Strona główna Infrastruktura krytyczna Mobilne wieże do monitoringu – wyższy poziom bezpieczeństwa

Mobilne wieże do monitoringu – wyższy poziom bezpieczeństwa

Mobilne wieże monitoringu wizyjnego stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem w sektorze bezpieczeństwa. Oferują elastyczność i skalowalność, których brakuje tradycyjnym systemom dozoru wizyjnego.
Jan T. Grusznic

Rosnąca popularność bierze się z prostego powodu: to rozwiązanie autonomiczne, tymczasowe, a jednocześnie mobilne. Wieże, wyposażone w zaawansowane technicznie urządzenia, budzą respekt już samym wyglądem. Postawienie takiego sprzętu świadczy o tym, że teren i wszystko, co na nim się znajduje, jest chronione. To zatem idealny przykład wykorzystania metodyki 5D (patrz: Taktyka i technika w ochronie obwodowej, nr 2/2023) skumulowanej w jednym rozwiązaniu, mającej na celu zmniejszenie ryzyka zagrożeń.

Konstrukcja – na platformie lub przyczepie

Mobilna wieża monitoringu to samowystarczalna platforma z kilkumetrowym rozkładanym masztem, na którego szczycie są umieszczane kamery dozoru wizyjnego, czujniki ruchu, radary, głośniki, źródła światła itp. Wyposażenie zależy od przeznaczenia i uniwersalności rozwiązania. Zazwyczaj wieża jest montowana na specjalnej mobilnej platformie lub przyczepie zapewniającej łatwy transport. Całość jest najczęściej wykonana ze stali ocynkowanej, aby zagwarantować odporność konstrukcji na warunki atmosferyczne. Elementy wyposażenia, które nie są umieszczane na maszcie, są zamykane wewnątrz platformy, co minimalizuje ryzyko ewentualnego sabotażu. Sama konstrukcja powinna mieć zabezpieczenie mechaniczne i elektroniczne uniemożliwiające wejście na platformę. Dzięki tym elementom maszt, kamery, sprzęt zasilający i komunikacyjny oraz inne urządzenia będą bezpieczne.

Zasilanie – z sieci lub własne

W miejscach zurbanizowanych najczęstszym źródłem zasilania wieży jest bezpośrednie podłączenie do sieci energetycznej. Krótkotrwałe przerwy w zasilaniu (12–24 godz.) nie stanowią wówczas problemu, gdyż energii dostarczają akumulatory znajdujące się w wyposażeniu wieży. Innym rozwiązaniem są generatory prądu, które mogą być dodatkowo wspierane panelami fotowoltaicznymi, co zapewnia pełną autonomię rozwiązania i ciągłość działania nawet przez cały rok.

Warto wspomnieć o zdobywających popularność rozwiązaniach opartych na generatorach wykorzystujących ogniwa paliwowe. Zastosowanie metanolu jako źródła zielonej energii ma wymiar nie tylko ekologiczny, ale także praktyczny. Takie rozwiązanie jest czystsze w rozumieniu utrzymania i serwisu, jak również cichsze i nie przenosi drgań na konstrukcję wieży, co występuje w przypadku tradycyjnych generatorów prądotwórczych. Dzięki temu obraz jest bardziej stabilny, więc analiza obrazu zapewnia znacznie skuteczniejszą detekcję intruza.

Zastosowanie mobilnych wież monitoringu

W wielu przypadkach mobilne wieże monitoringu są wykorzystywane do tymczasowego dozorowania obszarów bez żadnej infrastruktury, gdzie np. dopiero trwa budowa lub obiekt wymagający nadzoru będzie przechodzić różne fazy projektowe i trudno jeszcze określić ostateczny wygląd systemu nadzoru. Sprawdzają się również jako rozwiązanie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej podczas takich wydarzeń, jak koncerty, zawody sportowe, marsze lub duże zgromadzenia.

Wykorzystywane są też do skutecznego zabezpieczenia mienia, gdzie systemy zabezpieczeń technicznych są dopiero w planach lub w trakcie instalacji. Okazały się bardzo skutecznym narzędziem poprawy bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Rozwiązanie te zostały docenione przez firmy budowlane, firmy ochrony, deweloperów, policję i straż miejską.

Wyposażenie – kamery, głośniki, oświetlenie

Wieże monitoringu wizyjnego występują w licznych i różnych konfiguracjach. Każda jest wyposażona w kamery wizyjne o wysokiej rozdzielczości. Kamery te mogą być stałopozycyjne, z których kadr jest ustalany każdorazowo po postawieniu i ustabilizowaniu wieży, lub wyposażone w funkcje obrotu, pochylenia i zoomu, co pozwala na bardziej wszechstronny nadzór, a obszar obserwacji może być zmieniany zdalnie.

