Strona główna Handel Słodycze pod kontrolą Milestone XProtect

Słodycze pod kontrolą Milestone XProtect

System dozoru wizyjnego może przynieść wiele korzyści w branży retail, gdzie ryzyko kradzieży i oszustw jest wysokie. Skuteczny system dozorowy to już dużo więcej niż tylko system zabezpieczający.

Dobre oprogramowanie zapewnia nie tylko bezpieczne środowisko dla klientów i personelu, daje również menedżerom możliwość integracji systemu biznesowego, zwiększając efektywność procesów operacyjnych.
Milestone Systems proponuje rozwiązania dla handlu na trzech płaszczyznach:
– zarządzanie centralne (duże sieci handlowe z siedzibą i sklepami zlokalizowanymi w wielu miejscach),
– sieci rozbudowane (centra handlowe, które mają wiele budynków lub sklepów znajdujących się w tym samym miejscu),
– małe instalacje (małe sklepy, butiki, małe restauracje, kawiarnie i kioski z podstawowymi instalacjami kilku kamer).

Sieci handlowe
Centra handlowe i duże sklepy stają przed wyzwaniem zapewnienia swoim klientom i pracownikom bezpiecznego środowiska. Oprogramowanie do dozoru wizyjnego XProtect® umożliwia operatorom podgląd wszystkich kamer na żywo. Dzięki temu zmniejsza się straty związane z przestępczością, np. kradzieżą w sklepach czy oszustwami.
Można monitorować takie zdarzenia, jak:
– kradzieże dokonywane przez klientów i pracowników,
– oszukańcze działania pracowników lub klientów,
– akty przemocy,
– spory z klientami dotyczące płatności,
– przerwy poza godzinami otwarcia,
– incydenty na parkingach.
Zastosowanie oprogramowania XProtect® zapewnia:
• ochronę aktywów i zapobieganie stratom,
• optymalizację procesu magazynowania,
• zdolność do szybkiego reagowania na zdarzenia,
• łatwą nawigację między kamerami rozmieszczonymi w wielu lokalizacjach,
• integrację z innymi systemami, np. analizy wizyjnej (zliczanie osób, mapy ciepła), kontroli dostępu lub przeciwkradzieżowymi RFID,
• możliwość aktywnego monitorowania obrazów z wielu kamer jednocześnie,
• możliwość przydzielenia różnych uprawnień dostępu wielu użytkownikom,
• dostęp z dowolnego komputera z oprogramowaniem XProtect® Web Client lub, w podróży, z aplikacji Milestone Mobile.

Małe sklepy
Jednym z celów codziennej działalności małych sklepów detalicznych jest zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta. Istnieje jednak ryzyko wystąpienia takich niepożądanych zdarzeń, jak włamania, kradzieże czy oszustwa. System dozoru wizyjnego może zapewnić właścicielom sklepu wiarygodne materiały wideo w przypadku incydentu.
Oprogramowanie Milestone stanowi łatwe w obsłudze rozwiązanie do monitorowania sytuacji w sklepie w celu poprawy zabezpieczania zasobów sklepowych i zapobiegania stratom. Można je wykorzystać w takich obiektach, jak małe sklepy, butiki, małe restauracje, kawiarnie, kioski czy stacje benzynowe, gdzie stosuje się instalacje z kilkoma kamerami i mniej niż pięciu użytkowników systemu.

Milestone w Wawelu
Z atutów systemu Milestone XProtect Professional skorzystała firma Wawel SA – krakowski producent słodyczy. Tę otwartą platformę wykorzystano do monitorowania obiektów produkcyjnych, gdzie nadzoruje się proces produkcji, oraz do obserwacji przestrzeni magazynowej i załadunkowej tak, aby można było prześledzić ewentualne uszkodzenia czy pomyłki podczas załadunku produktów i w efekcie poprawić obsługę klienta. Do centralnego systemu zostały też podłączone kamery zainstalowane w sklepach firmowych usytuowanych w różnych rejonach Polski.

W systemie pracuje obecnie ponad 100 kamer, całość jest zarządzana za pomocą rozwiązania XProtect. Materiał wideo jest wykorzystywany zarówno przez pracowników security, jak i przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie produkcją i dostawami. Zastosowanie VMS pozwala wypracować metody zapobiegające kradzieżom czy niszczeniu mienia, jest również wykorzystywany do poprawy procesów produkcyjnych i podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników.

System telewizji dozorowej w firmie Wawel jest przykładem wzorowego wdrożenia tego typu rozwiązania. Dzięki oprogramowaniu XProtect można prześledzić proces produkcyjny ulubionych słodyczy od momentu, gdy są jeszcze surowcem, poprzez cały proces produkcji i załadunku, aż do sprzedaży w sklepie firmowym. Czyli od chwili, gdy rozpoczyna się proces produkcyjny, np. czekolady, aż do momentu zadowolenia klienta, który ją nabywa. Miło jest mieć udział w tego typu projektach, gdzie ważny jest nie tylko aspekt security, ale także wykorzystanie kamer do poprawy jakości produktu – powiedział Rafał Zabierowski z firmy Elstech, która pomagała we wdrożeniu systemu.

W naszej firmie kładziemy duży nacisk na jakość produktów, ciągłą poprawę obsługi klienta i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracowników. Zależy nam również na zwiększeniu efektywności pracy. Biorąc to pod uwagę, nasz Zarząd zdecydował o wdrożeniu centralnego systemu monitoringu wizyjnego. Pracownicy działu IT, wybierając rozwiązanie, zwracali uwagę na skalowalność i otwartość platformy VMS. Ze względu na te cechy wybrano produkt Milestone XProtect, dzięki któremu można centralnie monitorować zakład produkcyjny, magazyn i sklepy firmowe – wyjaśnia Joanna Sztefko, Dyrektor Operacyjny w firmie Wawel. – System jest stale rozbudowywany, dokładane są kolejne urządzenia. Zastosowanie systemu przyczynia się do poprawy jakości i skuteczności pracy, podnosi poziom bezpieczeństwa oraz zwiększa efektywność biznesową firmy.

Milestone Systems
Banemarksvej 50 C, DK-2605 Brondby, Denmark
Tel. +45 88 300 300
www.milestonesys.com