Strona główna Sygnalizacja Włamania i Napadu Metody komunikacji central alarmowych Galaxy Dimension

Metody komunikacji central alarmowych Galaxy Dimension

Tomasz Górski


Centrale Galaxy charakteryzują się dużą różnorodnością interfejsów komunikacyjnych. Najczęściej stosuje się cztery podstawowe metody komunikacji CA-PC.

1. Komunikacja CA-PC w standardzie RS232

Najbardziej ekonomiczną i przy okazji najczęstszą formą komunikacji CA-PC jest RS232 – interfejs komunikacyjny przeznaczony do szeregowej transmisji danych. Każda centrala z rodziny central Galaxy Dimension GD48, GD96, GD264, GD520 jest fabrycznie wyposażona we wspomniany interfejs.

Rys. 1. Płyta główna centrali Galaxy Dimension

Na rys. 1 kolorem czerwonym zaznaczono lokalizację fizyczną interfejsu na płycie CA. Warto zwrócić uwagę, że zaciski śrubowe sygnałów Tx, Rx, CTS, RTS zostały zwielokrotnione szybkozłączką 5PIN możliwą do wykorzystania za pomocą przewodu RS232 o symbolu A234.

Rys. 2. Sposób realizacji podłączenia PC-CA w standardzie RS232

Na rys. 2 przedstawiono fizyczną prezentację połączenia PC-CA z wykorzystaniem interfejsu szeregowego RS232. Ważną zaletą tego rozwiązania jest duża prędkość transmisji danych pomiędzy centralą a komputerem – maks. 56 700 b/s. Ograniczeniem jest maks. odległość skutecznej transmisji – 15 m oraz brak możliwości szyfrowania i kontroli łącza.

Interfejs RS232 może być wykorzystywany do pracy z programami natywnymi GALAXY – RSS R056 Remote Servicing Suite, UMS R058 User Management Suite z wykorzystaniem protokołu Microtech lub do pracy ze środowiskiem wizualizacji graficznej (SMS, PSIM) Axxon Intellect, IFTER EQU z protokołem SIA lev. 4. Należy pamiętać, że port RS232 na płycie jest interfejsem elektrycznym, nie ma więc możliwości jednoczesnej pracy portu z wieloma aplikacjami. Diagnostycznie interfejs RS232 jest w programie centrali widziany jako COM6.

2. Komunikacja CA-PC w standardzie RS232 oraz TCP/IP

W przypadku potrzeby jednoczesnej komunikacji do stanowiska wizualizacji (SMS, PSIM) oraz stanowiska programowania i serwisu należy użyć dodatkowego interfejsu E080 Ethernet. Moduł komunikacyjny E080 może być instalowany tylko na magistrali „1” LINK RS485 (najczęściej w obudowie centrali, LINK), diagnostycznie funkcjonuje w systemie jako COM4. Moduł wspiera zarówno protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol), jak i UDP/IP (User Datagram Protocol) – 10Base-T lub 100Base-T – zgodnie z EN50136-2:2013 Grade 4. Moduł wspiera również enkrypcję przesyłanych danych – 128-bit.

W przypadku zastosowania dwóch niezależnych interfejsów komunikacyjnych RS232/E080 tworzymy optymalne środowisko pracy dla dwóch protokołów transmisji Microtech – programowanie, serwis oraz SIA – wizualizacja (SMS, PSIM).

Rys. 3. Sposób realizacji rozwiązania E080/RS232

Rozwiązanie pokazane na rys. 3 umożliwia jednoczesne programowanie i wizualizację podległego systemu GALAXY Dimension. Oczywiście przypisanie protokołu, a tym samym usługi do interfejsu jest kwestią programową i zależy tylko od inwencji oraz potrzeb inwestora/użytkownika systemu (COM4-SIA, COM6-Microtech lub COM4-Microtech, COM6-SIA).

3. Komunikacja CA-PC w standardzie TCP/IP z wykorzystaniem modułu Ethernet E080

Moduł Ethernet E080 udostępnia trzy główne porty transmisyjne: 10001 – do programowania i serwisowania central GD, 10002 – do „obsługi zdarzeń” wysyłanych przez centralę do stacji monitorującej (SMS, PSIM), 10005 – do „obsługi komend sterujących SIA”. Mając do dyspozycji trzy niezależne porty komunikacyjne, system „teoretycznie” umożliwia jednoczesną komunikację dla sygnałów SIA do stacji (SMS, PSIM) oraz MICROTECH dla programowania.

Rys. 4. Sposób realizacji rozwiązania E080 z wykorzystaniem portów 10001, 10002, 10005

Niestety tego typu działania, tj. wykorzystanie dwóch protokołów komunikacyjnych w tym samym czasie z zastosowaniem interfejsu komunikacyjnego Ethernet E080, czasami prowadzi do niestabilnej pracy (zawieszania się) modułu. W takiej sytuacji niezbędny jest restart napięciowy modułu. Dlatego rozwiązanie należy traktować jako ostateczność, wykorzystując do realizacji inne wspomniane możliwe formy komunikacji.

4. Komunikacja CA-PC w standardzie TCP/IP z wykorzystaniem modułu Ethernet E080 oraz RS232 – standard optymalny

Rozwinięciem wariantu 2 jest konwersja interfejsu RS232 do sieci TCP/IP z wykorzystaniem serwera portu szeregowego MiniLan232. Takie rozwiązanie eliminuje naturalne ograniczenie portu RS232 w kwestii zasięgu – 15 m. Poniższe rozwiązanie przedstawione na rys. 5 należy uznać za optymalne i docelowe.

Rys. 5. Sposób realizacji komunikacji CA-PC – w standardzie TCP/IP z wykorzystaniem modułu Ethernet E080 oraz RS232

Przedstawione zagadnienia związane z problematyką wizualizacji graficznej, serwisowania oraz programowania central alarmowych I&HAS Galaxy Dimension nie wyczerpują tematu. Po szczegóły zapraszamy do kontaktu.

TAP SYSTEMY ALARMOWE
ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań
www.tap.com.pl