Należy zaznaczyć, że w przypadku kamer stałopozycyjnych dozór przestrzeni odbywa się w sposób niezmienny i ciągły, w przypadku kamer PTZ, z uwagi na możliwość zmiany kierunku obserwacji, o niezmienności nie może być mowy. Dlatego też wieże z kamerami PTZ mają na ogół na wyposażeniu czujniki ruchu dalekiego zasięgu (maks. 100 m) lub radary (zasięg do ok. 500 m) wyzwalające zmianę pozycji kamery w przypadku naruszenia strefy detekcyjnej. Podobną funkcję mogą również zapewniać kamery stałopozycyjne z analizą obrazu umożliwiającą detekcję do ok. 80 m (w zależności od ogniskowej obiektywu).

Na wysoką jakość obrazu, gwarantującą skuteczne wykrywanie, wpływa oświetlenie. Wbudowane w kamery oświetlacze podczerwieni nie zawsze gwarantują odpowiedni kontrast sceny, a ich zbytnia bliskość obiektywu powoduje nadmierne odbicia promieniowania od przelatujących insektów, drobin pyłu, kropel deszczu lub płatków śniegu. To powoduje gorsze rozpoznanie dalszego planu. Lepszym rozwiązaniem jest użycie zewnętrznych oświetlaczy, które zapewnią odpowiednie doświetlenie sceny. Użycie źródeł światła widzialnego zapewni wartość prewencyjną, gdyż samo użycie oświetlenia w zakresie 380–750 nm znacząco redukuje liczbę prób popełnienia czynu zabronionego.
Niestety zewnętrzne źródła światła, aby odpowiednio oświetlić teren dookoła wieży, wymagają dużej dawki energii i trzeba się z tym liczyć, dobierając rodzaj zasilania.

Wieże wyposażone w kamery termowizyjne umożliwiają lepszą detekcję intruzów i dokonywaną z dużo dalszej odległości niż jest to możliwe za pomocą kamer wizyjnych. Kamery termowizyjne lepiej sobie radzą w każdych warunkach oświetleniowych i atmo-
sferycznych, zatem świetnie sprawdzają się w ramach dozoru perymetrycznego do dyskretnej obserwacji. Ważne jest też to, że zużywają mniej energii.

Omawiając wyposażenie wieży, trudno pominąć kwestię audio. Głośniki IP są idealnym dodatkiem do systemów dozoru wizyjnego, umożliwiają bowiem szybką interwencję operatora stacji monitorowania alarmów i nawiązanie komunikacji głosowej z osobami znajdującymi się w monitorowanej lokalizacji.

Komunikacja

Zdalny nadzór i sterowanie wieżą odbywa się najczęściej za pomocą łącza bezprzewodowego. Na wyposażeniu każdej wieży są router LTE/5G oraz podłączone do niego anteny zewnętrzne. W zależności od przyjętego rozwiązania transmisja jest wykonywana w ramach wewnętrznego APN operatora (wydzielona i odseparowana sieć transmisji danych) albo w sposób otwarty (z wykorzystaniem technik szyfrowania) przez Internet. W miejscach o słabym pokryciu sygnału można stosować kilka rodzajów łączy (kart), co pozwoli zwiększyć szerokość kanału transmisyjnego.

Cena mobilnych wież monitoringu zależna od możliwości

Jedną z zalet wież monitoringu jest to, że faktycznie można je stosować doraźnie, dlatego na rynku dostępne są usługi wynajmu takich urządzeń. Koszt wypożyczenia zależy od okresu wynajmu oraz wyposażenia wieży i waha się od 200 do 500 zł netto/dzień.

Mobilne wieże monitoringu oferują wiele korzyści w porównaniu do tradycyjnych systemów kamer dozoru wizyjnego

Zalety Zastosowanie
Łatwy transport i szybki montaż w dowolnym miejscu. Monitoring imprez masowych i wydarzeń specjalnych.
Możliwość dostosowania konfiguracji kamer i osprzętu do specyficznych potrzeb. Ochrona nowo tworzonych obiektów, np. placów budów.
Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe wieże w miarę wzrostu potrzeb. Nadzór nad bezpieczeństwem publicznym.
Zasilanie niezależne od sieci energetycznej. Doraźne instalacje w rejonach zagrożonych przestępczością.
Szeroki zakres obserwacji i skuteczne monitorowanie dużych obszarów. Doraźny dozór obiektów o znaczeniu krytycznym dla ciągłości biznesu.
Obecność wieży może zniechęcać do popełnienia czynów zabronionych. Monitorowanie terenów dotkniętych np. katastrofą naturalną, gdzie dotychczasowa infrastruktura została
zniszczona.

Zobacz Mobilne wieże monitoringu firm: BCS, Janex International, Agencja Ochrony LION, Securitas Polska, Taurus Ochrona, VCS.