami wymiany poglądów oraz kontaktów. Wśród uczestników spotkań warsztatowych zostaną rozlosowane ciekawe pamiątki konferencyjne. Przewidziane są także pokazy najnowszych rozwiązań w zakresie sprzętu kontrterrorystycznego (Policja i SZRP) oraz zabezpieczeń technicznych, a także szereg atrakcji kulturalno-integracyjnych – uroczysty bankiet, występy gości specjalnych.

Wśród zagadnień omawianych w kilkunastu panelach tematycznych znajdą się m.in.:

  • antyterroryzm i kontrterroryzm,
  • bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej,
  • reagowanie na wybrane metody działania sprawców,
  • przygotowanie obronne, funkcjonowanie obiektów i instytucji w obliczu zagrożeń militarnych i niemilitarnych,
  • bezpieczeństwo teleinformatyczne,
  • zarządzanie ryzykiem i zarządzanie ciągłością działania,
  • dobre praktyki z obszaru projektowania bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej oraz wiele więcej!

W okazji jubileuszowej edycji Kongresu SAFE PLACE organizatorzy przygotowali specjalną ofertę konferencyjną! Przy wcześniejszych zapisach – do dnia 30 czerwca 2022 – obowiązuje niższa opłata za udział.

Szczegóły organizacyjne oraz wstępna agenda Kongresu
znajdują się na stronie www.safeplace.edu.pl
Safe Place 2022Bezp. inf. prasowa