Strona główna Rozległe i rozproszone Logistyka: Jak ERP uczy się widzieć

Logistyka: Jak ERP uczy się widzieć

Technologie cyfrowe dają nadzieję na ogromne wsparcie, usprawnienia w szerokim zakresie procesów w branży logistycznej. Dallmeier, jako jeden z wiodących producentów technologii wizyjnych, od lat współpracuje z T.CON – ekspertami systemów SAP. Teraz firmy zaprezentowały swoje pierwsze wspólne rozwiązania logistyczne Digital Gate i Package Measurement.

Rozwiązania opracowane wspólnie przez Dallmeier oraz T.CON umożliwiają przesyłanie danych zarejestrowanych przez systemy wideo bezpośrednio do systemu ERP*. W wyniku współpracy między obiema firmami powstały już gotowe rozwiązania dla łańcucha dostaw, dzięki którym klienci mogą zoptymalizować główne procesy i skrócić czas cyklu. Kolejne rozwiązania z zakresu łańcucha dostaw, zasobów ludzkich i zgodności znajdują się również w programie współpracy.

Digital Gate skraca czas oczekiwania poza terenem obiektu
Dzięki innowacyjnemu portalowi (przejściu) samoobsługowemu opartemu na SAP Fiori rozwiązanie Digital Gate automatyzuje procesy ręcznej rejestracji pojazdów i zarządzania listami przewozowymi. System rozpoznaje ASN (zaawansowane dokumenty przewozowe) z wyprzedzeniem i identyfikuje marki oraz klasy ładowności pojazdów, numery rejestracyjne, numery identyfikacyjne oraz przewożone substancje niebezpieczne zgodnie z przepisami dotyczącymi zgodności, umożliwiając automatyczne sterowanie barierą i bramą.

Fot. 1. Rozwiązanie Digital Gate automatycznie rejestruje najważniejsze cechy przy wejściu. Wyniki są zoptymalizowanym procesem rejestracji o znacznie skróconym czasie cyklu

Dane frachtu można uzupełniać w SAP o informacje zebrane optycznie przy użyciu standardowych obiektów SAP. Dane można następnie zintegrować bezpośrednio z SAP TM lub LE-TRA (ECC 6.0). Głównymi zaletami Digital Gate są znacznie krótszy czas oczekiwania na wjazd na teren zakładu i zwiększenie przepustowości. W zależności od wymagań system może być obsługiwany indywidualnie lub zintegrowany z istniejącym rozwiązaniem do zarządzania placem.

Package Measurement eliminuje ręczne ważenie i pomiar
Rozwiązanie Package Measurement umożliwia w pełni automatyczne obliczanie objętości i ważenie towarów. Do obliczeń objętości są stosowane specjalne systemy wizyjne 3D natychmiastowego pomiaru wymiarów towarów na pojeździe. W celu ustalenia masy towaru wózki widłowe zostały wyposażone w bezprzewodowe wagi zamontowane na widłach, a wszystkie procesy komplementacji zamówień są dokumentowane automatycznie. Dzięki temu firmy logistyczne mogą wyeliminować wszelkie ręczne procesy rejestrowania masy i objętości załadunku oraz wykrywanie nieprawidłowych danych wejściowych.

Fot. 2. Rozwiązanie Package Measurement automatycznie rejestruje wagę i objętość pakowanych przedmiotów i integruje te informacje z SAP

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania dane zintegrowane później w SAP WM lub SAP EWM są poprawne. Dalsze korzyści obejmują optymalne wykorzystanie ładowności, kontrolę wiarygodności danych referencyjnych i skoordynowane strategie magazynowania. Rozwiązania do ważenia i pomiaru można wdrażać wspólnie lub osobno.

* SAP ERP to zintegrowany system informatyczny, pomagający w optymalizacji i planowaniu procesów wewnątrz firmy

Dallmeier electronic
Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Niemcy
tel +49 151 58204199
www.dallmeier.com